Hvorfor stemme ved valg?

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Vi spør Jeron, Rebekka og Terje: Hvorfor bør vi stemme ved valg?

Tre:enig?

Tre:enig? er den nye spalten på Sennep.net hvor vi spør tre personer i ulike livssituasjoner hvordan de takler en gitt problemstilling eller spørsmål.

Jeron Joseph PNG

Jeron (27), leder for Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen

Du har kanskje hørt at en hjemmesitter er en halv stemme til dem du liker minst (Frank Aarebrot), og er stikk imot hva Bibelen forteller oss. Det er heller ingen statshemmelighet at denne verden er urettferdig. Så med andre ord er hjemmesitting et bidrag til en urettferdig verden.

Grunnen til at jeg engasjerte meg i politikk var nemlig dette: verdens urettferdighet og diskriminering.

Forbønn er vårt sterkeste våpen, men så har vi også forvalteransvaret som er gitt av Gud til oss mennesker. Har vi muligheten til å ta ansvar og gjøre forandringer i samfunnet, noe som vi kristne skal faktisk gjøre.

Vi er kalt til å være proaktive, ikke passive.

Dette mener jeg er et av våre felles kall som kristne og skal ligge i vår natur til å skape endringer i samfunnet.

Videre så kan vi snakke om privilegiet vi har fått av å stemme og gjøre forandringer i samfunnet. Selv har jeg foreldre som har flyktet fra et regjeringsregime i Sri Lanka som undertrykker minoriteter, og har ingen spillerom for disse minoritetene til å si sin mening uten å bli «tatt ut».

Sitter du på gjerdet nå, så kom deg på nettet og les deg opp. Ta partitester eller gå på torget og forhør deg med de diverse partier. Still spørsmål og vær nysgjerrig for å skape endringer.

Din stemme har betydning.

Din stemme kan være med på å endre norsk politikk.

Godt valg!

Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud. (Rom 13, 1)

Rebekka (30), Listekandidat for KrF Hordaland i 2021, tidligere byråd for helse og omsorg i Bergen

Jeg hører ofte ungdommer si at politikk er kjedelig. Og til tider kan jeg være enig i det. Sakspapirer, vanskelige ord og masete debatter kan være ganske så kjedelig.

Men å være den første generasjonen som kan bekjempe verdens fattigdom – det er ikke kjedelig.

At skolene blir bedre, at mobbingen blir bekjempet, at lærerne blir flinkere til å lære videre alt de kan – er ikke kjedelig.

Når flere partier vil utvide abortgrensen til uke 18 eller 22 når fostre har blitt reddet i uke 21 – er det alt annet enn kjedelig å kjempe mot.

At flere unge får hjelp til sine psykiske problemer, at bussen eller bybanen går ofte nok, at politikere kan bidra til å gjøre større klimakutt, å sørge for at flere ungdommer ikke dropper ut av videregående skole, om kirkene får offentlig støtte, om ambulansen kommer raskt til der dine foreldre er syke osv.

Disse spørsmålene er alt annet enn kjedelige, men alt dette er politikk. Uten at du bruker stemmeretten din, vil du ikke kunne påvirke noen av disse spørsmålene. Din stemme kan være avgjørende for at verden går i riktig retning.

Som presidenten i den amerikanske serien «West Wing» uttalte: «Decisions are made by those who show up.»

Møter du opp mandag 13. september?

Godt valg!

REBEKKA 2018 kvadrat
Uten ledere vil folket falle, med mange rådgivere kan det berges. (Ord 11,14)
Terje Dahle

Terje (62), leder i Kristent Nettverk

Den siste partilederdebatten før Stortingsvalget viser betydningen av stemmeretten. Da så vi hvordan partiledere appellerte til velgerne om å få deres stemme. På en slik kveld ser vi fordelene med demokratiet. Makten politikerne får kommer fra folket, og de er avhengig av deres tillit for å få innflytelse. Hver enkelt stemme teller, og alle over 18 år har stemmerett.

Når alle har stemmerett, gis alle en mulighet til å bli hørt der beslutninger tas. De ulike partiene får sine stemmer fra mennesker med ulike verdier og meninger.

Når alle bruker stemmeretten, vil ulike interessegrupper i samfunnet bli representert på Stortinget. Der bestemmes lover og budsjett, så alle blir berørt av det som bestemmes.

Det er i kompromisset mellom ulike interesser at et samfunn kan styres godt og langsiktig.

I en nasjon er det konflikter mellom ulike interesser. Demokratiet sørger for at alle har en sjanse til å bli hørt. Det forutsetter at folk bruker stemmeretten sin. En kan ikke klage på at vi ikke blir hørt hvis vi ikke stemmer når det er valg.

Beslutninger med store konsekvenser for folk. Frie valg sikrer at ingen misbruker makten. Ved hvert valg må politikere få tillit fra velgerne for å få deres stemme.

Det sikrer at avstanden mellom folk og de med makt er så liten som mulig.

Det sikrer stabilitet og sunnhet i et samfunn.

Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv. (1 Tim 2,2)

Mer om politikk:

Sennep-podden BONUSEPISODE: Arbeide for en bedre verden (med utviklingsminister Dag Inge Ulstein)

Les også: Henger tro og politikk sammen? Ja, sier Paulus (Arne Olav Røe)

Les også: Kristendom uten Jesus skaper ikke fred (Terje Dahle)

TIL REFLEKSJON (ALENE eller i GRUPPER)

  • Les og mediter over disse versene:
    • Ordspråkene 29, 24-25
    • Romerne 13, 1-2
    • Kolosserne 1, 15-17
  • Er det gode grunner for å ikke stemme?
  • Hvilke hjertesaker har du, og hvordan kan du påvirke disse med din stemme?