MåJegTroPåBibelen

Vi trenger skriftene for å forstå hvem Jesus er

 For en stund siden hadde pratet jeg med en som sa: “Det er så mange meninger om Jesus. Hvordan kan jeg vite hva som er sant?” Lytt til det Håvard Kjøllesdal har å si om dette i Bibelkvarteret.

Det finnes ulike definisjoner på hva det vil si å være kristen. Noen tenker på det å være kristen som det å tilhøre en kristen kultur, i stedet for f.eks en muslimsk eller hinduistisk kultur. Muslimer feirer ramadan og eid, kristne feirer jul og påske. Hinduer sprer asken fra de døde, kristne gravlegger sine døde i jorden. Å være slik “kulturelt kristen” handler om at de kristne tradisjonene og verdiene blir en slags ramme for livet.

Da jeg vokste opp snakket folk om at det var noen som var personlig kristne. Det var de som hadde tatt et valg om å tro på Jesus og følge han. Jeg vet ikke hvor vanlig dette uttrykket er lenger, men jeg synes det fungerer ganske bra til å beskrive forskjellen fra å bare tilhøre en kristen kultur. En personlig kristen er en som selv har bestemt seg for å følge Jesus. Bibelen forteller oss at den første gangen folk ble kalt kristne var det nettopp dette som hadde skjedd. I en by som het Antiokia var det folk som hadde kommet til tro på Jesus, og begynt å følge han, og de folka ble kalt for kristne(Apg 11,26).

Så det å være kristen har altså med forholdet vårt til Jesus å gjøre. Når vi tror på Jesus, på hans død og oppstandelse, og gjør han til Herre i livet, tar Gud oss inn i sin familie. Men hva da med bibelen? Trenger kristne å tro på bibelen?

Hvilken Jesus?

For en tid siden hadde jeg en prat med en tenåring som tenkte mye på forholdet sitt til Gud. “Jeg forstår at Jesus er viktig for relasjonen min til Gud, men det er så mange meninger om Jesus. Hvordan kan jeg vite hva som er sant?” 

Spørsmålet han stilte er superviktig. Kristendommen står og faller på hvem Jesus er. Mange mennesker vil redusere Jesus til en profet, eller healer eller filosof. Kristne hevder han er noe mye mer enn dette. Men hvordan kan vi vite at Jesus er Guds sønn, at han bar straffen for syndene våre på korset, at han vant over døden og er Herre over himmel og jord? Hvordan kan kristne påstå at Jesus er den eneste veien til Gud? Det enkle svaret på dette er at kristne tror det er slik, fordi det står at det er sånn i Bibelen. Kristne tror på den Jesus som Bibelen forteller om. Så når vi sier at det er Jesus som er sentrum i den kristne troen, er det hele tiden bibelens Jesus det er snakk om. Hvis vi tar Bibelen bort fra den kristne troen kan vi ikke lenger si noe sikkert om hvem Jesus er.

Bibelen er riktignok ikke den eneste historiske kilden om Jesu liv. Jesus er også nevnt i historiske tekster som ikke er med med i Bibelen. Den mest kjente ikke-bibelske kilden er Josefus, som var en romersk-jødisk historiker som virket omtrent samtidig som Jesus levde i Israel. I et omfattende historisk skrift nevner han to ganger “den Jesus som de kaller Kristus”, og skriver blant annet, i likhet med de bibelske fortellingene, at han ble dømt og henrettet etter ordre fra Pontius Pilatus. En annen romersk historiker, senatoren Tacitus, skrev i år 116, i beretningen sin om de romerske keiserne, også om en Kristus, som de kristne tilba, og som ble henrettet under Pontius Pilatus.

Vi har altså troverdige historiske kilder som forteller oss at Jesus var en historisk person som levde i Midtøsten samtidig med Pontius Pilatus. Men Bibelen forteller oss noe mer, nemlig at Jesus var Guds sønn, at han vant over døden og kan gi evig liv til de som tror på han. Bibelen forteller oss ikke bare at han levde og hva han gjorde, men hvorfor han levde og hva som var budskapet hans.

Jesus og Bibelen

Jesus selv understreket denne sammenhengen. I samtale med jødene sa han: Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg! Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv.(Joh 5, 39-40)

I følge Jesus forteller Skriftene om han. Hensikten med å lese Bibelen er altså at vi skal ledes til Jesus og få evig liv. Vi trenger Skriftene for å forstå hvem Jesus er. På en måte er dette å argumentere i sirkel. Den Jesus som Bibelen forteller om, sier ifølge Bibelen, at Bibelen forteller oss sannheten om seg. Jesus leder oss til Bibelen og Bibelen leder oss til Jesus.

Å argumentere i sirkel kan virke litt useriøst. Er virkelig det eneste argumentet for at Bibelen er troverdig, at det står i bibelen at Jesus sier den er sann? Dette har vært et viktig spørsmål for mange kristne. Hvordan kan vi vite at det Bibelen sier om Jesus ikke bare er diktet opp? Vi skal se nærmere på det i et annet bibelkvarter. Men la oss først se på spørsmålet om kristne må tro på Bibelen?

Kristen uten bibel?

Fra tid til annen møter jeg folk som sier de er kristne, men som ikke er særlig opptatt av Bibelen. Jeg har møtt de som mener det finnes mange veier til Gud, og at andre religioner er like sanne som Bibelens fortelling om Jesus. Jeg har møtt de som mener tekstene i Bibelen ikke er ord fra Gud til oss, men bare mennesker som har skrevet ned opplevelser de har hatt med Gud. Andre igjen sier de synes Bibelen er inspirerende, men at alle mennesker selv må finne ut hva de mener er sant om Gud og Jesus.

Jeg mener det er gode grunner for å avvise dette. Det kan høres fint og inkluderende ut å si at alle mennesker må finne ut hva som er sant for dem. Men det var ikke det Jesus lærte oss. Han sa at han er den eneste veien til Gud, at skriftene i Bibelen er Guds ord til oss, og at vi finner sannheten om han i Bibelen.

Egentlig er det slik at hvis vi ønsker å være kristne uten å bygge troen vår på Bibelen, så ender vi opp med å lage vår egen tro, vår egen religion. Da kan vi selv velge hva Gud skal mene. Da kan vi selv bestemme hva Jesus sa og ikke sa.

Bibelen er overleveringen av den kristne troen, slik Jesus og de tolv apostlene og Paulus forkynte den. Gjennom Bibelens tekster har vi tatt imot denne troen fra tidligere generasjoner, og vi gir den videre til nye generasjoner ved hjelp av de samme tekstene. Vi definerer ikke troen vår selv, men vi tar imot den troen som er gitt oss gjennom de bibelske skriftene.

Så kan man være kristen uten å tro på Bibelen? Å være kristen er å tro på Jesus og følge han. Jesus sier at vi trenger skriftene for å finne ut hvem han er. Sann kristendom er altså å følge den Jesus som Bibelen vitner om.

Men å være kristen er å følge etter Jesus. Så spørsmålet alle kristne bør stille seg er: hvordan så Jesus på Bibelen?