Lederskap 5

«Hver generasjon trenger disse gavene sånn at menigheten kan modnes»

Jesus gjorde to ting etter at han for opp til himmelen: Han sendte Den hellige ånd, og han ga gaver til menigheten. Disse gavene apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Hver generasjon trenger disse tjenestegavene for å vokse til modenhet i Kristus. Her er andre del av Noralv Askelands introduksjon om tjenestegaver.

Tema og spørsmål i denne episoden:

  • Hva er evangelister, hyrder og lærere?
  • Deres funksjon i nytestamentlige menigheter

Sentrale bibelvers i denne episoden

Efeserne 4, 7-13

Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det:
Han steg opp i det høye
og bortførte fanger,
til menneskene ga han gaver.
At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.

 

Apostlenes gjerninger 21,8

Neste dag dro vi derfra og kom til Cæsarea, hvor vi tok inn hos evangelisten Filip, en av de sju. Hos ham ble vi boende.

Johannes 10,11

Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.

Jakobs brev 3,1

Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom.