Vendepunktet i livet kan komme når du minst venter det. For et menneske ble Elises enkle bønn for et brukket krageben et viktig steg på veien til å følge Jesus.

«Da jeg tok imot Jesus ble jeg fylt av Guds kjærlighet til mennesker.»
– Elise Litleskare –

Elise var på vei hjem fra butikken, da hun så en jente komme gående med armen i fatle. Elise ønsket at denne jenten skulle bli helbredet, og stoppet henne for å spørre hva som hadde hendt. Jenten fortalte at hun hadde falt da hun danset.

Elise spurte om hun kunne få be for henne, og etter å ha bedt både en og to ganger, kunne jenten endelig løfte armen som normalt, helt uten smerter.

Med en gang grep Elise anledningen til å forkynne evangeliet, og fortelle denne jenten hvor mye Jesus elsker henne. Hun spurte om jenten ville ta imot Jesus, men det ville hun ikke der og da. Hun måtte tenke mer på det, sa hun.

Elise gikk hjem, litt skuffet over at jenten ikke hadde blitt frelst. Men kort tid etterpå fikk Elise høre av en bekjent, som tilfeldigvis kjente denne jenten, at hun nylig hadde tatt imot Jesus, og at én av grunnene til det var nettopp dette møte med Elise.

Relevante bibelvers

1.Tim 2,4
…han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

2. Pet 3,9
Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå frem til omvendelse.

Jes 53,5
Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår har vi fått legedom.