Første Mosebok er Bibelens første skrift. Vi presenteres her for det store bildet som setter alle ting i perspektiv. Grunnleggende spørsmål om opphav, liv og eksistens besvares.

Det er fascinerende å merke seg hvor treffende den enkle skapelsesfortellingen som ble skrevet for over tre tusen år siden beskriver grunnleggende sider ved både fysisk, åndelig og moralsk virkelighet:

1) Gud skapte ved å tale ord. Altså har den fysiske verden en ikke-fysisk opprinnelse basert i en kraft som er personlig, skapende, intelligent og moralsk.

2) Den fysiske verden har ikke alltid vært der. Men har et startpunkt og har vært gjennom en styrt utvikling i flere faser.

3) Lyset var det første Gud skapte. Lys er i dag anerkjent som en grunnleggende faktor i det fysiske universet, som består av energi og informasjon. (Legg merke til at lyset ble skapt lenge før solen; se også Sak 14:6 og Åp 22:5).

4) Menneskets likhet og forskjellighet fra dyrene beskrives presist. Mennesket er skapt av jord, men likevel med en ekstra dimensjon og hensikt, og med en unik relasjon til Gud. Fri vilje, menneskelig verdighet og likeverd mellom mann og kvinne fastlegges fra begynnelsen av, og det samme gjør tro (tillit) som en basis i forholdet til Gud. Tro og fri vilje er fenomener som henger nøye sammen.

5) Ekteskapet og familien defineres og fastlegges som en grunnleggende sosial enhet.

6) Roten til det menneskelige problem (frykt, uro, konflikter, sjalusi, osv.) forklares allerede i tredje kapittel. Så lenge de trodde på Guds kjærlighet og ord, så holdt de seg unna det forbudte, farlige treet. De hadde stor frihet, og det gikk bra med dem. Treet stod der som nødvendig faktor for at menneskets valgfrihet skulle være reell.

SitatBilde-til-hvaHandlerForsteMosebokOm

Guds forbud var selvsagt ikke mot kunnskap generelt, men mot den selvopplevde erfaringen av moralsk forfall: å løsrive moralen (kunnskap om godt og ondt) fra Moral-giveren, nemlig Skaperen. Dessverre valgte menneskene å tro på den forføreriske stemmen fra slangen istedenfor på Guds stemme, og gjorde katastrofale valg.

Gud arbeider kontinuerlig etter en plan.

Menneskets trang til moralsk selvbestemmelse, kombinert med mistro til Skaperen førte til tap av den nære tillitsrelasjonen, og førte til frykt og fremmedgjøring, skyld og forvirring. Synd kom inn i verden; ordet synd betyr å feile, bomme på Guds hensikt. Menneskets evne til å fullføre sitt oppdrag for Gud ble skadelidende.

Les også: Skapte Gud jorden på seks dager? (Lars Olav Gjøra)

Likevel; Guds plan om å befolke jorda med mennesker som ligner på ham har ikke forandret seg. Gud arbeider kontinuerlig etter en plan for å bringe verden under sitt gode styre. Gjennom tekstene blir det mer og mer klart at Messias er Guds strategi for å fullføre sin plan.

Med Guds ord kom lys: Mening, orden, relasjoner og alt som var godt.

Gud kaller på mennesker, åpenbarer seg, velsigner og utruster for å bringe forsoning og liv til verden gjennom samfunnet med sin Sønn. Evangeliet om Kristus blir forkynt for å bringe folkeslagene inn i Guds rike gjennom omvendelse, forsoning og etterfølgelse.

Lytt til Sennep-podden #37 Meningen med livet (med Håvard Kjøllesdal)

Det er interessant å se hvordan Paulus kobler skapelsen sammen med frelsen i Kristus (2 Kor 4,6). Alt var mørkt, formløst og tomt, men så talte Gud, og med Guds ord kom lys: Mening, orden, relasjoner og alt som var godt. Gjennom Jesus Kristus lar han lyset skinne i hjertene våre!

Les også: Evolusjonslæren forandret ingenting (Arne Olav Røe)

I denne første boka i Bibelen lærer vi også om Abraham, Isak og Jakob – hvilken relasjon Gud hadde til dem, og hvordan livet med Gud forandret dem. Abraham etterlot et eksempel som fortsatt gjelder for oss. Gjennom Abrahams ætt (Kristus) skulle Gud velsigne alle slekter på jorda.

(Teksten ble opprinnelig publisert på www.barebibelen.no)

 

 

Artikkelforfatteren har laget flere refleksjonsspørsmål til bruk i Første Mosebok. Les dem her! 

Barebibelen.no er er et hjelpemiddel til å lese igjennom tekstene i Bibelen, utarbeidet av Børge Bentsen. Sjekk ut nettsiden her!