Vår åndelige føde får vi aller mest i den flokken Gud har satt oss i.

Populære YouTube-predikanter er tilgjengelig som aldri før. Men vil du skape en forskjell må prioriteringene dine handle om dette: Hva vil Gud vil gjøre der du bor?

Har du en favorittforkynner? En som du hører på hver gang det legges ut noe nytt? Mange kristne har det. Noen hører på Bill Johnson, andre på Torben Søndergaard, eller Timothy Keller, NT Wright, Andrew Wommack, Heidi Baker eller Joyce Meyer. Forkynnere med sterk karisma, som evner å formidle budskapet slik at du blir beveget og engasjert. Du føler at du får nye perspektiver og tenker at dette budskapet og denne predikanten burde alle lytte til!

Som menneske har vi behov for å feste anker et sted. Du ønsker å finne visjon og meninger, som du virkelig kan stå inne for. Dette gjøres enklest ved å finne en “guru” som du kan følge i liv og lære.

Dette er en reell fristelse i dag. Jeg er heldig og har mange kristne venner, både innenlands og utenlands. Mange av dem har nettopp sin favorittforkynner eller favorittbevegelse som de følger. Det de har hørt der, fungerer som en mal eller prøvestein i møte med alt annet. De kan komme til gudstjenester og lytte til undervisning fra sine eldste, mens de samtidig prøver undervisningen opp mot den siste podcasten fra sin favoritt. Dersom det treffer greit, kan en nikke anerkjennende, men dersom forkynnelsen bringer inn andre eller overraskende nyanser, kan det skape reaksjoner og motstand.

Ene læreren etter den andre

I Andre Timoteusbrev 4,2-3, sier Paulus til Timoteus:

Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning! For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret.

Slik som Paulus legger det fram, er det tydelig at Ordet ble gitt i nær relasjon til dem som var ment å høre på han. Han ber Timoteus om å vise til rette! Om å tale tukt og tale trøst. Hvordan kan du reelt sett finne tukt og trøst på YouTube? Du kan selvfølgelig høre et budskap som både er selvransakende og trøstende, men den menneskelige nærheten i en menighet kan ikke erstattes.

Hvem er din favorittforkynner - sitatbilde

Aldri før har det vært enklere å skaffe seg den ene læreren etter den andre! Nettet flommer over av kristne ressurser. Det at du lytter til meg akkurat nå, bekrefter nettopp dette. Sannheten er at disse ressursene er enorm velsignelse for oss kristne, men det kan samtidig være en mulig felle. Vi kan bli lurt til å lytte til det som “passer oss best”, i stedet for å gi jernet med dem som står oss nært. Vanlige folk, med gudegitte begrensninger, akkurat slik som du, men likevel med en unik plass i Guds mektige plan for deg og for menigheten.

Gaver

Nå er det slik at Gud har utrustet enkelte gaver til å stå fram i det offentlige rom med tyngde og visjon; Bibellærere, profeter og apostler som forkynner dype sannheter fra Guds ord. Vi gjør lurt i å lytte og la oss utruste, men vi bør ikke feste ankeret vårt der. Personer kan alltid gå feil, og dersom du da har ankret opp hos dem, har du et problem. Uten å vite det, kan du gå med i dragsuget.

Ukritisk etterfølgelse av mennesker er ubibelsk! Selv den mest utrustede forkynneren kan ha misforstått sentrale ting, ting som du enkelt kan avsløre dersom du i stedet lytter nøkternt og sunt kritisk. Det betyr ikke at du skal forlate folk du er uenige med. Tvert imot, kanskje du nettopp skal fortsette å lytte, både for selv å bli utrustet, men kanskje også for å være med på å utvide bildet.

Keri Jones gav meg en gang en bok om tro. Han opplevde at jeg ville ha utbytte av å lese den. Men da han gav meg den, sa han: “Read this, but alongside with your Bible”. Da jeg spurte hva han mente med det, svarte han: Boken er glimrende, men den har noen sider som må sees i lys av et større bilde. Sannhetene som boken formidlet, var vektet på en slik måte at den etter Keri Jones syn var kommet litt ut av balanse. Det tok ikke bort bokas relevans, så han ville gjerne at jeg skulle lese den. Men budskapet måtte balanseres. Og det eneste som kunne bringe inn balanse, var Guds eget ord, nemlig Bibelen.

Kjenner du Guds eget ord? Det er der du er ment “å ankre opp”. Ordet og Ånden lever i deg og på den måten trenger du ikke “guruer” som du skal følge i alt. Det er til syvende og sist kun en person det er verdt å følge, nemlig Jesus Kristus.

Hangen til favoritter

I Første Korinterbrev 1 kommer det fram at dette ikke er en ny problemstilling. Paulus formaner menigheten at de ikke må la det komme inn splittelse. Han har fått høre om stridigheter og at noen sier de holder seg til Paulus, mens andre til Apollos, til Kefas eller til Kristus. En helt ubegripelig problemstilling, kan du kanskje tenke. Men er dette likevel veldig langt fra det vi opplever i dag?

Jeg får som sagt stadig anbefalinger av forskjellig forkynnelse. Noen vil at jeg skal lytte til Dereck Prince, David Pawson eller Timothy Keller, mens andre holder seg til Bethel Church og forkynnerne derfra. Andre igjen holder en knapp på The Last Reformation, mens noen mener Andrew Wommack sitter på det beste stoffet.

Dette er helt fint og jeg liker å lytte til alle disse! Men noen av dem som gir disse anbefalingene, har “ankret opp”. De har funnet sin sannhet, sin favoritt og de slår seg til der. De føyer seg fint inn i “favorittens” fanklubb, og opptrer som forsvarere og promotører av den aktuelle lære. De tar til orde for at menigheten må gå i akkurat denne retningen og de opplever gjerne andre vinklinger som uheldige og problematisk. I noen tilfeller blir enkelte lurt bort fra fellesskapet, på grunn av disse ulikhetene. I verste fall kan de sitte hjemme for å se på Youtube, mens menigheten bryter brødet og feirer Jesus.

I Efeserbrevet 3,18 sier Paulus:

Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden

Kristus er ikke delt! Kristus er én, og dine favorittforkynnere passer faktisk inn i det store bildet! De representerer ikke hele sannheten selv, men er bærere av viktig åpenbaring som er med på å fylle inn det store bildet. Nå finnes det selvsagt vranglære. Ubibelsk forkynnelse som vi skal vende oss bort fra. Men du bør ikke gå for kritisk til verk i jakten på kjettere. Slapp av og nyt fellesskapet med Jesus. Du vil gjenkjenne det i din ånd når du får uren kost, og da kan du helt enkelt la være å spise av det.

Husk å spise hjemme

Jeg elsker å gå på restaurant. På en god restaurant serveres det mat som presenteres vakkert, laget av spennende ingredienser og av folk med imponerende ferdigheter.

Men aller mest trives jeg faktisk med å spise hjemme. Det blir kanskje en viss grad av repetisjon, og ingrediensene er stort sett innenfor et kjent repertoar, men maten er god og sunn. Den er sjelden ekstraordinær, men vi koser oss med den og den oss gir nødvendig næring til kroppen.

Vi kan heller ikke ta til takke med smågodt, sjokolade og snacks i hverdagen. Vi trenger sunn og næringsrik kost, til faste tider og i gode porsjoner.

Vår åndelige føde får vi aller mest i den flokken Gud har satt oss i. Og da får vi faktisk mulighet til å være med på matlagingen selv. Vi tar del i en menighet, der Gud taler til oss gjennom hver enkel person.

Du trenger å lytte til det som forkynnes i din menighet, bli ett med budskapet og bidra inn i det.

Du trenger å følge med på hva som er visjonen, hvilke profetiske ord det jobbes med. Finn ut hva som er menighetens mandat i byen eller bygda. Meld deg på og gjør en forskjell. Så lenge du er gitt inn der, er det dette som er din primære åndelige familie. En familie Gud har gitt deg til vekst og modning. Det er her vi virkelig kan se den praktiske konsekvensen av å være gitt til Kristus og til hverandre.

Dersom du ikke har en slik menighetsfamilie tilgjengelig, trenger du å be til Gud. Kanskje du bor i ei bygd der det ikke er mye menighetsliv. Men i stedet for å se dette som et uovervinnelig problem, kan du tenke at det kan være en mulighet for noe nytt, gjennom deg! Hold deg sunn og frisk i troen, søk Gud for å finne søsken og vær klar for å lede an i det som ligger foran. Ikke trekk deg inn i en podkast-verden der du dyrker din favorittforkynnelse og samtidig lar bygda seile sin egen sjø. Du kan heller bli misjonær i eget land og bygge nye fellesskap. Men også da er enhet, balanse og sunnhet helt sentralt.

Ekte enhet

Enheten uttrykkes ikke ved at alle stiller seg bak det du tenker er den riktige læren. Enhet er kun tilgjengelig i Kristus og kommer på plass ved at hjerter føyes sammen. Mennesker gjøres til ett i Kristus. Jeg har en tysk venn som har lært seg å snakke norsk. Vi snakker ofte sammen om spørsmål knyttet til menighet. På grunn av at norsk ikke er hennes førstespråk, uttaler hun ordet “Meninghet” i stedet for “Menighet”. En morsom, liten nyanse, som har fått meg til å tenke litt. Hender det at vi har meningheter, i stedet for ekte menighet? Har vi litt for ofte fellesskap om meninger, i stedet for å ha fellesskap om Jesus?

Drøftinger av Ordet

Ett enkelt menneske alene har dessverre ikke det som skal til for å skape en sunn kultur og en bærekraftig utvikling. Dette er en viktig sannhet, så jeg ønsker å si det en gang til: Ett enkelt menneske alene har ikke det som skal til for å skape en sunn kultur og en bærekraftig utvikling. Ulike mennesker må finne hverandre i gjensidig respekt og tillit, der man ikke søker en lineær autoritetsstruktur, men et pluralistisk lederskap og en mangfoldig kultur. En kultur der Kristus er kilden i alle ting og der en på den måten kan finne både enhet og mangfold.

Sterke meninger burde ikke være et problem, men heller en viktig ressurs. Vi kan være søsken som tør å drøfte Ordet med iver og begeistring, uten å føle oss truet. Da oppfyller vi det som står i Ordspråkene 27,17

Jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre.

Alt for ofte ender kristne opp med å fekte mot hverandre, i stedet for å kvesse hverandre. Det skjer når de har slått seg ned ved visse sannheter. Der er det trygt og kjent og en føler for å beskytte territoriet. Men hvordan skal jern kunne kvesse jern, dersom du holder distanse til de kristne som bor nærmest, samtidig som du lytter til de ultimate sannhetene på din podcast-liste?

Distanse

Fienden vil ha distanse. Han vil at vi skal fylle hodene våre med vidløftige ideer, som trekker fokuset bort fra sunt fellesskapsliv der du bor. Fienden vil alltid presentere “småguder” for oss, personer eller ideer som lurer oss bort fra det ekte fellesskapet i Herren. Sannheten er at verken Paulus, Apollos eller Kefas ønsket å skape splittelse. De var bare utrustede, energiske og salvede forkynnere av Guds ord, men fienden benyttet menneskelige ulikheter og nyanser i forkynnelsen, til å skape avstand og splittelse. Paulus tok et skikkelig oppgjør med dette, som ett av flere umodne trekk på menigheten i Korint. Og Paulus ville nok gjort det samme i dag.

Avslutning

Nå kan det hende du tenker at jeg advarer mot å lytte til undervisning i podcaster og på Youtube, men det gjør jeg absolutt ikke. Herren vil lede deg til forkynnelse som vil berike og styrke deg.

Men pass på at du ikke kun går for det som klør i øret. Finn også noe som utfordrer og som gir ny flamme til brannen i hjertet. Og når du har gjort det, sørg for at du også spiser hjemme. Vær med å dele av det Gud har gitt deg. Ta imot Ordet som forkynnes og la deg smelte sammen med søsken i visjon og tjeneste.
Kristus er én! Og du og jeg, sammen med alle de hellige skal bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja kjenne hele Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.