Omvendelse er en radikal forandring i tenkemåte og hensikt...

Omvendelse er en radikal forandring i tenkemåte og hensikt…