Hva vil det si å sette Guds rike først?

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Vi lever i en materialistisk verden. Vi blir bombardert med reklame. Alle er under kjøpepress. Vi kjenner et jag etter statussymbol og kjenner presset om å være lik alle andre. Det er et press om å ha mange ting og gjøre mange ting. Det er en stor utfordring i forhold til å leve det kristne livet som Jesus kaller oss til. 

Det profetiske livet er et liv i frihet fra dette ytre presset, men vi kommer ikke dit uten disiplin, øvelse og ved å bygge gode vaner som blir en del av karakteren vår. Profetiske mennesker har en profetisk livsstil.

Hørt nyeste Senneppod? #77 – Katastrofetanker, selvmedlidenhet og selvmedfølelse – livsmestring med Kjellaug Andresen (Siri Schnell Juvik)

Denne livsstilen er kjennemerket av en fullstendig overgivelse til Herren, der det å gjøre Guds vilje er det viktigste. Jesus sa: «Jeg er her for å gjøre din vilje Gud.» Dette er selve kjernen i den profetiske livsstilen som har sitt utgangspunkt i Guds rike. 

Jesus sa òg at vi ikke kan tjene to herrer. Ingen kan tjene både Gud og Mammon. Profetene kaller alltid Guds folk tilbake til et helhjertet forhold til Gud. De kan ikke tåle at folk halter til begge sider. Gjennom forkynnelse og handling setter de folk til å ta et valg. 

Det profetiske livet er et liv i frihet fra dette ytre presset

Vi har mange eksempler på dette i Bibelen. Elia på Karmel fjellet er vel den mest kjente fortellingen om profeten som utfordrer folk til omvendelse (1 Kong 18). Han steg frem foran hele folket og sa: «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold dere til han, og er Ba’al Gud, så hold dere til han!» 

Men folket prøvde å overse ham og lot være å svare ham. De ville halte til begge sidene og ha både Ba’al og Herren, men det kunne de ikke. Profeten utfordret dem ved å si at den guden som svarer med ild, det er Gud. Etterpå demonstrerte han at Herren er den eneste Gud og folket vendte om. 

Siste Tre:Enig?: Slik fant jeg trofaste vennskap

Profetene sitt budskap var: Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham. (2 Krøn 16,9). Det var slik de levde selv. De forstod at å være helhjertet var å leve et helhetlig og enkelt liv, uten å være delt. Et rent hjerte er å ønske én ting. 

Å være hel er full frihet fra bindinger til ting, status, ære eller andre menneskelige ting, og å være ett med Guds vilje. Å være helhjertet er å være fri fra materialisme, men også fri fra religiøs askese som er selvplaging med grunn i loviske holdninger. Å være helhjertet er å søke Guds rike først. Det er å sette Gud og hans interesse først. 

Å være helhjertet er å søke Guds rike først.

Dette kommer tydelig frem i alle titlene som er brukt om profetene: Guds tjener, Guds mann og Guds profet. Profetene tilhører Gud. De er så nært knyttet til ham, at de som møtte profetene møtte Gud. De er mennesker som søker Guds interesser, folk som vil gjøre og fremme Guds vilje i alle ting.

Guds rike gjør hjertet helt for Guds vilje: dette blir det samlende punktet. Faktisk er det slik at om ikke vi setter Guds rike først, så søker vi det ikke i det hele tatt, for Guds rike handler om Guds herredømme og Guds vilje. Det livet Jesus kaller oss til å leve, er å leve enkelt: Å være fri fra bekymringer, fri fra luksus, og fri fra alle religiøse krav om å gjøre mange ting. 

Om ikke vi setter Guds rike først, så søker vi det ikke i det hele tatt

Vi kan si at Gud kaller oss til å være helhjertet. Det enkle livet i tro, det enkle profetiske livet, som er så utfordrende i verdenen i dag, det er å være helt med Gud. Det er å være en person som ikke er delt, men hel. Det er å ha et hjerte som ikke er delt i ulike interesser og blir dratt i alle retninger, men som har blitt samlet til ett i det å elske Gud og gjøre hans vilje. 

Dette ene fokuset gjør livet enkelt og fritt.

Les også: Vanskelige bibelord – Miskunnhet (Erling Thu)