Fire sider ved å leve i lyset horisontal
Jesus er uten tvil en av historiens mest kjente og innflytelsesrike personer, uavhengig av om du tror på han eller ikke.

Har du noen gang opplevd å få skylden for noe du ikke har gjort? Plutselig havner du i en tilfeldig knipe og alle ser på deg. Du er blitt et offer, eller en syndebukk som alle peker på.

Syndebukken

Språket vårt er spennende. Det er fullt av ord som har referanser mye lengre enn det man kanskje tenker i første omgang. Et av disse ordene er syndebukk. Ordet har sitt opphav fra ofringene som fant sted under yom kippur, den store soningsdagen som Israelsfolket feiret en gang i året. Ritualet beskrives i 3. Mosebok kapittel 16 og er virkelig spennende lesning. Her beskrives det hvordan ypperstepresten skal bade seg og kle seg i hellige klær, før han går inn i det aller helligste der han skal ofre en ung okse til syndoffer og en vær til brennoffer. Etter denne ofringen skal han ta to geitebukker og stille dem fram for Herrens åsyn i teltåpningen. Den ene bukken ofres der og da, men den andre skal stilles levende fram for Gud. Øverstepresten skal så legge begge hendene sine på hodet til bukken og bekjenne alle syndene og overtredelsene til folket. Symbolikken er klokkeklar. Syndene til folket blir overført til bukken. Noen jødiske kilder beskriver også at denne geitebukken fikk en rød tråd eller tau rundt hodet sitt før de ledet den ut av tempelområdet og sendte den ut i ødemarken. 

I dag brukes ordet syndebukk, i betydningen at en person får skylden for noe som andre har gjort. Hvis et fotballag taper noen kamper eller et politisk parti gjør et dårlig valg, så leter man etter noen man kan skylde på. Vi trenger en syndebukk.

The “G.O.A.T”

Kjenner du til begrepet akronym? Det betyr at man setter sammen forbokstaven i ulike ord til  et nytt ord. Dette ordet vil da danne et nytt ord eller begrep, som for de som skjønner innholdet i begrepet, forstår at det betyr mye mer enn selve ordet. Eksempler på dette kan være det som stod skrevet på korset til Jesus. INRI. Forkortelsen stod for; Jesus fra Nasaret, Jødenes konge, eller det greske ordet for fisk, “Ichthys” som er et akronym for; Jesus Kristus, Guds sønn, Frelser. Et eksempel fra vår tid kan være NATO, som står for; North Atlantic Treaty Organization. Når du bare hører ordet “NATO” tenker du nok ikke over alle de ordene, men du forstår innholdet i ordet. 

Kanskje har du lest kommentarer i sosiale medier om Ronaldo eller Messi der det foregår en diskusjon om hvem som er den beste og mest komplette fotballspilleren gjennom alle tider. Ofte blir disse avsluttet med et bilde av en liten geit. Geiten henviser til akronymet G.O.A.T som står for Greatest Of All Time.

Jeg synes dette er litt fiffig. Jesus er uten tvil en av historiens mest kjente og innflytelsesrike personer, uavhengig av om du tror på han eller ikke. For mennesker som tror og som har opplevd hvem han er, er han utvilsomt “Greatest Of All Time”. Men Jesus Kristus er ikke bare G.O.A.T, han er også syndebukken

I Johannesevangeliet kapittel 1, vers 29, leser vi at Johannes døperen ser Jesus komme gående. Begeistret sier han: 

“Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd.”

Han beskriver Jesus som et offerlam, eller en geit om du vil. Referansen til ofringene på den store soningsdagen er sterk og klar. Jesus kommer og han bærer bort all vår synd og skyld. I Hebreerne, kapittel 10, skriver forfatteren at blodet fra okser og bukker kan umulig fjerne synd. Men Jesus kan, og Han gjorde det. Videre kan vi lese fra vers 5-7:

“Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden: Slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til meg; brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i. Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg.” (Hebreerne 10, 5-7)

 

Jesus er den “bukken” som virkelig kan ta bære bort synd. Akkurat som syndebukken vi leser om i 3 Mosebok fikk en rød tråd rundt hodet før den ble sendt ut i ødemarken for å dø, så fikk Jesus en tornekrone og ble ledet utenfor byen til Golgata for å dø. Men forskjellen på syndebukken i 3. Mosebok og Jesus er likevel helt enorm. Yom Kippur måtte gjentas år etter år og var egentlig bare et frampek til det virkelige offeret, Jesu Kristus. Han kom til jord og ble det endelige og ekte offeret som gjør opp for alle menneskers synder og kan gi oss frimodighet til å leve i tilgivelse og nytt liv. Han endrer faktisk historien. Det er det som gjør at Jesus virkelig blir The Greatest Of All Time.

Der andre kjente personligheter har gjort store ting for menneskeheten gjennom litteratur, vitenskap, filosofi og menneskerettigheter, så er det ingen som har kunnet gjort noe med det virkelige problemet. Synd. 

Å bomme på målet

For å forstå fotball, så er det en del ord du må lære deg. Du må vite hva offside er og hva en keeper gjør. Vet du ikke det, vil du ikke forstå spillet. Sånn er det også med kristen tro. Det er noen ord vi bare må forstå. Synd, som egentlig betyr å bomme på målet, er et sånt ord som vi trenger å forstå. Synd er det som holder oss borte fra Gud. Ordet kan også oversettes med misgjerninger eller overtredelser. Det vil si ting som får oss vekk fra den veien Gud hadde tenkt at vi skulle holde oss på. Vi har beveget oss bort fra det som var målet, eller trått over grensen for hva Gud hadde tenkt da han skapte oss. Ordet synd bærer også med seg skyld og straff som en konsekvens og bibelen forteller oss at lønnen for å gå syndens vei er adskillelse fra Gud. En tilstand borte fra Han som har skapt oss.

For det er der forskjellen ligger. Vi er skapt med en hensikt, med et mål. Vår dypeste og viktigste hensikt er å leve relasjonen til Gud og i samsvar med Hans plan. Hvis vi ikke lever i denne planen, så bommer vi på målet. Da synder vi. Det nytter ikke at vi finner opp lyspæren, utvikler medisiner som kurerer kreft eller scorer 50 mål i en sesong i Premier League. Ingen andre enn Jesus er historiens mest sentrale og innflytelsesrike person. Jesus er svaret, både på søndagsskolen og på de utfordringene som mennesker står overfor ellers i livet. Han er også løsningen på problemet med synd. 

Syndefallet

Når vi skal forklare hvorfor det er så mye galt i verden så ser vi gjerne etter noe eller noen å skylde på. Som kristne snakker vi om syndefallet, og da er det Adam og Eva som får ansvaret og blir syndebukken som alle peker på. Det er deres feil at du og jeg kjemper med synd og vanskeligheter. Likevel forteller Bibelen oss at vi alle må ta våre egne valg og at vi alle står ansvarlige for Gud. Vi kan ikke bare skylde på Adam eller vår syndige natur. 

Det er nettopp her de gode nyhetene til deg og meg kommer. Jesus er syndebukken. Han har tatt alle de tingene som tynger deg ned. Alt det som ikke ble sånn som du hadde tenkt. Jesus har tatt det en gang for alle. Han gjorde opp for det fatale valget til Adam og Eva. Og da han ble ofret på Golgata, som betyr hodeskallestedet, så knuste han hodet eller autoriteten som ondskapen hadde over ditt og mitt liv. Han endret historien for deg og meg. 

Neste gang du hører noen bruke ordet “syndebukk”, så kan du tenke på at syndebukken allerede har blitt ofret en gang for alle. Vi kan få lov til å peke på Jesus. Han ble sendt ut i ødemarken for å dø. Og da tok han all synd og skyld med seg. Jesus tok den plassen okser, bukker og geiter ikke kunne ta. Han tok din og min plass. Hans offerdød gir oss tilgivelse fra synd og gir oss mulighet til å leve i den hensikten og det dypeste kallet vi alle har, relasjonen til Jesus Kristus. Jesus er The Greatest Of All Time!