Fire sider ved å leve i lyset horisontal
Utfordringen til mange av oss er at vi henter både bekreftelse, kunnskap og tilfredsstillelse fra kilder som ikke er gode for oss

Da pappaen min var guttunge hadde han og noen venner kommet i krangel med en nabo. De var skikkelig irritert og ønsket å ta hevn på han. Derfor klekket de ut en slu plan. De gikk til naboens brønn. Til vannkilden som de hentet drikkevann fra. Der gjorde de fra seg i vannet for å ødelegge drikkekilden til naboen som de hadde kranglet med. Heldigvis hadde pappa en storesøster som oppdaget hva som skjedde og fikk sagt ifra, både til faren til pappa, og til naboen…

I Norge i dag er det ikke mange som går og henter vann fra en vannkilde på samme måten. Vi er heldige som kan skru på krana og tappe friskt vann fra springen. Rent, klart og kaldt vann er forfriskende og godt. Andre steder i verden er dette ikke en selvfølge. For mange er tilgangen på rent vann et av de største og mest prekære behovene i hverdagen. Det er et spørsmål om liv eller død.

I Bibelen finner vi flere bilder og begreper som går igjen fra begynnelsen, gjennom hele skriften og helt til slutten. Ett av disse bildene er “Elv” , et annet er “Kilde”.

Kilde i Bibelen

Vi møter denne kilden og elven allerede når vi leser om området Eden i 1 Mosebok kapittel 2. Det hebraiske ordet Eden betyr glede, luksus eller overflod. Gud plantet en hage i Eden. På gresk kaller man det for Paradeisos, det er der vi har fått ordet Paradis fra.

I Jesaja blir denne hagen kalt for Herrens hage (Jes 51,3) og Esekiel kaller den Guds hage (Esek 28,13). Denne hagen, Paradis, beskrives som et fruktbart, luksuriøst, fredfullt og godt sted. Midt i denne gleden plasserer Gud mennesket og i hagen er det en kilde.

Ut fra denne kilden går det en elv. Elven deler seg i fire og når ut til folkeslagene og områdene rundt. Det gode i Eden blir altså ikke bare værende der – det strømmer levende vann ut fra Edens hage til velsignelse for andre steder også.

Dette er et helt fantastisk bilde. Vi finner denne bildebruken igjen mange steder i Bibelen.
For eksempel i Esekiel er det en kjent passasje i kapittel 47 som tar opp igjen dette bildet og maler ut hvordan det renner ut en elv fra tempelet, stedet der Guds nærhet befinner seg. Kilden om du vil.

“Han sa til meg: «Dette vannet renner til områdene i øst og ned på Araba-sletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende, alt som er der elven renner.”
Esekiel 47, 8-9

Det området som teksten beskriver er dalen der Dødehavet ligger i dag. Dødehavet ligger 430 meter under havets overflate. Det har 34% saltinnhold, mot 3,5 i vanlig saltvann. Ingenting lever under slike forhold. Likevel skal det myldre av fisk og liv der på grunn av det levende vannet.

Noe av det siste som Bibelen beskriver er det nye Jerusalem. Fredens by. Det nye Eden. Der vil den samme elven strømme ut.

“Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.” Johannes’ åpenbaring 22,1-2

Jeg tror at det eneste som kan forandre meg, det eneste som kan forandre deg, er friskt vann. Kilder med levende vann som får strømme fritt og vanne livene våre. Og når vi kommer sammen til ulike samlinger, så danner disse bekkene elver. Elver som ikke bare er for oss, men som skal bli til velsignelse og hjelp for familier, nabolag og byer som enda ikke kjenner Gud.

Ulike kilder

Kilde kan bety ulike ting. Hvis vi snakker om vann, så kan vi si at en kilde er et sted der grunnvannet kommer frem i dagslys.
Snakker vi om kunnskap, så er kilde det stedet der vi henter kunnskap fra. Det kan være fra bøker, nettsteder eller personer. Det er viktig å vite om det stedet vi henter vår kunnskap fra er troverdige og pålitelige kilder. Hvis ikke kan det føre til at vi blir feilinformert og tar beslutninger og bygger tanker og liv på ting som ikke stemmer med virkeligheten.

Bibelen er en kilde. Det er et sted der vi kan finne kunnskap og kjennskap til Gud. Det er en samling av skrifter som forteller oss hvem Gud er, hvem vi er og hvilke planer Han har for verden. Vi ser også at både Jesus og apostlene henviser til skriftene for å skape troverdighet og underbygge sine argumenter i møte med mennesker i sin samtid.

Bibelen selv bruker ordet kilde og da er det snakk om livgivende og friskt vann som gir forfriskning og frelse til mennesker.
Vann symboliserer ofte frelse og liv og de hebraiske poetene forbinder ofte vann med frelse. Og da er ikke ordet “frelse” bare noe som skjer en gang i livet, at du blir frelst fra fortapelsen.

Frelse er noe som du og jeg trenger hver dag!

Sozo er det greske ordet som ofte blir brukt om frelse. Det er et bredt begrep som inneholder mye mer enn bare å få en “himmelbillett”. Det er en helhetlig gjenopprettelse, forfriskning, helbredelse. Det er noe som både skjer en gang og som må skje om og om igjen. Det er litt som å drikke når du er tørst. Du trenger det for å leve.

Å tørste bruker Bibelen som en beskrivelse på et menneske som lengter etter å få sine åndelige behov tilfredsstilt.
Det er er snakk om en tørst og en lengsel etter Gud selv.

“Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud…” Salme 42, 2-3

“Gud, du er min Gud, som jeg søker, Min sjel tørster etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land.”
– Salme 63, 2

Det virker Bibelen beskriver Gud selv som det levende vannet som alle mennesker lengter etter.

Det er derfor vi har lovsangstekster med formuleringer som:

“Du er den jeg lever for mine kilder er i deg. Mitt hjerte strømmer over av takknemlighet til deg.”

eller…

“Jeg vil leve der din elv bryter fram. Jeg vil bo under et fossefall.”

Det kan jo virke som merkelige formuleringer, men de har sitt opphav i Bibelen og i den lengselen og gleden som beskrives når mennesker finner frelse og fred hos Gud. Her er noen flere eksempler:

“De danser og synger: Alle mine kilder er i deg.” Salme 87, 7

“Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder.” Jesaja 12, 3

“Jeg øser vann over det tørste og bekker over det tørre. Jeg øser min ånd over din ætt og mine velsignelser over dine etterkommere.” Jesaja 44, 3

“De hjelpeløse og fattige leter forgjeves etter vann, tungen tørker ut av tørst. Jeg er Herren, jeg skal svare dem, jeg er Israels Gud, jeg skal ikke forlate dem. Jeg åpner elver på snaue høyder og kilder midt i dalene. Jeg gjør ørken til innsjø og tørt land til oppkomme.” Jesaja 41, 17-18

“…Jeg øser vann over det tørste og bekker over det tørre. Jeg øser min Ånd over din ætt og min velsignelse over dine etterkommere.” Jesaja 44, 3

Disse tekstene er fantastiske å lese og grunne på. Jeg vil oppfordre deg til å stoppe opp litt etter at du har lest ferdig og be Gud om å forfriske livet ditt.

Levende vann på innsiden

I evangeliet etter Johannes, i kapittel 4 møter Jesus den samaritanske kvinnen. Kvinnen var tørst på så mange måter. Hun var der for å hente vann å drikke, men hun søkte også bekreftelse og hadde en dyp lengsel. Jesus tar tak i den situasjonen hun befinner seg i og viser henne hva hun egentlig lengter etter.
Litt senere står Jesus frem under løvhyttefesten og roper ut:

“Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få de som trodde på han.” Joh 7, 38

Hvilke kilder drikker du fra?

Så, i møte med ditt liv. Hvor er dine kilder til sannhet og tilfredsstillelse?

I møte med framtiden.
I møte med krig i Europa.
I møte med seksuelle fristelser.
I møte med sykdom.
I møte med jobb.
I møte med manglende jobb.
I møte med barna dine.
I møte med døden.
I møte med økonomi.
I møte med søsken.
I møte med menigheten.
I møte med speilbildet ditt.

Hvor er dine kilder?

Jeg tror at vi som har Den hellige ånd på innsiden kan gjenkjenne Guds kilder i ulike ting. Utfordringen til mange av oss er at vi henter både bekreftelse, kunnskap og tilfredsstillelse fra kilder som ikke er gode for oss. I en travel og oppstykket hverdag med innspill fra “kilder” som forteller oss hvordan vil skal oppleve lykke i livet så trenger vi å stoppe opp.

Guds levende Ord, fellesskapet med søsken og Gud selv er stedet der vi kan finne det vi virkelig lengter etter. Det handler om hjertet vårt. For hjertet vårt er det stedet der livet vårt leves ut fra.

“Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.” Ordspr 4,23

Men hvordan gikk det egentlig med vannkilden til pappa sin nabo? Det som skjedde var at da faren til pappa, min farfar, fikk vite om hendelsen, var det han som måtte stille opp. Han måtte rense kilden og ordne opp i alt det som guttene hadde stelt i stand.

Sånn er det også med vårt forhold til Gud, vår far. Når vi har skitnet til våre kilder, eller gjort ting som trenger omvendelse og tilgivelse, da er Han der for oss. Når vi kommer til Han og bekjenner våre feil, da renser Han oss og gir oss igjen frisk og levende vann.

“Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i ditt hus, du lar dem drikke av din gledes bekk. For hos deg er livets kilde…” Salme 36, 8-10

Er du tørst? Trenger du en forfriskning? Trenger du å rense kilden i ditt eget liv?
I dag kan du og jeg igjen få koble oss på kilden og la Han rense og forfriske livene våre.