Helliggjørelsen starter i det du blir født på ny.

Når du tar imot Jesus som Herre blir du på spesiell – i positiv forstand. Du blir en del av et universelt folk som tilhører Gud, og som inviteres til å leve et himmelvendt liv. Dette er noe av essensen i det å leve i helliggjørelse – et nøkkelbegrep i Bibelen.

Per Arne Gjerde gir deg det viktigste om dette i Bibelkvarteret på Sennep.net.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvorfor omtales vi kristne som hellige?
  • Er det å være hellig det samme som å være perfekt eller fullkommen?
  • Sammenhengen mellom det Gud gjør og det vi gjør.
SitatBilder-til-stolthetOgYdmykhet2

Sitater fra episoden (med Per Arne Gjerde):

«Bibelen erklærer oss som hellige.»

«Vi er hellige fordi Gud er hellig.»

«Helliggjørelse er en prosess som varer hele livet.»

«Det finnes ting som fører krig mot sjelen vår.»