Fire måter å lese Bibelen på
Noen gjorde narr av det jeg stod for og andre likte ikke forandringene de så i livet mitt.

Hva er den store hensikten med livet ditt? Jesus gir deg to ord: «Følg meg!» Hør hvorfor selvrealisering ikke er løsningen i denne episoden av Bibelkvarteret!

Sentrale bibelvers i denne episoden

Johannes 8, 31-32:

Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Johannes 17, 11 og 16:

Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, likesom vi er ett.

De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden.

Apostlenes gjerninger 5, 41:

De forlot Rådet og gledet seg over at de var funnet verdige til å bli vanæret for Jesu navns skyld.

Romerne 10, 9:

For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst.

Galaterne 2, 19-20:

Nettopp loven har ført til at jeg er død for loven og lever for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.

Matteu 4, 19-20:

Han sa til dem: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» Straks lot de garnene ligge og fulgte ham.

Romerne 8, 29:

Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken.

Salme 139, 1-3:

Herre, du ransaker meg og kjenner meg.
Om jeg sitter eller står, så vet du det,
langt bortefra merker du mine tanker.
Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.

Johannes 15, 13:

Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet.

Hebreerne 4,12:

For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer

Salme 119, 105

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

1. Korinterbrev 12, 12-13:

Likesom legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. 13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd å drikke.

Romerne 12,5:

På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.