Du kan være Guds forlengende arm.

Håndspåleggelse handler om å lære hvordan Gud bruker andre mennesker til å velsigne deg. Enten det er snakk om forbønn, helbredelse, åndsdåp eller omsorg og trøst.

Svermeri og kynisme får dårlige vekstforhold når vi møter Gud gjennom hverandres hender.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvorfor er håndspåleggelse grunnleggende for alle kristne?
  • På hvilke måter kjenner vi igjen dette i vår tid?
  • Hva gjorde de første kristne for å leve nært hverandre?
  • Hvilke ting blir nevnt i Bibelen som håndspåleggelsen formidler?

Sitater fra episoden:

«Jesuslivet var ment å være fullstendig håndpåtakelig.»

«De gjorde seg sårbare og avhengige av hverandre, og de berørte hverandre.»

«Du kan være Guds forlengende arm.»

Sentrale bibelvers i denne episoden

Mark 8,25
Så la Jesus hendene over øynene hans igjen. Da klarnet synet. Han var helbredet og kunne se alt tydelig.

Mark 16,17-18
Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Apg 6,6
Disse ble ført fram for apostlene, som ba og la hendene på dem.

Apg 9,17
Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa: «Saul, min bror! Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den hellige ånd.»

Apg 19,6
Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk.

Denne serien ble opprinnelig produsert for FOLK Bibelskole i 2012. Noen av episodene kommer i ny versjon ved publisering på Sennep i 2018-2019.