Lederskap 2 horisontal
«Dåp i Den hellige ånd er en forutsetning for å få oppdraget til Jesus fullført og gjennomført»

«Som Far sendte meg, sender jeg dere», sa Jesus. På samme måte som Gud sendte Jesus for å bringe Guds rike til virkelighet, er vi sendt av Jesus til denne verden. Derfor trenger vi Den hellige ånd til å hjelpe oss. Og forstå hva en familie er.

Tema og spørsmål i denne episoden:

  • Nytestamentlig lederskap – på oppdrag fra Gud
  • Lederskap i Den hellige ånd
  • Å være sammen om å lede vs. one-man-show
  • To ulike filosofier: hierarki/organisasjon vs. familie

Sentrale bibelvers i denne episoden

Johannes 20,21

Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.»

Apostlenes gjerninger 2,42-46

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede.

Efeserne 2,19

Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.

1 Johannes brev 2,12-14

Dere barn, jeg skriver til dere
fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld.

Dere fedre, jeg skriver til dere
fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen av.
Dere unge, jeg skriver til dere
fordi dere har seiret over den onde.

Ja, barn, jeg har skrevet til dere
fordi dere kjenner Far.
Dere fedre, jeg har skrevet til dere
fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen av.
Dere unge, jeg har skrevet til dere
fordi dere er sterke:
Guds ord blir værende i dere,
og dere har seiret over den onde.