Kristen og feminist?

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

På ett område er Bibelen og feminismen enige: Et mannssjåvinistisk og kvinneundertrykkende samfunn går imot Bibelen og må tas et oppgjør med. Men flere andre områder i feminismen står i strid med Guds ord.

(Langlesing, ca 2400 ord) 

For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og når dere har nådd fram til full lydighet, står vi klar til å straffe enhver ulydighet. (2 Kor 10,3-6)

Ettersom Andre Korinterbrev forteller oss å rive ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, kan det være nyttig å kjenne til de tankebygninger som omringer oss i samfunnet i dag. Å kjenne til disse vil hjelpe oss å vite hvilke vi skal la stå og hvilke vi skal rive ned. Feminismen er en stor tankebygning som i overveldende grad har påvirket den norske kulturen. Alt fra filmer og reklame, til arbeidslivet, til hverdagslivet, har blitt påvirket av feminismen på en måte eller annen.

Det er svært viktig å kjenne til de filosofiske og praktiske konsekvensene av feminismen, nettopp fordi det omringer oss i så stor grad. Er feminismen en av disse tankebygningene som Paulus oppfordrer oss til å rive ned? For å vite dette må vi dykke dypere inn i feminismens historie og tankesett. 

Har du hørt denne episoden av Sennep-podden? Kvinner i menighet del 2: På samme lag. (Siri Schnell Juvik)

Feminismen kan deles inn i tre bølger: Én på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, en annen i 1960 som varte i omtrent to tiår, mens den tredje bølgen er den som herjer i dag. Første bølgen handlet for det meste om kvinners stemmerett, tilgjengeliggjøring av prevensjonsmidler og kriminalisering av alkohol. Andre bølgen handlet om å få kvinner ut av husmorrollen og ut i arbeid, samt lovliggjøre abort. 

Dagens feminisme er stadig mer splittet og forvirrende, særlig siden det nå er både alle og ingen som kan definere hva en «kvinne» faktisk er. Da Senator Marsha Blackburn spurte Høyesterettens nominerte i USA, dommer Ketanji Brown Jackson, om hun kunne gi en definisjon av «kvinne» under en høring den 22. mars 2022, svarte hun at hun «ikke er en biolog» og kunne derfor ikke gi en definisjon. Hvis ikke en dommer av Høyesteretten i USA kan gi oss en definisjon av «kvinne», hvordan kan hun da svare på om «kvinners» rettigheter faktisk blir fulgt opp? «Kvinner» er blitt et abstrakt ord ingen kan definere og det blir dermed vanskelig å vite hva kvinners rettigheter er og hvem som får bestemme dem. Dette er bare en brøkdel av forvirringen som rår i den liberale verden i dag.

Et samfunn hvor kvinner blir undertrykket er et samfunn som går imot Bibelen

På ett område er Bibelen og feminismen enige: Et mannssjåvinistisk samfunn må tas et oppgjør med. Et samfunn hvor kvinner blir undertrykket er et samfunn som går imot Bibelen. Guds ord sier at kvinner skal beskyttes, de er mannens ære (som igjen er Guds ære – altså er kvinner ærenes ære), og har i oppdrag å hjelpe mannen med den store oppgaven Gud har gitt mennesker fra skapelsen av.

Likevel er det verdt å legge merke til effektene av andre aspekter ved feminismen og dens tankegang. I 1963 utga amerikanske Betty Friedan The Feminine Mystique. Boken ble enormt populær da den gjenspeilet hvordan amerikanske kvinner hadde det på 50- og 60-tallet. Boken blir generelt sett på som det som satte gang i feminismens andre bølge. Den malte et bilde på hvordan kvinner hadde levd meningsløse liv som husmødre, lenket fast til deres rent biologiske rolle (å føde), uten å finne en dypere mening med livet og et høyere kall til mer utfordrende oppgaver. Boken rørte noe ved 60-tallets USA. 1 av 5 amerikanske kvinner, ifølge en undersøkelse fra 1963, tok antidepressiva for å komme gjennom den monotone, kjedelige hverdagen. Dette adresserte også Friedan i boken sin som var banebrytende for feminismen: «Many suburban housewives were taking tranquilizers like cough drops» og påpekte hvordan medikamentene hjalp mot husmødres følelse av meningsløshet. 

Les også: Når enden er god… (Børge Bentsen)

Det er ikke merkelig at disse kvinnene var dypt misfornøyde. Merkle gjør et argument i boken sin, Eve in Exile, for at kvinners kjedsomhet som husmødre skyldes den enorme utviklingen av effektivitet i hjemmet: Støvsuger, kjøleskap, oppvarming og andre luksusvarer ble tilgjengelig for hele befolkningen. Det var ikke lenger et stort arbeid å sørge for at familien overlevde neste vinter ved å arbeide på gården, så, høste, sanke og lagre mat, samt strikke varme klær til hele familien. Livet ble kjedelig når mye av dagen gikk til å tørke støv av de allerede rene vinduskarmene. Kvinners hverdag gikk fra å bringe følelse av suksess når arbeidet resulterte i familiens overlevelse, til å bli enormt lettvint, monotont og kjedelig i og med at familiens overlevelse så og si var sikret av teknologiske framskritt. 

Livet ble kjedelig når mye av dagen gikk til å tørke støv av de allerede rene vinduskarmene

Hva var Friedans løsning på dette, som tok verden med storm og formet feminismens andre og tredje bølge? «Ut av hjemmet, ikke få barn, bli en karrierekvinne! Ta næringslivet med storm! Gjør like viktige ting som menn!» Men hvis vi sammenligner bruk av antidepressiva fra 1960-tallet med i dag, har bruken økt fra 1 av 5 kvinner til nærmere 1 av 4 i aldersgruppen mellom 50 og 60 år. Jeg lurer på om Friedan så dette komme.

Det er klart at bruk av antidepressiva ikke nødvendigvis trenger å ha sammenheng med at kvinner legger bak seg rollen som mor til fordel for arbeid, men hvis vi ser på det fra et bibelsk perspektiv kan vi se at når kvinner gjør dette, får de ikke gå i det Gud skapte dem til. Merkle legger vekt på to viktige aspekter ved kvinners natur. I Edens hage fikk Eva nemlig oppdrag i å være Adams hjelper i to ting: 1) Fyll jorden og 2) råd over jorden (1 Mos 1,28; 2,18). I feminismen ser vi at karriere triumferer over husmorrollen, da Friedans svar til kvinners depresjon var å komme seg ut av hjemmet og inn i karriereverdenen. Dette betydde at kvinner måtte forlate deres kall til å fylle jorden til fordel for deres kall til å råde over jorden. Problemet var at kvinner ble ikke nødvendigvis lykkeligere av å velge den ene viktige delen av kvinners natur over den andre. 

Problemet var at kvinner ble ikke nødvendigvis lykkeligere av å velge den ene viktige delen av kvinners natur over den andre.

Det er sant at Gud skapte kvinner til å jobbe hardt, så å være pyntedukker og ikke delta i meningsfulle og viktige saker i samfunnet, er uten tvil en kjedelig hverdag hvor enhver kvinne kan befinne seg endeløst ulykkelig. Gud skapte kvinner til å delta i viktige samfunnssaker. På samme tid skapte Gud kvinner til å være i morsrollen, i biologisk forstand så vel som åndelig. Samfunnsengasjement og morsrolle må gå hånd i hånd når vi møter verden, særlig vi kristne. En kvinne som utelukkende følger kallet til å råde er en ulykkelig kvinne. På lik måte er kvinnen som utelukkende følger kallet til å rent biologisk bære fram barn en ulykkelig kvinne. Vi må både fylle jorden og råde over den, fordi det er det Gud har skapt oss til. 

Hvordan dette ser ut er forskjellig fra person til person, og ser forskjellig ut fra mann til kvinne, men så lenge vi har Bibelen i hånda som vårt våpen mot verdens tankebygninger, da har vi allerede kommet langt. Vi skal arbeide med å gjøre verden til et bedre sted og spre Guds rike i ord og gjerning, samtidig som vi er kalt til å fylle jorden ved å få barn og oppdra dem som disipler.

I Ordspråkene beskrives “den dyktige kone” som en arbeidsom kvinne som blir priset av sine barn og ektemann (Ords 31,27-29). I tillegg til arbeidet hun gjør når hun rår over jorden sammen med hennes ektemann, ser hun alltid til at familien hennes har det bra. Arbeidet hun gjør er rettet mot dem først og fremst og de priser henne fordi de får smake den gode frukten av det.

Det er også verdt å nevne at de barna vi fyller jorden med er evige skapninger. De er viktige, og arbeidet man legger ned i å oppdra dem bør ikke ses på som mindreverdig i forhold til å klatre karrierestigen. Faktisk er barna viktigere enn karrierestigen, slik vi ser i Ordspråkene 31. Intet arbeid skal gå utenom familien, det er både rettet mot og en velsignelse for den. Barneoppdragelse er dermed også en del av kallet til å råde over jorden. 

Vi må både fylle jorden og råde over den, fordi det er det Gud har skapt oss til.

Videre er en kvinnes rett til fri abort en feminists kampsak. Ifølge feminismen er en kvinnes rett til å bestemme om hun skal være gravid eller ikke, viktigere enn livet i magen sin rett til å faktisk bevare livet. Abort ble tidlig i feminismen en kampsak for å nemlig sikre at kvinner kunne ha karrierelivet sitt i behold samtidig som hun slapp å leve i sølibat. Dette strider mot Guds plan for sex (kun innenfor ekteskap, se Heb 13,41 og 1 Kor 6,18-20), de ti bud angående abort (du skal ikke drepe, se 2 Mos 20,13), og hva Gud sier barn er (en gave fra Gud, og som piler i et kogger når man møter fiender, se Sal 127,3-5). Abort og fri seksualitet er så forankret i feminismen at man vanskelig kan skille dem. Dermed vil sterkt forankrede aspekter ved feminismen stå i strid med Guds ord. 

Det må også nevnes at alle kvinner som har utført abort har tilgivelse og trøst å finne i Herren. «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» (1 Joh 1,9). Dersom vi vender oss bort fra vår synd er Han trofast til å tilgi oss vår skyld. Vi har alle behov for Hans nåde, “Alle har syndet og mangler Guds herlighet” (Rom 3,23) og dette gjelder ikke bare kvinner som har tatt abort. Det betyr at alle som i sann tro påkaller Herrens navn vaskes rene i Jesu blod. Dette byttet, hvor vår synd blir naglet til korset (Kol 2,14) og Hans rettferdighet blir tilskrevet oss (Rom 5,18–19), er et løfte som blir gitt alle som vender seg til Herren (Apg 2,38-39).‬‬‬‬

Abort og fri seksualitet er så forankret i feminismen at man vanskelig kan skille dem.

Et annet poeng er hvordan kvinner i feminismen ville bli lik menn. De ville ikke bli gravide som konsekvens av sex, sitte hjemme og ta hånd om huset, og oppdra barn. De ville være karrierekvinner, slik menn var karrieremenn. Dette er ikke overraskende. Det er nemlig et resultat av fallet: “Til kvinnen sa han: «Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn, med smerte skal du føde. Du skal begjære din mann, og han skal herske over deg.»” (1 Mos 3,16). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Kvinner «begjærer» sin mann, men ikke på en seksuell måte i denne konteksten. Det hjelper oss å forstå ordet når vi ser hvilken annen lignende kontekst det blir brukt i. Det samme hebraiske ordet for «begjære» (תְּשׁוּקָה tĕšûqâ) brukes senere I Første Mosebok når Kain dreper Abel, men oversettes i den norske Bibelen annerledes: “Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den.» (1 Mos 4,7). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬«Synden ønsker makt over deg», på samme måte som kvinner vil «begjære sin mann».

Den stygge sannheten er at kvinner ofte ønsker makt over sine ektemenn, men han skal herske over henne. Vi begjærer dominans som resultat av fallet. I tillegg er djevelens knep sjalusi og misunnelse overfor våre ektemenns status og posisjon. Vi ønsker deres roller. Vi ønsker å bli dem.

Lytt til Alvorspraten: #35 Kvinnelige forbilder og nyttårsforsett (Kjartan, Reza og Miriam)

Siden dette er en del av vår syndige natur, må vi aldri slutte å sloss mot våre lyster i vårt kjød på denne fronten. Paulus uttrykker dette kampen i Romerne kapittel 7 slik: “Jeg finner altså at denne loven gjelder: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene.” (Rom 7,21-23)‬‬‬‬. Han avslutter med at han er et ulykkelig menneske som i hans kjøtt og blod ikke kan gjøre Guds vilje. Det kan ingen av oss, foruten Guds nåde. ‬

Det er mange kristne kvinner som ser på seg selv som feminister og kjøper hele ideologien

Men med Guds nåde og hjelp kan vi. Derfor er romerne kapittel 8, vers 1-4 og 11-17 viktige å lese i denne konteksten. Her skriver Paulus at vi må leve i Ånden og drepe kroppens gjerninger, slik at vi kan leve. Det er mange kristne kvinner som ser på seg selv som feminister og kjøper hele ideologien, og det er langt flere kristne kvinner som har tatt deler av feminismen og underbevisst adoptert det inn i sitt eget verdenssyn. Det er klart at konseptet «kvinners rettigheter» som feminismen sier de kjemper for, er viktig! Men vi kjemper ikke feministens sak, men Guds sak. Slik vi har sett hittil, er det mange områder i feminismens budskap som står i strid med Guds ord. Å stemple oss som feministiske kvinner må vi vende oss fra og heller stemple oss som kristne kvinner. Riv ned feminismens tankebygninger! Vi er kalt til å se til Bibelen og Guds veier, ikke hva som i dag er politisk korrekt. Vi er uansett kalt til å gå motstrøms.

Les også: Lev slik at du sover godt om natta (Arne Olav Røe)

Vi er kvinner som oppfyller begge sider av Guds kall: vi fyller og råder, side om side med våre ektemenn. Vi er skapt som vår ektemanns hjelper (1 Mos 2,18), ikke mindre verdt, men annerledes og underordnet, med vår ektemann som hode (Ef 5,21-24; 1 Kor 11,3). Vårt kall er slik Peter sier, å leve hellig etter Guds Ord: 

Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere, er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. (1 Pet 1,14-16‬‬‬).

Kilder brukt i teksten