Mangler du motivasjon for å gå løs på den tykke delen av Bibelen – Det gamle testamentet? Er det virkelig nødvendig å lese den? Vi spør Jarle Solheim, lærer ved Bergen bibelskole!

«Vi kan møte Jesus i alle bøkene i Bibelen, på hver side.»
– Jarle Solheim –

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvorfor er Det gamle testamentet så viktig?
  • Å forstå Bibelen som en helhet
  • Er Jesus bare i Det nye testamentet?

Sitater fra Jarle i denne episoden:

«Bibelen er én bok med ett sentralt tema, nemlig Jesus.»

«Vi kan ikke fullt ute skjønne Det nye testamentet uten at vi kjenner Det gamle testamentet.»

Sentrale bibelvers i denne videoen

Luk 24,27
Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses v og hos alle profetene.

2 Tim 3,16-17
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.