Hvorfor er det viktig at vi som er etterfølgere av Jesus er klar over vårt eget vitnesbyrd? Og hvorfor er det viktig at vi deler det med andre?

Jeg snakket en gang med en ung jente som hadde blitt utfordret på å dele vitnesbyrdet sitt. Hun syntes oppgaven var vanskelig ettersom at hun ikke såg på sitt eget vitnesbyrd som så veldig sterkt. Men du trenger heldigvis ikke å ha vært narkoman, slitt med angst eller vært dødssyk og helbredet for å ha et vitnesbyrd som er verdt å fortelle til andre mennesker.

Jesus er sterk nok til å flytte fjellene i mitt liv.

Gjennom hele Bibelen ser vi Gud stadig gjøre mirakler for mennesker. Da Josva skulle lede israelittene inn i det lovede landet skulle de reise minnesmerker av steiner der de hadde vært vitne til mirakler eller Guds inngripen. For eksempel da Gud tørket ut elven Jordan slik at israelittene skulle kunne gå tørrskodd over til andre siden.

SitatBilde-til-ikkeUndervurderVitnesbyrdetDitt

Minnesmerkene var vitnesbyrd for kommende generasjonene om hvem Gud var slik at de skulle tro de som ikke fikk se det med egne øyne (Jos 4). Og som etterfølgere av Jesus er vi kalt til å vitne for andre mennesker om det vi har sett og hørt.

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. (Apg 1,8)

Hvorfor er det viktig at vi som er etterfølgere av Jesus er klar over vårt eget vitnesbyrd? Og hvorfor er det viktig at vi deler det med andre?

Her er fem viktige punkter om kraften i vitnesbyrdet vårt:

1. Vitnesbyrdet om hva Jesus har gjort for deg skaper håp for mennesker.

Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt (Apg 4,20)

Hvis Gud har gjort noe for deg kan han også gjøre det for andre. Vi må ha tro på at andre vil oppleve at Gud viser seg for dem. I en verden der ting kan virke mørkt, kaotisk eller konfliktfylt er vitnesbyrdet om Jesus ment til å være et lys i mørket og skaper håp for mennesker. Vitnesbyrd skaper forventning til både hva Gud kan og vil gjøre i livene våre og for de rundt oss som enda ikke kjenner han.

2. Vitnesbyrdene sier noe om hva han har tenkt å gjøre igjen.

Vitnesbyrdet om Jesus er ånden i profetordet (Åp 19,10)

Vitnesbyrdet om Jesus har noe profetisk over seg. Det forteller ikke bare om hva Jesus har gjort, men også om hva han har tenkt å gjøre igjen. Når et vitnesbyrd blir delt bærer det med seg et potensiale for flere mennesker. Vitnesbyrd kan formidle noe profetisk inn i andres liv som setter mennesker fri.

3. Vitnesbyrdet viser oss et glimt av en fullkommen evighet.

En dag skal Gud skape en ny himmel og en ny jord. Alt det gamle blir borte og alt skal blitt nytt. Han skal tørke bort hver tåre fra våre øyne og døden skal ikke være mer, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine (Åp 21,3-4).

Synet på omstendighetene våre blir annerledes når vi ser hva Jesus vil gjøre i dem.

Mens vi nå venter på å se at alt blir underlagt Jesus, gir vitnesbyrdet om Jesus oss et glimt av det som skal komme: Trøst i sorg, helbredelse fra sykdom og en overnaturlig fred. Alt dette vitner om den evigheten Gud har for dem som tror. På den måten gir Gud oss glimt av den fullkomne evigheten som er vårt store håp.

4. Vitnesbyrdet gjenspeiler ulike sider av hvem Gud virkelig er.

I Det nye testamentet gikk ryktet fra sted til sted om denne mannen som møtte mennesker med helbredelse, omsorg, kjærlighet, raushet og nåde. Menneskene var ulike, derfor var også vitnesbyrdene ulike. Han visste hva hver enkelt trengte og møtte menneskene deretter.

Les også: Jeg finner min identitet og verdi i å være Hans barn (Conny Bagaas)

Dermed demonstrerte vitnesbyrdene ulike sider av Guds karakter. Han er helbreder, han er kjærlighet, han er nådig, han er allvitende, han er mektig og han er mer enn nok for alle.
Vi trenger hverandres vitnesbyrd slik at vi sammen kan se at bredden og dybden av Guds sanne karakter blir demonstrert på jorden i dag.

5. Vitnesbyrdet om Jesus er ment til å være den linsen som vi ser omstendighetene gjennom.

Synet vårt på omstendighetene våre blir annerledes når vi ser hva Jesus vil gjøre i dem.

Jeg blir ikke så redd for å møte vanskelige tider når mange har erfart at Gud har vært deres forsørger. Om jeg skulle oppleve sykdom så husker jeg på de gangene jeg har hørt om Jesus som helbreder. Skulle jeg møte bunnløs sorg, vil vitnesbyrd om at Jesus bærer mennesker gjennom vanskelige tider hjelpe meg.

Les også: Modig bønn (Elise Monclair Litleskaret)

Om jeg ser på omstendighetene er det lett å bli både motløs og bekymret, men vitnesbyrdene om hva Jesus gjør for mennesker gir fred, glede og håp i situasjoner som ellers virker håpløse. Jesus er faktisk sterk nok til å flytte fjellene i mitt liv.

En dag skal Gud skape en ny himmel og en ny jord.

Det er viktig at vi aldri undervurderer kraften av vitnesbyrdet. Hva har vi sett, hørt og opplevd som vi ønsker at andre mennesker også skal få se, høre og oppleve? Hvordan har du fått erfare at Jesus lever i dag?

Les også: Vinn venner ved Vær deg selv-metoden (Arne Skagen)

Ikke si til deg selv at ditt vitnesbyrd ikke er så «sterkt». Hvis det du har sett og hørt har forandret livet ditt, da vil det også kunne forandre andre sitt.