– Kunstig intelligens er ikke trent for å snakke sant

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Kunstig intelligens (KI) er en av de mest lovende teknologiene i det 21. århundre. Den har potensial til å revolusjonere alle aspekter av livene våre, fra helsetjenester og transport til utdanning og underholdning. Men som med alle kraftige verktøy, byr KI også på utfordringer og muligheter som kristne må være klar over.

Slik begynner teksten jeg ba verktøyet ChatGPT om å skrive for meg om kunstig intelligens. Deretter fortsetter den med en helt ok tekst om utfordringer og muligheter, mest muligheter. Og jeg kan enten la meg begeistre over denne nye teknologien, som fortsatt er på barnestadiet og der vi så vidt har begynt å se det positive potensialet. Eller jeg kan la meg skremme, med tanke på hvor mye ødeleggelse den har mulighet til å bringe. 

Har du hørt Bibelkvarteret sin serie om Justice – Guds rettferdighet i verden #1 Gud & social justice (Arne Olav Røe)

Kunstig intelligens kan beskrives slik SINTEF gjør: «digitale systemer som utfører oppgaver som normalt sett krever menneskelig intelligens», en teknologi som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse oppgaver. Denne teknologien har massevis av materiale til både teknologiskepsis og teknologioptimisme. Hvordan skal vi som kristne forholde oss til KI? 

Dette er en teknologirevolusjon som trolig kommer til å forandre hverdagen vår

Mye – enormt mye – kunne vært sagt om dette temaet. Og det er kanskje ett av problemene. Det er så nytt, så overveldende, så ukjent og til tider skremmende, at vi kan stå i fare for å lukke øynene og håpe at KI er en forbigående fase. Det er det ikke. Dette er en teknologirevolusjon som trolig kommer til å forandre hverdagen vår like mye som lanseringen av internett har gjort. Kanskje enda mer. «Det er vanskelig å se hvordan dette ikke kommer til å endre verden på en måte som er både dramatisk og umulig å forutse», sier DNB-forvalter Erling Thune til Dagens Næringsliv 

Les også: Vekkelsen vi lengter etter (Terje Dahle)

Derfor må vi som kristne for det første bygge kompetanse på kunstig intelligens. Dette gjelder selvsagt ikke alle enkeltpersoner, men vi må sikre oss at vi som kristenhet i vårt samfunn har personer med høy kompetanse på KI. Denne kompetansen må så deles, slik at resten av oss forstår nok til å kunne forholde oss til teknologien på en sunn måte, der vi unngår farer og utnytter muligheter.  

For det andre må vi være årvåkne og gjenkjenne sannhet. Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens og nestleder ved senter for kunstig intelligens ved UiA, sier til NRK at kunstig intelligens ikke er trent for å snakke sant. «Den er litt som en lystløgner som snakker om hva som helst, bare den blir trigget godt nok til å snakke om det. Det trenger ikke å være sant det den sier, og den har ikke noen innebygd moral», uttaler Goodwin.

I fremtiden vil det trolig bli enda lettere å bli forført, forvirret og fryktfull.

I lengre tid har det blitt snakket om fake news og behovet for kildekritikk. Vi må ikke ta alt for god fisk. Og når KI utvikles, vil sannhet og løgn gå hånd i hånd, og fantasien vil fremstå mer og mer virkelig. Da trenger vi kristne som er forankret i Guds ord, det som står fast og ikke endrer seg i møte med KI. Vi trenger sunn, kritisk sans som etterspør både fakta og verdier i det som formidles. Og vi trenger det kristne fellesskapet med alle dets nådegaver, læreren, hyrden, gaven til å prøve ånder og så videre. 

Derfor vil det tredje rådet være nettopp det: At vi må leve nær Gud og i det kristne fellesskapet. For i fremtiden vil det trolig bli enda lettere å bli forført, forvirret og fryktfull. KI er ikke menneskehetens håp, bare Gud er. Bare hos ham er vår frelse og vår trygghet. Og når Gud i Salme 32,8 sier at han vil gjøre oss vise og lære oss den veien vi skal gå, at han vil la sitt øye hvile på oss og gi oss råd, da skal vi få hvile i at det også gjelder i møte med KI og alle andre store endringer vi møter. 

Jeg er overbevist om at Gud kan bruke kunstig intelligens i hans rikes arbeid

Jeg er overbevist om at Gud kan bruke kunstig intelligens i hans rikes arbeid og at Den hellige ånd kan berøre mennesker gjennom denne teknologien – like sikker som jeg er på at djevelen vil bruke den aktivt for å fange mennesker i sitt garn. Derfor trenger vi kompetanse og klokskap i møte med KI, ikke minst blant fremtidens kirkeledere. I 1.Krøn 12,32 står det om 200 førere av Jissakars stamme som «hadde innsikt i å tyde tidene, så de visste hva Israel burde gjøre». Slike førere trenger vi også i dag. 

Teksten ble først publisert på Tro & Medier sine nettsider med tittelen «Hvordan skal kristne forholde seg til kunstig intelligens?»