Lederskap 4
«Det er ikke et eneste vers i Bibelen som antyder at det skal være slutt med apostler og profeter»

Jesus gjorde to ting etter at han for opp til himmelen: Han sendte Den hellige ånd, og han ga gaver til menigheten. Disse gavene apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Hver generasjon trenger disse tjenestegavene for å vokse til modenhet i Kristus. Her er første del av Noralv Askelands introduksjon om tjenestegaver.

Tema og spørsmål i denne episoden:

  •  Jesus sendte Den hellige ånd og ga gaver til menighetene
  • Hva er apostler og profeter?
  • Deres funksjon i nytestamentlige menigheter
  • Utenom de tolv apostlene til Jesus, hvilke andre apostler nevnes i NT?

Sentrale bibelvers i denne episoden

Efeserne 2,19-22

Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

Efeserne 4, 7-13

Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det:
Han steg opp i det høye
og bortførte fanger,
til menneskene ga han gaver.
At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.

Johannes’ åpenbaring 21,14

 Bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var det skrevet tolv navn, det var navnene til Lammets tolv apostler.

Apostlenes gjerninger 15,32

Judas og Silas, som selv var profeter, talte lenge til søsknene der og oppmuntret og styrket dem.

Apostlenes gjerninger 11,27-28

På den tiden kom det noen profeter fra Jerusalem til Antiokia. En av dem, han som het Agabos, sto fram og varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle ramme hele verden. Det var den som kom under keiser Claudius.