Oppstandelsen handler om at noe dødt får liv igjen. Og når Gud gir nytt liv, blir resultatet aldri dårligere enn utgangspunktet.

Hele vår tro står og faller på Jesu oppstandelse. Det er i bunn og grunn Jesu oppstandelse vi faktisk tror på. Dersom Kristus aldri sto opp fra de døde, da er troen uten mening, og vi er ifølge Paulus de «ynkeligste av alle mennesker» (1 Kor 15,17.19). Men hvis Jesus faktisk har stått opp, er vårt løfte at vi skal få del i en oppstandelse som er er lik hans (Rom 5,6). Jesu oppstandelse utgjør altså hele forskjellen.

Hva skjedde med Jesus?

Da Gud reiste Jesus opp fra de døde, reiste han hele Jesus opp. Og før det var han skikkelig død. Jesu døde kropp ble liggende i en strengt bevoktet grav i nesten tre dager. Det er fort gjort å tenke at kroppen hans ble værende i der, at det som egentlig skjedde var at hans ånd eller sjel forlot kroppen og levde videre. Men Bibelen forteller noe annet: Oppstandelse betyr noe annet – nemlig at graven var tom, fordi Jesus hadde stått opp!

Det som venter etter døden er mye, mye bedre enn det vi opplever nå.

Etter oppstandelsen, når Jesus møtte disiplene sa han: «Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har» (Luk 24,39), og for sikkerhets skyld spiste han et stykke stekt fisk mens de så på. (Les mer om Jesu oppstandelse i Matteus 28, Markus 16, Lukas 24 og Johannes 20.)

Hva sa Jesus om oppstandelsen?

Jesus forklarte oppstandelsen med ganske få ord: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» (Joh 11,25) De fleste av jødene som hørte på ham, trodde allerede på en oppstandelse. Kanskje fordi de hadde lest Daniel, Jesaja eller Salmene. Eller kanskje bare fordi de trodde på en god og rettferdig Gud, med omsorg og kjærlighet for sitt skaperverk. Det viktigste Jesus hadde å legge til det de allerede trodde, var denne enkle og radikale sannheten: JEG ER oppstandelsen. Senere sier han noe av det samme: «Jeg er veien, sannheten og livet». (Joh 14,6)

Jesus er prototypen - sitatbilde

Hva med oss?

Oppstandelsen handler altså om at noe dødt får liv igjen. Og når Gud gir nytt liv, blir resultatet aldri dårligere enn utgangspunktet. Egentlig er det heller motsatt: De vi er i dag er bare en skygge av de vi skal bli når Gud ikler oss udødelig herlighet.

Altså behøver du bare å se deg rundt i naturen for å forstå hvordan det skal bli når vi står opp fra de døde. Det som blir lagt ned i jorden, er en forgjengelig [dødelig] kropp, men den skal stå opp til evig liv. Det som blir lagt ned i jorden, er en kropp uten herlighet, men den skal stå opp for å få del i Guds herlighet. Det som blir lagt ned i jorden, er en kropp som er svak, men den skal stå opp fylt av guddommelig kraft. (…) Våre jordiske kropper blir forandret til himmelske kropper, slik at vi som en gang var dødelige, kan leve i evighet. Når vi har fått disse udødelige kroppene, da har det som Gud forutsa i Skriften gått i oppfyllelse: ”Døden er overvunnet og finnes ikke mer. Død, hvor er din seier? Død, hvor er din makt?” (1 Kor 15,42-43 + 53-54 (ELB, En Levende Bok)

Lenge å vente?

Det er nå snart 2000 år siden Jesu første disipler døde. I tillegg finner vi mange i det gamle testamentet som allerede lenge før Jesus kom i kjøtt og blod, levde i tro og overgivelse til ham. Bibelen slår fast at disse ikke har stått opp ennå (1 Kor 15,23). Men i tillegg til løftet om en framtidig oppstandelse (leve om du enn dør), sa Jesus at den som tror på ham «aldri i evighet skal dø». Paulus slår fast at det han (og vi) håper på mest av alt, er oppstandelsen av kroppen når Jesus kommer tilbake. Men han sier like fullt at det som venter etter døden er mye, mye bedre enn det vi opplever nå, og at vi allerede da får være sammen med Jesus. (Fil 1,21-24). Godt nytt på både kort og lang sikt, med andre ord!

Hold derfor fast ved troen på Herren Jesus, kjære søsken. Gi ikke opp, men arbeid helhjertet for ham. Dere vet jo at det dere gjør for Herren, ikke er bortkastet. (1 Kor 15,58 ELB)

Sulten på mer undervisning? Les også fordypningsteksten Hva er de dødes oppstandelse av Christian Ekrem!