Tungetalen virker som regel merkelig sett fra utsiden. Men det er et bønnespråk Gud siden pinsedag har spredt over hele verden, som en slags direktelinje mellom Gud og den troende.

Hvor effekten av språkforvirringen etter Babels tårn snus fullstendig på hodet. Hva er tungetale, hvorfor har Gud gitt den til de kristne?

Mens Peter fremdeles talte, kom Den hellige ånd over alle som hørte Ordet. De troende av jødisk ætt som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at Den hellige ånds gave også ble øst ut over hedningene. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. (Apg 10,44-46).

Tungetale er et språk du får når du blir døpt i Den Hellige Ånd. Det er ikke et språk du lærer deg, men det er en gave fra Gud.

Les også: Åndsfylt og jordnær (Terje Dahle)

Hvorfor tungetale?

Fra Gud og til Gud

For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved Ånden. (1 Kor 14,2).

Bibelen viser oss at tungetale er et språk vi har fått fra Gud som hjelper oss i be og tilbe ham. Når vi ber i tunger så er det vår ånd (vårt innerste) som ber til Gud, men fornuften har ingen nytte av det (1 Kor 14,14).

Den som taler i tunger, oppbygger seg selv.

Gjennom tungetalen hjelper Den Hellige Ånd oss å be uten at vi selv må tenke ut hvordan vi skal formulere oss. Han kjenner oss og vet hva vi ønsker å be om eller å uttrykke (Rom 8,26).

hva er tungetale - sitatbilde

Noen ganger finner jeg ikke ordene jeg trenger for å uttrykke min takk og kjærlighet til Jesus. Andre ganger vet jeg ikke hvordan jeg skal ordlegge meg når jeg skal be for en person eller situasjon. Tungetalen er da til veldig stor hjelp. For tungetalen er lovprisning eller forbønn fra dypet av mitt hjerte. Og det selv om jeg ikke forstår ordene som kommer.

Lader batteriene

Bibelen oppfordrer oss til å be i samarbeid med Den Hellige Ånd (Ef 5,18-19, Judas 20). En måte er å be i tunger. Da skjer det noe i oss. Den som taler i tunger, oppbygger seg selv (1 Kor 14,4).

Tungetale er noe du styrer selv.

Jeg kjører elbil. For at den bilen skal møte mine og andres behov trenger den jevnlig lading. Et flatt batteri er ikke til nytte. Tungetale kan sammenlignes med å lade et batteri. Det å veksle mellom egne ord og tungetale når jeg ber og takker Gud fyller meg fred og glede. Og det styrker min tro.

Les også: Hva er dåp i Den hellige ånd? (Per Arne Gjerde)

Det overnaturlige blir naturlig

Bønn i tunger hjelper deg også å bruke nådegavene eller Åndens gaver (1 Kor 12,7-11). Gjennom å bruke tungetalen øver du deg å lytte til hva Den Hellige Ånd vil si. Det gjør det lettere å ta i bruk de åndelige gavene fra Gud når de trengs.

Hvordan bruke tungetalen?

Du har kontrollen

Det er feil å fremstille tungetalen som noe man ikke har kontroll på. Tungetale er noe du styrer selv. Det er ikke en mystisk opplevelse som kommer og går. For en som er døpt i Den Hellige Ånd er tungetale like naturlig å bruke i bønn og tilbedelse som ens eget morsmål (1 Kor 14,15-19). Men du må selv velge å bruke det.

Opplevelsen betyr ikke noe.

Hvordan begynte jeg å bruke tungetalen? Min egen opplevelse var at det først kom et par rare ord som jeg sa ut høyt. Etterhvert kom det med flere nye ord. Samtidig kjente jeg på en glede og takknemlighet. Andre beskriver det som at ett og ett ord kom over lengre tid. Opplevelsen av dette betyr ikke noe. Det viktigste er at Gud har døpt deg i Den Hellige Ånd, og at det innebærer at du har fått dette nye språket.

Sammen med andre kristne

Tungetalen er i første rekke til bruk i hverdagen din med Gud (1 Kor 14,28b). Men det kan også brukes sammen med andre kristne. Da er det godt å tenke igjennom hvordan vi bruker tungetalen. Apostelen Paulus skriver at «..når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med forstanden så jeg også kan lære andre noe, enn tale tusenvis av ord i tunger» (1 Kor 14,19).

Les også: Seks viktige ting Bibelen sier om dåp (Sindre Hauan)

Ofte taler Gud til oss når vi er samlet gjennom det som kalles for profetiske ord (1 Kor 12,10). Slike budskap kan enten komme på vårt eget språk eller det kan komme gjennom tungetale. Kommer det gjennom tungetale må det tydes, altså gjengis på norsk. Det er også en gave Den Hellige Ånd gir til når menigheten samles (1 Kor 12,10). På den måten vil de som er tilstede kunne bli oppbygd av det som formidles (1 Kor 14,2).

Ta det i bruk!

La meg oppmuntre deg til å bli kjent dette språket.

Bruk det ofte.

Mange ganger til dagen.

Høyt og lavt.

Hjemme.

På bussen.

På tur.

Les også: Å bli ikledd kraft fra himmelen (Runar Gjertsen)