Korona-krisen rammer oss midt i folkesjelen. Nå har alvoret gått opp for alle. Bibelen sier en del om hvordan vi som kristne bør møte denne situasjonen.

I lang tid har vi i Norge opplevd at økonomien går på skinner, og trygghet på alle kanter. Men nå erfarer vi at alle mennesker er innvevd i hverandre.

Sykdom og død kjenner ingen landegrenser. I slike situasjoner som dette reagerer mange impulsivt: Enkelte trosser avlysningen av Holmenkollrennene. Andre fleiper med smittefaren og behovet for hygiene. Andre reagerer med å rope på den sterke stat, som må knytte neven og true med harde sanksjoner hvis ikke folk innordner seg.

Vi må be om visdom og innsikt for alle som har ansvar.

Men denne krisen rammer oss midt i folkesjelen. Nå har alvoret gått opp for alle, og forhåpentligvis samles nasjonen rundt lederne. Vi må ta del i dugnaden for å komme gjennom denne tiden med minst mulig skade.

Bibelen sier en del om hvordan vi som kristne bør møte denne situasjonen:

1. Vi er lydige mot myndighetene som er satt over oss

Myndighetene representerer Guds ordning (Rom 13,1-3). Sjelden ser vi tydeligere enn nå hvor viktig det er at vi respekterer og følger myndighetenes forordninger. Vi må delta i den nasjonale dugnaden uten å klage, og ikke nedsnakke dem som har ansvaret for å håndtere denne situasjonen. I stedet bør vi respektere og verdsette dem for den jobben de gjør.

coronakrise - sitatbilde

2. Vi vil be og søke Herren

Vi ber for myndighetene (1 Tim 2,1-3)

Det er et stort press på de som leder håndteringen av korona-krisen. De må veie ulike hensyn, og samtidig prioritere liv og helse først. Viktige tiltak vil ha negative effekter på lang sikt, og mange vil opplevd negative konsekvenser av det som besluttes. Vi må be om visdom og innsikt for alle som har ansvar i denne situasjonen.

Les også: En bønn for det nye året (Erling Thu)

Vi ber for helsetjenesten

Alle helsearbeidere må gjøre knallharde prioriteringer og økt arbeidspress i tiden framover. Evnen de har til å løse de utfordringene som kommer i forhold til prioritering, kapasitet og kompetanse vil være viktig for forløpet til de som er syk.

Guds folk trengs i krisetider.

Vi ber om at vi som Guds folk formidler håp og tro i en vanskelig tid

Kriser er alltid en mulighet for evangeliet. Mange vil i denne tiden merke hvor skjørt og skrøpelig livet er, og hvor sårbart samfunnet er. Dette skaper økt bekymring, frykt og uro hos mange.

Les også: Gud er vårt håp – det forandrer alt (Therese Borgersen)

Guds folk trengs i krisetider. Både med barmhjertighet, raushet og omsorg for alle mennesker, også når det koster mye.

Kjenner vi at bekymringene og frykten får taket på oss, bruker vi tid med Gud i bønn. Det er i slike tider vi som kristne trenger være våkne, modige og tenke på andres beste.

3. Menighetsliv ut fra hjemmene

Menighetslivet som beskrives i Det nye testamentet bygger på hjemmet som base. I en tid der gudstjenester og kristne konferanser blir avlyst er det tid for å løfte fram at disippellivet leves i hverdagen og i hjemmene.

Les også: Menigheten er en familie (Terje Dahle)

Kjernen i livet med Jesus består i å dele Guds ord, leve fellesskapsorientert, bryte brødet og å be til Gud (Apg 2,42).

Dette er gode tider for handlekraftige folk som ser andre.

Det er tid for å leve dette ut mer enn noen gang. Ved å løfte fram disippellivet i hverdagen får vi en anledning til å høre fra Gud sammen og oppmuntre hverandre i en krevende tid. Dette kan vi gjøre samtidig som vi må ta nødvendige forholdsregler rundt smitte, spesielt rundt det å møtes i hjemmene.

Les også: Hva er greia med husmenighet? (Kjartan Ørnes)

4. Vi møter mennesker med raushet og barmhjertighet og gode nyheter

I denne tida vil mange oppdage at livet er mer enn selvrealisering, personlig velstand og forbruk. Mange vil leve med lavere tempo, skape rom for tanker og refleksjoner som ofte blir neglisjert i en travel hverdag.

Dette gir oss en anledning til å være til stede i andres liv, bry oss og vise omsorg og praktisk hjelp for folk i nabolag, familie og menighet. Godhet går aldri ut på dato. Det gir oss også en mulighet til å få gode samtaler og peke på evangeliet. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på de som er syk, trenger barnevakt, hjelp til innkjøp eller noen å snakke med fordi de sitter alene med masse tankekjør. Dette er gode tider for handlekraftige folk som ser andre.

Les også: Menigheten er en kropp (Terje Dahle)

5. Dette er Åndens tid

Vi kan ikke lene oss på tidligere erfaringer eller historien for å møte akkurat denne situasjonen. Men Den hellige ånd er vår veileder og gir oss kraft i alt vi møter. Guds frelsesplan for verden står fast. Vi ser alt som skjer nå i lys av dette.

Den hellige ånd leder oss slik at vi kan forstå oss på den tiden vi lever i og handle langsiktig og klokt. Det er ikke tid for panikk, konspiratoriske ideer eller å rømme bort fra realitetene.

Lytt til: Alvorspraten #9 Frykt (med Kjartan Ørnes og Reza Mohammadi)

Jesus har sendt oss til verden med gode nyheter om frelse, forsoning og håp. La denne spesielle tiden være en anledning til å gå dypere med Gud, nærmere de Gud har satt oss sammen med, og strekke oss lengre ut til de som ikke kjenner Jesus Kristus.

Statsministeren sa det godt: Vi kan ikke ta på hverandre, men vi kan ta vare på hverandre.