Grunnvollen for dummies NY Horisontal

Det er to ting Jesus slår fast: 1) Du vil oppleve tøffe perioder og kriser, og 2) Du trenger et fundament for å møte dem. Derfor snakker Bibelen om grunnvollen. Men hva menes med det?

Unnskyld meg, jeg henger ikke med… Hva er en grunnvoll for noe?

Grunnvoll betyr grunnlag eller fundament. Uttrykket brukes sjelden i vanlig norsk, men de som bygger hus driver med fundamentering av husene. Det betyr å isolere og drenere grunnen, og støpe fundamentsålen som resten av huset kan bygges på. Dette for å forhindre at frost og fukt ødelegger fundamentet huset står på. Fundamentsålen er ikke det første du legger merke til når du ser et hus, men den er helt avgjørende i møte med vær og vind.

Okey… Hvorfor brukes det begrepet i Bibelen da?

Det er ikke tilfeldig at Gud har valgt akkurat dette for å poengtere hvem Jesus er. Vi trenger alle et solid fundament som tåler møtet med livets vær og vind – altså livets realiteter. Slurver vi med fundamentet vi bygger livene våre på, er vi utrolig sårbare for omstendigheter som møter oss. Konflikter, svik, fristelser, skuffelser, fornærmelser, kjærlighetssorg, arbeidsledighet, uførhet – lista er lang over utfordringer eller kriser vi kan støte på. Men å lytte til Jesus og leve slik han har sagt er som å bygge huset sitt på fjell, slik at det står støtt selv når krisen kommer (Luk 6,46-49).

Evangeliet gir livet en ny retning og mening.

For noen er det kanskje litt fremmed å tenke seg at livet kan sammenlignes med husbygging. Kanskje du ikke føler du har noe spesielt livsprosjekt eller noe mål med livet, annet enn å hoppe på de mulighetene som byr seg og gjøre det beste ut av det som kommer.

Til det vil jeg si at å møte Jesus Kristus som herre og frelser forandrer livet. Guds kraft, nåde og kjærlighet kommer inn i livene våre slik at både lysten og evnen til å ta tak i livene våre øker, og evangeliet gir livet en ny retning og mening. Ikke slik at vi alle blir bleke kopier av kristne vi ser opp til, men vi blir mer oss selv slik Gud egentlig har skapt oss. Og vi sier ja til misjonsbefalingen – verdens viktigste oppdrag – ut fra de evner og forutsetninger vi har, og velger å bli etterfølgere av Jesus.

Sjekk ut Sennep-podden #24 Å erfare grunnvollen hver dag med Håvard Kjøllesdal og Terje Dahle.

grunnvollen for dummies - sitatbilde

Jaha… Men hva med å være tilgitt og frelst av Guds nåde da?

I Hebreerbrevet kapittel 6 omtales grunnvollen som omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, undervisning om renselsesbad (på gresk står det egentlig “dåp” i flertallsform), håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.

Han er den aktive parten i vår tilgivelse og frelse.

Hva er dette for slags liste? Er fundamentet for troen en hel del ting vi må prestere?

La meg si dette så tydelig som jeg kan: Evangeliet handler om hva Gud i sin nåde har gjort for oss gjennom Jesus Kristus. Han er den aktive parten i vår tilgivelse og frelse, han har gjort absolutt alt, vi har ikke gjort noen ting for å fortjene dette. Selv ikke mange års fartstid i kristne miljøer forandrer på dette. Det er det Gud har gjort gjennom Jesus Kristus vi feirer hver gang kristne samles.

Så når vi kommer til lista i Hebreerbrevet kapittel 6, er det utelukkende vår respons på det Gud har gjort det er snakk om. Gud har oppreist Jesus fra de døde og gjort han til frelser og herre. Derfor vender vi oss til Gud, lever i tro og lar oss døpe. Vi ydmyker oss og tar imot Guds velsignelse gjennom andre menneskers hender, og håpet om oppstandelse og evig dom kaster et nytt lys over livet her og nå.

Det paradoksale er jo at Bibelen sier at det er Gud som gir omvendelse (2 Tim 2,25), Gud som skaper tro (Ef 2,8), Gud som virker i dåpen (Mark 16,16; Rom 6,3), og Gud som bruker andre til å velsigne oss (Apg 9,17). Gud har ved sin Ånd gjort oss levende med Kristus (Ef 2,5-6), og latt Jesus bli dømt for vår synd (Rom 8,3). Så hva står vi igjen med? Ingenting annet enn å ta imot Guds nåde som virker i oss til å ville og gjøre etter hans vilje (Fil 2,13).

Okey… Men er grunnvollen noe som bare handler om meg som individ?

I Første Korinterbrev kapittel 3 omtales Jesus Kristus som grunnvollen for menigheten. Eller som det står i den gamle salmen: Guds kirkes grunnvoll ene er Herren Jesu Krist.

Kirken er et hellig og åndelig hus som tilhører Gud.

Det betyr ganske enkelt at en kristen forsamling dypest sett ikke kan bygge på sterke ledere, medlemskapskriterier, følelsene til kirkebygget eller visse politiske meninger. Hver enkelt sin personlige overgivelse til Jesus er grunnvollen eller fundamentet for et ekte kristent fellesskap. Det gjør menigheten til fellesskapet av alle de som tilhører Jesus.

I Bibelen omtales menigheten som et åndelig hus for Gud (1 Pet 2,4-10). Dessuten sier Jesus at han vil bygge sin kirke på åpenbaringen av hvem han er (Matt 16,15-20). Dette plasseres kristne forsamlinger i et riktig lys. Kirken kan ikke reduseres til et politisk redskap eller middel for våre egne mål. Men den er et hellig og åndelig hus som tilhører Gud, og som eksisterer for det han lengter etter.

Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. (Ef 2,20-22)

Hva betyr det å bygge på grunnvollen?

Vi finner dette uttrykket i Første Korinterbrev 3,12-15. Poenget Paulus vil ha fram i det avsnittet er at vi alle skal stå til ansvar overfor Gud for livene vi har levd. Våre valg, prioriteringer og motiver, alt vil etterprøves av han som er Lovgiveren og Dommeren i universet: Gud.

Å ta imot hans frelse er å innrømme at vi har sviktet.

Det er ingen grunn til å få panikk av den grunn. Han har gitt oss en vei ut av det, selv om vi innerst inne vet at vi har syndet og sviktet våre idealer ganske mange ganger.

Den veien heter Jesus Kristus. Å ta imot hans frelse er å innrømme at vi har sviktet, ta imot Guds tilgivelse og nåde, og begynne et nytt liv hvor vi med Guds hjelp blir ekte, ærlige og sanne mennesker. Som lever for han. Og ved Den hellige ånd vil han gjerne bruke oss til å skape en bedre verden nedenfra. På tross av vår utilstrekkelighet og usikkerhet. Det kalles nåde. På det grunnlaget bør du la Jesus komme inn og bli grunnvollen i livet ditt.