Å være gode forvaltere av penger, økonomi, og andre verdier er noe Bibelen lærer oss mye om.

I denne videoen oppsummerer bibellærer Norleif Askeland fra Bergen Bibelskole det viktigste du trenger å vite!

«Å være gnien er ikke forenlig med Guds natur, som bor i oss.»
– Norleif Askeland –

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Materialisme og kjærlighet til penger
  • Tillit til Gud, eller tillit til penger
  • Korrupsjon: Penger foran rettferdighet
  • Misunnelse
  • Det som tilhører Gud, det som tilhører andre, og det som tilhører deg
  • «Såkorn til å så, brød til å spise»

Sitater fra Norleif i denne episoden:

«Guds natur har en kjærlighet som gir. »

«Hvis vi ser materielle verdier som en større verdi enn det å søke Gud, er veien kort til å bli korrupte.»

«Det å være misunnelig på andre er noe Bibelen kaller for avgudsdyrkelse.»

«Av alt Gud har gitt oss er  det noe som hører Herren til, noe som hører andre til, og noe som hører oss til.»

«Det er viktig at vi passer på i det som Gud har gitt til oss: Såkorn til å så, og brød til å ete.»

«Det er fantastisk når vi kan gi våre såkorn til frelse for mennesker – det er en god investering og bruk av penger!»

Sentrale bibelvers i denne videoen

Matt 6,33
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

1 Tim 6,10
For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.

2 Kor 9,10
Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt.

Luk 16,10-12
Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige Mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vist troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie?