Å bli en kristen kan ikke reduseres til å ta seg sammen eller forbedre sin moral. Men det handler om å åpne seg for Jesus og det han har sagt. Og til det som Den hellige ånd vil gjøre i oss. 

Det å bli en ny skapning er noe åndelig, og noe Gud suverent gjør for oss. Det er bare han som kan føde oss på ny. Å være født på ny er uløselig knyttet til at Den hellige ånd tar bolig i oss.

Les også første del av serien: Hva vil det si å være født på ny? (Jarle Solheim)

Vi er «født av Ånden», sier Jesus til Nikodemus. Og det er Jesus som gir oss Den hellige ånd, vi kan ikke få del i han på noen annen måte (trollmannen Simon prøvde å kjøpe Den hellige ånd, men det gikk ikke så bra…).

Altså er nye skapninger helt og fullt Guds verk. Men det betyr ikke dermed at vi blir passive. Tvert imot – det er først etter at Gud gjør oss til nye skapninger og gir oss Den hellige ånd, at vi kan begynne å leve ved den hjelp og styrke Gud vil gi oss. Vi skal i de neste avsnittene se litt på hva Bibelen har å si om det å leve som en ny skapning.

Vi kan erfare fristelser, vi kan gjøre feil.

(Før du leser videre her, kan det være nyttig å lese Romerbrevet 8, 1-17)

1) Et liv i seier over synd

Bibelen sier at vi i Kristus har blitt «gjort fri fra loven til synden og døden» (Rom 8,1). De nye skapningene Gud gjør oss til, er ikke lenger slaver av synd. Syndens lov og syndens herredømme ikke lenger er ment å ha makt over oss.

Samtidig gjør Bibelen det også tydelig i at vi står i en kamp. Vi kan erfare fristelser, vi kan gjøre feil – vi kan falle i synd.

Lytt til: Har Gud sagt: Du er god nok som du er? (Norleif Askeland)

Men i Kristus har vi fått en ny måte å møte disse tingene på, for den nye skapningen lever ved Den hellige ånd. Og Den hellige ånd hjelper oss til å leve et liv i seier over synd. Han hjelper oss så vi kan stå imot alle former for fristelser. Han hjelper oss til å se feil vi gjør, sånn at vi kan vende om. Og hvis vi faller, så har vi en talsmann hos Far; Jesus Kristus, Den rettferdige (1 Joh 2,1).

Vi får en lengsel etter det Gud vil ha.

Som vi har sett, handler også det å bli født på ny om å gjenreise “Guds bilde” i oss. Og derfor får vi også erfare hvordan vi ønsker å bli mer like Jesus. Vi ønsker å gjøre det som er rett, vi får en lengsel etter det Gud vil ha, og en ny tørst på å bli fylt av Guds ord.

leve som en ny skapning - sitatbilde

Paulus forklarer at vi, når vi leser i Bibelen, kan se “Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd” (2 Kor 3,18). Derfor er det å bruke tid i Ordet, og la seg speile i det, en av nøklene til å overvinne synd.

2) Et liv i Guds oppstandelseskraft

Å bli født på ny innebærer nytt liv. Hvis vi snur mynten, ser vi at det samtidig også innebærer død. Her er litt av hvordan Paulus forklarer det:

Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. (Gal 2,20)

Når dere med Kristus har dødd bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da leve slik man gjør i verden? (Kol 2,20)

For dere er døde, og livet deres er skjult med Kristus i Gud. (Kol 3,3)

Det finnes også flere andre bibelvers som bekrefter dette poenget: Vi er døde i Kristus! Det er ikke bare «synd» vi dør fra, like viktig er det å skjønne at vi dør fra oss selv. Å «dø fra seg selv» betyr ganske enkelt at man gir hele livet sitt til Jesus, og får han som Herre. Da kan også vi, på samme måte som da Jesus ble oppreist fra de døde, begynne å vandre i et nytt liv (Rom 6,4).

Jesus kom for å vise oss Far, slik at vi kan bli formet etter det samme bilde.

Jesus satte også selv ord på dette. Han sa at alle som ville følge han må dag for dag fornekte seg selv og ta opp sitt kors. Og det er ikke pinglete greier Gud gir oss for å kunne leve på denne måten. Den samme kraften som reiste Kristus fra de døde, blir gitt til oss ved Den hellige ånd (Ef 1,20; Rom 8,11). Altså dør vi bort fra alt som har med Adam å gjøre, og så blir vi reist opp igjen til et nytt liv i Guds oppstandelseskraft!

3) Et liv levd i Guds bilde

Adam ble skapt i Guds bilde, og var ment å leve på en måte som gjorde at den Jesus er, ble gjenspeilet i Adam. Men etter fallet ble alt underlagt synd og død, og vi mistet evnen til å være bærere av Guds bilde.

Les også: Hva er dåp i Den hellige ånd (Per Arne Gjerde)

Så når Gud gjør oss til nye skapninger, så gjenreiser han sitt bilde i oss. Det er Jesus som er rollemodellen. Som vi har sett, er han den «siste Adam», og bildet på den usynlige Gud. Jesus kom for å vise oss Far, slik at vi kan bli formet etter det samme bilde. Her er hvordan Paulus beskriver det:

Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken. (Rom 8,29)

Når vi lar denne sannheten forme livet vårt, kan vi begynne å gjøre som efeserne: Vi kan legge av det gamle mennesket og i stedet kle oss i det nye mennesket, som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferdighet og hellighet i samsvar med sannheten (du kan lese mer om det nye mennesket i Kolosserbrevet 3).

Les også: Du har alltid et valg (Arne Olav Røe)

Siden vi er skapt for Guds bilde, har vi fått en stor del av ansvaret for at dette bildet får forme oss. Her er to spørsmål vi kan stille oss for å undersøke vår egen Kristuslikhet:

Er det noe i meg som ikke er i Jesus? I så fall kan jeg ved hjelp av Den hellige ånd legge det bort – jeg kan kle av det gamle mennesket.

Er det noe i Jesus som ikke er i meg? I så fall kan jeg strekke meg mot det i tro – jeg kan kle på meg det nye mennesket.

Disse prosessene kan ta tid, og de er heller heller ikke lettvinte. Men ved Ordets og Åndens kraft kan det skje.

EN NY SKAPNING I KRISTUS

"Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!" (2 Kor 5,17). 

"For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning." (Gal 6,15)

Les de to delene i serien om å være en ny skapning i Kristus, skrevet av Jarle Solheim:

1. Hva vil det si å være født på ny? (28.01.2020)

2. Hva vil det si å leve som en ny skapning (04.02.2020)

#nyskapning #fødtpåny #detnyemennesket