Hvis tro er selve hjerteslaget, så er omvendelse blodårene.

Omvendelse er å ta et oppgjør med de destruktive kreftene i oss og rundt oss. Det er derfor den beste måten å elske seg selv og andre. Og det rette å gjøre når vi ser hvem Gud faktisk er.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva er omvendelse?
  • Hvorfor er omvendelse nødvendig for alle som vil følge Jesus?
  • Hva menes med uttrykket «døde gjerninger»?
  • Hva er egentlig synd?
  • Hva slags liv er det jeg vender meg til?

Sitater fra episoden:

«Hvis vi sier at tro er selve hjerteslaget, så er omvendelse blodårene.»

«Døde gjerninger er gjerninger som ikke er med på å føre oss videre inn i Guds plan for oss, men som heller setter oss ut av spill og gjør oss selvsentrerte istedenfor å være Kristus-fokuserte.»

«Å kjenne Jesus gjennom omvendelse innebærer en helt ny måte å leve på. I alle spørsmål og valg jeg tar gjennom livet, sees de nå på fra et himmelsk perspektiv.»

Sentrale bibelvers i denne episoden

Hebr 6,1-3
Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom. Slik skal vi gå videre, om Gud vil.

Ef 4,17-24
Så ber jeg dere inntrengende i Herren: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. Avstumpet er de blitt, de har gitt seg over til et utsvevende liv, de er urene og grådige i alt de gjør. Men dere er ikke slik, dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannheten som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn! Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.

Gal 5,19-21
Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av den slag. Jeg har sagt det før, og sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike.

Denne serien ble opprinnelig produsert for FOLK Bibelskole i 2012. Noen av episodene kommer i ny versjon ved publisering på Sennep i 2018-2019.