Hvordan står det til på innsiden hos deg? Er det lyst eller mørkt?

 Vi har en utfordring når blikket vårt glir over på alt mulig mens Jesus havner lengre ned på lista. Vi kan holde maska og late som om alt er vel, men innerst inne vet vi at gløden har forsvunnet. Men heldigvis har Gud evne til å skape forandring.

Du har helt sikkert erfart kjærlighet gitt gjennom et blikk? At varme, omsorg og aksept uttrykkes gjennom øynene til et annet menneske? Øynene er sjelens speil, sies det, et uttrykk som indikerer at øynene reflekterer det som finnes på innsiden. Jeg har mange ganger tenkt på hvordan det måtte være å møte blikket til Jesus. Som den kvinnen som var tatt i ekteskapsbrudd og forventet dom, aggresjon og straff. Hvordan var blikket til Jesus da han sa til henne, “Heller ikke jeg fordømmer deg”? Eller da han møtte Peter etter oppstandelsen og Peter visste at han hadde sviktet og fornektet. Nå fikk han en anledning til å si at han elsket Jesus. Hvordan var blikket til Jesus da?

At øynene kan avsløre hva som er på innsiden, kan være en skremmende tanke. Men til en viss grad er det riktig. I samme øyeblikk som kona mi kommer inn døren, kan jeg med et blikk skjønne hvordan hun har hatt det på jobb. Nå er det nok et samspill mellom øynene og de små finjusterte musklene i ansiktet, men øynene er likevel sentral og avslørende.

I Lukas 11.34-36 snakker Jesus om øynene. Der står det i Bibelselskapets 2011-utgave: “Øyet er kroppens lampe. Når øyet ditt er friskt, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men er øyet ditt sykt, er det fordi det er mørkt i kroppen. Se derfor til at lyset i deg ikke er mørke! Er nå alt i kroppen din lys og ingen del av den mørk, da blir alt lyst, som når en lampe lyser på deg med sine stråler.”

Hvis vi bruker en lommelykt som en illustrasjon på denne teksten, vil det du har på innsiden være batteriet, altså kraftkilden. Øynene dine er lyspæren som kaster lys fra deg og utover. Hvis det er mørkt og kraftløst på innsiden av deg, vil øynene være syke og derfor ikke reflektere lys. Det er en spennende tolkning av versene, men dersom en tar en titt på andre bibeloversettelser, finner man fort en litt annen vinkling.

Her har jeg oversatt til norsk det som står i The Message: “Øyet ditt er en lampe som lyser opp hele kroppen din. Hvis du lever med vidåpne øyne i undring og tro, fylles kroppen din med lys. Hvis du kniper øynene igjen i grådighet og mistillit, blir kroppen din en kjeller full av mugg. Hold øynene åpne, la lampen brenne, så du ikke blir fylt av mugg og skitt. Hold livet ditt like godt opplyst som ditt best opplyste rom.”

I denne oversettelsen er kraftkilden på utsiden av deg. En oppmuntres til å ha øynene vidåpne i tro og undring. Øynene vil da hente kraft fra Jesus og fungere som en lyskaster for deg selv, inn i ditt eget liv. Jesus blir da batteriet, eller kraftkilden. Øynene er lyspæren som kaster lys inn i ditt eget liv, og ditt indre menneske vil fylles med lys.

Hvordan står det til på innsiden hos deg? Er det lyst eller mørkt? Kanskje det er dunkelt? Det vi fester blikket på, vil på en eller annen måte fylle oss. Dersom fokuset vårt er festet på noe annet enn Jesus, vil vårt indre menneske bli fylt med mørke. En nokså alvorlig sannhet. Og det som fyller oss, vil også reflekteres fra livene våre, slik at det blir synlig for andre. Hva møter de andre i blikket ditt? Finner de fred, varme og liv? Finner de en refleksjon av Jesus, eller er det noe annet de møter i øynene dine?

Mennesket har til alle tider vært eksponert for fristelser, men vår generasjon må likevel sies å stå i en særstilling. Gjennom smarttelefoner og pad-er, møter vi ytre impulser i et voldsomt tempo. Verdens idealer males for øynene våre og vi preges, om vi vil eller ikke. Lysten som ligger latent i oss alle, mates stadig og begjæret vokser fram i forskjellige retninger. Noe av dette får grep om oss. Det er som om vi fester blikket, vi fyller oss og vi mettes. Det kan handle om kroppsfokus, rikdom, sex, fritidsaktiviteter og mye mer.

Disse impulsene møter også oss som ønsker å følge Jesus og kan da gi oss et delt fokus. Vi vil lese i Bibelen, men Netflixen lokker. Vi søker Gud i bønn, men telefonen gir stadige oppdateringer. Søndagsmøtet kolliderer med fotballkampen og husgruppa samles på samme tidspunkt som fritidsaktiviteten. Isolert sett er det ingenting galt i disse tingene, men når den tiltrekningskraften er sterkere enn lengselen etter Gud, har vi en utfordring. Det delte fokuset gjør oss kraftløse og mindre istandsatt til det livet Gud ønsker for oss.

I 1 Kor 6,12 sier Paulus: “Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.”

Gud gir oss overflod av alt, slik at vi kan nyte det. Det er ikke galt å glede seg over idrett, underholdning eller fritidsaktiviteter, så lenge Jesus er sentrum. At det er Han vi søker først.

I 2. Mosebok kan vi lese den dramatiske historien om hvordan Moses mottok de to steintavlene med De ti bud og hendelsene som skjedde etterpå. Moses gikk inn i Guds sky og opp på fjellet og der ble han alene med Gud i førti dager og førti netter. Etter å ha mottatt steintavlene, gikk han ned fra fjellet og der møtte han frafall og avgudsdyrkelse hos folket. Han ble rasende, knuste steintavlene som Gud egenhendig hadde skrevet på, malte gullkalven til støv og blandet støvet med vann som israelittene deretter ble tvunget til å drikke. Deretter avverget han Guds dom over folket, før han ba om å få se Herrens herlighet. Gud gav han det han ba om og tilga også folket. Moses tok på nytt med seg steintavler og gikk igjen inn i Guds nærvær. Nye 40 dager og 40 netter, og da han kom tilbake, ble folk redde. I 2. Mosebok 34,29 finner vi forklaringen: “Moses visste ikke at det strålte av ansiktet hans fordi Herren hadde talt med ham.”

Ansiktet til Moses var lysende fordi han hadde vært tett på Herren. Han hadde sett Herrens herlighet, han hadde lyttet til Herrens Ord og han var mettet av Guds nærhet. I førti døgn hadde blikket hans vært helt og fullt festet på Herren og hele hans vesen var preget. 

Paulus refererer til denne historien når han i 2. Korinterbrev kapittel 3 og 4 deler om den nye pakten. Hør på disse versene her:

“Og vi, som uten slør for ansiktet, ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.” (2 Kor 3,18)
“For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.” (2 Kor 4,4)
Og i 2 Kor 4,6: “For Gud som sa: “Lys skal stråle fram fra mørket”, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.”

Vi har altså mulighet til å se Herrens herlighet som i et speil! Og da er det ikke vårt utseende som danner speilbildet! Det er speilbildet som forandrer oss. Paulus sier at det skjer ved Herrens Ånd. Den hellige ånd er altså en nøkkel i denne forunderlige forvandlingen. Så leste vi at lyset stråler fram fra evangeliet om Jesus og at han har latt lyset skinne i våre hjerter. Og når det er på plass, kan kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt lyse klart og tydelig, fra oss.

Disse versene synliggjør betydningen av hvor vi fester blikket og hva vi fyller oss med. Matteus 6,33 sier: “Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.”

Utfordringen kan være at “alt dette andre” av og til kan oppleves mer fristende enn Guds rike. Blikket vårt kan dreie seg over på karriere, aktiviteter og nytelse, mens Jesus havner lengre ned på lista. Når dette skjer, preges vi. Vi kan godt prøve å holde maska og late som om alt er vel, men innerst inne vet vi at lyset er blitt dunkelt. Vi kjenner at relasjonen til Jesus lider og selv om ordene vi sier kanskje er riktige, har gløden forsvunnet.

Heldigvis har Gud gitt oss evne til å skape forandring. Han har gitt oss vilje og beslutningsevne. Også har han gitt oss gode redskaper til gjennomføring.

Her får du en oppskrift fra meg, dersom du vil ta nytt grep og sørge for at lyset får skinne på deg og fylle deg!

1. Ta en beslutning

Bestem deg for at det er tid for innvielse og overgivelse. Jesus skal igjen få førsteplassen i livet. Bekjenn dette for Herren, men også for noen du står sammen med, gjerne lederen i menigheten eller i husgruppa di.

2. Rydd opp i livet ditt!

Sørg for at åpenbare feilkilder fjernes. Hvis du bruker for mye tid på skjerm, kan det være greit å være radikal. Tving deg inn i nye vaner. Og dersom du har åpnet opp for synd i livet ditt, så er det tid for å vende om. Når du bekjenner syndene dine, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir deg syndene og renser deg for all urett, kan vi lese i 1. Joh 1.

3. Søk fellesskap!

Ta grep, dersom du har trukket deg bort fra fellesskapet. Ta opp telefonen og ring en venn. Ikke planlegg unnskyldninger eller beskyldninger. Ta ansvar for eget liv og fortell vennen din hvordan du trenger å komme tilbake til et fellesskap der Jesus er i sentrum. Gjør en avtale om å treffes og møt opp med et ydmykt hjerte. 1. Pet 5,5 sier at “Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.”

4. Innta de åndelige disiplinene!

Bibel og bønn er helt avgjørende for å feste blikket på Jesus. I 2.tim.3.16-17 sier Paulus til Timoteus: “Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.” Relasjonen din til Jesus formes av det du ser, hører og erfarer i Bibelen og i bønnelivet ditt. Start gjerne med mindre porsjoner, men sørg for at du kommer i gang. Lag deg en god spilleliste med lovsanger som treffer hjertet ditt. Sett deg godt til rette, rydd bort distraksjoner og gi aktivt Jesus av ditt fokus og av din tid. Og synes du det er vanskelig å fokusere? Kanskje det da kan være tid for å teste ut et svært viktig redskap i innvielse, nemlig faste. Fasten gir mange ringvirkninger i livene våre, blant annet setter den ditt åndelige menneske i førersetet. Kroppens og sjelens krav mister kraften over deg og Den hellige ånd får anledning til å gi deg renselse og fokus. Dette kan du lytte mer til i podkasten “Hvorfor faste?”, som også er tilgjengelig i Bibelkvarteret, publisert 1. juni 2021.

5. Begynn å tjen!

På samme måte som Jesus tjente menneskene rundt seg, er en disippel av Jesus ment å være i aktiv tjeneste for Jesus. Disippelliv handler ikke om hva du lytter til, men at din tror formes i aktiv gjerning. Den som er tro i smått, blir satt over mye. Den som velsigner andre, blir selv velsignet. Den som investerer det han har fått, vil få rikelig tilbake fra vår himmelske Far. Gjør deg selv tilgjengelig til tjeneste sammen med de andre i menigheten. Ta på deg ansvar og bli en giver! Gi av tid, penger, ressurser, smil, komplimenter og klemmer. Still opp på samlinger og skap forskjell rundt deg. Besøk folk, gi dem oppmuntringer og gjør alt av et villig hjerte. Herrens herlighet kommer til å fylle deg og du vil erfare rikelig at kjærlighet, glede og fred. Husk dette de dagene der kanskje verken følelser eller dagsform spiller på lag.

Jesus har valgt deg ut! Han har plassert sin egen Ånd på innsiden av deg, for at du skal bli fullt opplyst og på den måten bringe hans lys ut til andre. Han er ikke gjerrig! Han er rik og generøs, men av og til mister vi hans vei, vilje og velsignelse. Sånn må det ikke være for deg! Ta en beslutning, rydd opp i livet ditt, søk fellesskap, innta de åndelige disiplinene og begynn å tjen Herren med glede! Fest blikket på Jesus og la øynene dine forbli vidåpne i undring og tro!