7 Kjenntegn på at du er en disippel. Photo by Camilla Plener on Unsplash