Hvorfor feirer vi pinse?

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Jeg fikk selv dette spørsmålet fra lokalavisens journalist for noen år siden, mens jeg strente avgårde på kjøpesenteret. Med alle tre barna på slep.

– Ehh… det var da disiplene fikk Den hellige Ånd og begynte å tale i tunger, svarte jeg, lettere overrasket og hastig.

Antakelig ikke et svar som gav verken journalisten eller leserne av avisen særlig forståelse for hva Gud egentlig gjorde for oss denne dagen.

Les også: Å bli ikledd kraft fra himmelen (Runar Gjertsen)

La oss ta noen skritt tilbake: Gud har en plan for verden. Han vil at hele denne verden skal bli fylt med kunnskap og forståelse om hvem han er.

For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet. (Hab 2,14)

Men hva er linken til dette med pinse, lurer du kanskje på? Vel, kanskje dette kan gi mening:

  • Jul: Et barn i krybben, en frelser er født.
  • Påske: Den tomme graven, Jesus har overvunnet døden.
  • Kristi himmelfartsdag: Jesus drar opp til himmelen, men har gitt et løfte om en hjelper.
  • Pinse: Hjelperen – Den hellig Ånd – blir gitt til til alle som tror.

Jesus hadde gått omkring, gjort godt og forkynt at det er tid for å vende seg til Gud og ta imot frelse. Han hadde vandret med disiplene og undervist dem om hva som skjer når Guds rike etableres på jorden og Guds vilje skjer. Jesus visste at dagen nærmet seg da han skulle forlate disiplene og sette seg ved Faderens side i himmelen og lover disiplene at de ikke skal bli igjen som foreldreløse barn (Joh 14,18)

Jesus visste at dagen nærmet seg da han skulle forlate disiplene

Men så sier han noe litt merkelig:

Om en liten stund ser dere meg ikke, og om en liten stund igjen skal dere se meg. (Joh 16,16)

Han sier altså at han går bort, men kommer igjen. Og etter oppstandelsen sa Jesus:

Dere skal (…) vente på det som Faderen har lovt og som jeg har talt om, for (…) dere skal om noen få dager døpes med Den Hellige Ånd (Apg 1,4)

Disse to versene viser en sammenheng mellom at Jesus fysisk måtte forlate jorden og at Den hellige ånd ble gitt de troende.

Hvorfor var dette nødvendig?

Ved pinsedag, når Gud sendte sin Ånd over menneskene, er ikke Jesus lenger begrenset av tid og sted og sin egen fysiske kropp.

Jesus er ikke lenger begrenset av tid og sted og sin egen fysiske kropp.

Ånden (en del av Den treenige Gud) tar dermed bolig i hjertene på alle døpte og bekjennende kristne.

Dermed bærer vi Guds Ånd, hans nærvær og Hans liv med oss overalt vi går.

Guds Ånd gjør det mulig for Jesus å være hos oss alle på èn gang.

For det andre: Pinsedag ble startskuddet for menigheten.

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme. (1 Kor 12,13)

Vi er Jesu kropp. Dåpen i Den hellige ånd gjør det mulig for oss å leve det kristne livet sammen i menigheten. Fylt av Guds Ånd vil vi kunne frimodig vitne om Jesus for denne verden.

Pinsedag ble startskuddet for menigheten.

Den hellige ånd hjelper oss til å tro, gir inspirasjon og veiledning i livet med Jesus. Han gjør at vi vokser i kjennskap til Guds vilje, en indre vekst som blir synlig og merkbar for de som er rundt oss.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. (Gal 5,22)

Når dette konkret kommer til uttrykk i livet vårt vil andre mennesker få se hvem Jesus er. Jesus sier at den som har sett Ham, har sett Faderen. Dermed blir dette en måte å spre forståelse for hvem Gud er i hele verden. Ved Ånden, gjennom menigheten. En genial plan fra Guds side, altså!

Lytt til Alvorspraten: #42 – Skuffelse og himmelspretten (Kjartan, Reza og Miriam)

På denne måten bruker Gud hver enkelt av oss til å spre kunnskap om seg selv til dem som ikke kjenner ham. Dette skjedde med disiplene etter at de ble døpt med Den hellige ånd på pinsedag. De ble frimodige, og Ånden virket slik at mennesker forsto at de trengte frelse og liv fra Gud.

 Gud bruker hver enkelt av oss til å spre kunnskap om seg selv

Flere tusen mennesker vendte om og lot seg døpe i Jesu Kristi navn. Dermed ble pinsedagen også starten på den første kristne menigheten. Pinsen blir derfor kalt kirkens fødselsdag.

Så i tillegg til å nyte fridager i pinsen, kan du glede deg over hvordan Gud lar oss få adgang til en levende og sterk relasjon til Han gjennom hans Ånd.

Vi kan minnes at Den Hellige Ånd kom og tar bolig i alle som tar imot Ham. Han gjør at vi kan fungere som en kropp og gir kraft til å være hans vitner overalt hvor vi er! God pinse!