Kan man alltid være glad?

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Det høres jo helt urealistisk ut. Men med gleden som kommer fra å leve nært til Gud, stiller det seg faktisk annerledes.

Bibelen beskriver en Gud som er full av glede. Og her er en viktig del av evangeliet: Gud vil at vi skal få del i den samme gleden!

Vær alltid glade!

Ordene kommer fra Paulus’ første brev til Tessalonikerne (5,16). Paulus gir sine apostoliske instrukser, og først på listen: En oppfordring til å alltid være glad!

Gleden i Herren er vår styrke

Glede er noe Bibelen sier mye om. For Gud vil at vi skal være glade, og at vi skal være til glede for han. Og ekte bibelsk glede er noe mer enn gode følelser. Den stikker dypere – den har sine røtter i Gud selv, og er et av de viktigste kjennetegnene på Guds rike (Rom 14,17).

Lytt til Sennep-podden: #34 Hvor er Gud når livet er tøft?  Med Andreas Nordli

SitatBilde-til-kanManAlltidVareGlad

Å være glad i troen er ikke en tilfeldig bonus, men noe av kjernen i evangeliet. Bibelen åpenbarer for oss hvor høyt Gud verdsetter glede, og hvilken enorm ressurs det er i hans rike. Et bibelvers som understreker dette, finner vi i Hebreerbrevet kapittel 12,2:

For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen.

Fullkommen glede

Jesus var “salvet med gledens olje”, skriver salmisten (Hebr 1,9). Og Jesus selv kommer og salver oss. Starten av Jesaja kapittel 61 handler om den gjenreisningen og frelsen Jesus kommer med, og at Jesus kommer for å gi oss “gledens olje i stedet for sorg” (Jes 61,3).

Derfor er glede er en salvelse i Den hellige ånd, og mye mer enn en følelse.

Det er en gave fra Gud, og en invitasjon til å få del i den fullkomne gleden som finnes i Gud.

Blant annet sier Bibelen at glede er et av kjennetegnene på Åndens frukt (Gal 5,22) og et produkt av å bli værende i Jesu kjærlighet. Les hva Jesus sier:

Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. (Joh 15, 9-11)

Paradokset

Den kristne gleden ser forbi omstendigheter.

Peter skriver dette:

Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. (1 Pet 1,6)

Dette er et paradoks. Spørsmålet er: Hvordan er det i hele tatt mulig å glede seg i prøvelser?

Men for de som kjenner Jesus, er det mulig.

Les også: Tre gladnyheter til deg som føler at du står på stedet hvil (Hanne Eskeland)

Peter forklarer noe av det for oss, når han skriver at vi “jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord, for dere når troens mål: frelse for deres sjeler.”

Altså er en viktig del av den kristne gleden dette: Gleden over å være frelst! Gleden over at Jesus lever. Gleden over å være hans barn. Gleden over det evige livet.

Bibelen sier at det er gleden i Herren som er vår styrke. Og nettopp fordi denne gleden er i Herren, kan det koke litt rundt oss uten at denne gleden forsvinner.

For Gud er nemlig opptatt av at vi skal være glade, og han har betalt høy pris for at vi skulle få erfare og leve i den gleden som han gir oss.

Les mer av Jarle Solheim: Hva vil det si å bli født på ny?