Ektefellen din ser det ingen andre ser, både på godt og vondt. Nettopp derfor er ektefellen Guds viktigste medhjelper for at du kan vokse i modenhet og helliggjørelse.

Helliggjørelse handler om hvordan vi kan leve til glede for Gud. Dette er noe ektepar kan hjelpe hverandre til. Apostelen Paulus knytter dette til ekteskapet:

For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd. (1 Tess 4,3-8)

Paulus sier at alle må vinne seg sin ektefelle i hellighet og ære, og ikke i sanselig begjær. Han fraråder altså kjæresteforhold basert på følelser og seksuell tiltrekning alene. Kristne som blir kjærester må avstå fra sex før ekteskapet og bygge forholdet på Gud. De må vise hverandre kjærlighet, respekt og forståelse, og snakke om hva det betyr for dem å følge Jesus og leve i hans kall resten av livet. Mannen trenger å vinne kvinnens tillit til at han kan bli en god leder for sin familie.

Å ha et godt ekteskap har ingenting å gjøre med å være heldig eller uheldig.

I sin undervisning om ekteskapet (Ef 5,21-33) sier Paulus at det handler om å si nei til seg selv og tenke på ektefellens behov. Han snakker om gjensidig underordning under hverandre i ærefrykt for Kristus. Kvinnen skal vise respekt for mannen sin. Mannen skal elske sin kone slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Han skal gjøre alt han kan for å få fram det beste i henne.

ekteskap og selvutvikling - sitatbilde

Apostelen Peter sier at en mann må vise omtanke i samlivet med kona og vise henne ære (1 Pet 3,7). Alle disse formaningene viser at ekteskapet er ment å være en plass hvor vi hjelper hverandre til helliggjørelse og Kristuslikhet.

Les også: Hva sier Bibelen om samboerskap (Erling Thu)

Ekteskapet er en glimrende arena for å lære å styre seg selv og demonstrere hva pakt er. Gjennom å velge å leve trofast og åpent med hverandre, får ektefellene verdens beste trening i å være et helt menneske. I ekteskapet kan ektefellene lære å ha omsorg og sette grenser for seg selv og andre. De kan lære å snakke sammen, oppmuntre hverandre og løse konflikter. De kan lære å ta hensyn til andre, forstå ulikheter og stå for egne meninger. De kan lære å elske og tilgi, gjøre seg sårbare og bli godtatt med sine svakheter. Det fins ikke noen selvutviklingskurs som kan måle seg med ekteskapet!

Det kreves innsats om ekteskapet skal vokse.

Alle som har vært gift vet at det kan være vanskelig og smertefullt å jobbe seg gjennom dette, men det er nettopp i slike situasjoner at verdien av pakt kommer til uttrykk. Pakt viser seg i at vi er trofaste mot hverandre og holder løfter selv når det koster. Å gi opp er ikke et alternativ for mennesker som lever i pakt med hverandre. Å være åpen og involvere andre i det som er vanskelig er lurt når samlivet er vanskelig.

Lytt til: Sennep-podden #12 Hjelp, vi er småbarnsforeldre! Med Maria og Tormod Åsen

Ekteskapet er innstiftet i himmelen, men må utvikles i jordnær og trofast kjærlighet og overgivenhet. Vi må aldri ta kjærligheten i ekteskapet for gitt. Det er heller ikke nok med vedlikehold. Det kreves innsats om ekteskapet skal vokse. Det kreves helliggjørelse. Å være gift er en fulltidsjobb som krever tid og oppmerksomhet. Å ha et godt ekteskap har ingenting å gjøre med å være heldig eller uheldig. Det har aldri vært noen ekteskap som ikke kunne blitt en suksess, og heller ikke noen ekteskap som ikke kunne endt i tragedie. Ekteskapet vil bare lykkes når begge parter gjensidig arbeider for å styrke kjærligheten og jobber med sin egen helliggjørelse i tillegg.

Teksten er et utdrag fra boken Pakt – å leve på Guds måte, redigert av Erling Thu.

Boka er en grundig gjennomgang av det Bibelen sier om blant annet ekteskap og samliv, vennskap, menighet, Bibelens hovedlinjer og det å arbeide for en bedre verden. Den egner seg godt for alle kristne som vil forstå de grunnleggende hovedlinjene i Bibelen.

 Boka finnes både på bokmål og nynorsk, og som ebok. Du kan lese resten av boka ved å bestille den her:

Pakt Erling Thu - promobilde

HVA ER PAKT?

Alt Bibelen lærer oss om relasjoner kan oppsummeres i et begrep: PAKT. Enten det gjelder Guds relasjon til mennesket og skaperverket, eller det Bibelen lærer oss om familie, vennskap og samfunnsliv. Pakt er trofast kjærlighet, og alt Gud gjør skjer gjennom pakt. Det er et underliggende tema i hele Bibelen, og derfor er det et tema på Sennep.net.

#trofastkjærlighet #elskhverandre #paktsliv