Gud har gjort det veldig enkelt å komme rett igjen med Han

 

Mens de spilte dataspill kom spørsmålet fra kompisen: Du Håvard, hvordan blir man kristen? Kanskje du også har opplevd lignende situasjoner hvor du famler etter et godt svar?

Denne episoden av Bibelkvarteret handler om de grunnleggende stegene for alle som vil følge Jesus.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvordan blir jeg egentlig kristen?
  • Hva skal jeg si til andre som vil bli kristne?
  • Hva betyr det å ta imot Jesus?
  • Hva er omvendelse?
  • Hva er dåp i vann?
  • Hva er dåp i den Hellige Ånd?

Sitater fra episoden (med Håvard Kjøllesdal):

«Når vi har hørt budskapet i evangeliet, forventer Gud en respons.»

«Omvendelse er å gi Jesus den plassen han skal ha i våre liv»

«Disippellivet starter ved at vi lar oss døpe»

«Gjennom dåpen frigjør Gud oss fra det gamle livet»

«Dåp i Den hellige ånd er ikke bare for spesielt interesserte, men en gave som Gud ønsker å gi til alle som tror»

«Å ta i mot Jesus er også å ta i mot familien hans»

Sentrale bibelvers i denne episoden

Joh 1,12-13
Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud

Apg 2,22-24, 32-33, 36-38.41
Israelitter, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til, og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast.

Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører

Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias.»
Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.

De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.

Matt 28,16-20
Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Rom 6,3-4
Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.

1 Kor 12,13
For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.