Hver dag må inneholde skjermet tid der vi fyller oss med Guds ord og nyter hans nærvær i bønn og lovprisning.

Vi kan møte enhver situasjon med et rent hjerte og proklamasjoner av Guds sannheter, slik Jesus gjorde. Dermed vil vi reise oss i Den hellige ånds kraft og se at motløshet vendes til seier.

«Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet,» skrev Paulus. Likevel strever mange kristne med tungsinn. De kan kjenne at motet svikter og at begrensninger og utfordringer tar fokuset. Hvorfor er det sånn? Og hva kan vi eventuelt gjøre med det?

Bibelen forteller oss noen spennende historier om mot. Trosheltene står i kø for å demonstrere hvordan vi i Guds kraft kan vinne de mest utrolige seirer. Men så leser vi også om kvinner og menn som i møte med livets harde realiteter mister motet. Slik kan det være for oss alle. Glede og «guts» byttes ut med tristhet og tretthet. Noe tungt kommer over deg, uten at du helt er i stand til å sette ord på hva som er galt. Men det har alltid en kilde. Det har alltid en rot. Og denne roten må avsløres og fjernes. Hvis ikke, vil vi fort oppleve vanskeligheter. Ordspråkene sier følgende:

Mister du motet på nødens dag, har du også mistet din styrke. (Ord 24,10)

Dette er en realitet de fleste av oss har smakt. På samme måte som motet forsvant, forsvant også styrken. Til slutt stod du igjen kraftløs og tom. Jeg har selv erfart det. I en periode var jeg med på å se mange mennesker komme til tro. Vi døpte mange og det som i utgangspunktet var en liten gruppe, vokste raskt og vi ble til mange. Folk hørte om det som skjedde og det ble snakket og skrevet om utviklingen, ja det ble faktisk til og med laget en liten film om historien. Men så dukket det opp forskjellige utfordringer. Det var en fase der det føltes som om alt gikk i mot oss. Og jeg som tidligere surfet bølgen, var nå i ferd med å miste motet. Der jeg tidligere hadde kjent meg sterk, var jeg nå svak og jeg kjente på lysten til å gi opp.

Hvorfor blir vi motløse?

Historien om Elia er veldig spennende. Etter en vanvittig oppvisning på Karmelfjellet, endte han merkelig nok opp i motløshet. Dette kan vi lese i Første Kongebok 19,4. Gud var virkelig med han, og Guds kraft og Guds hellighet ble demonstrert for hele folket da Herrens ild kom ned og fortærte brennoffer, ved, stein, jord og vann (1 Kong 18+19). 450 Baal-profeter og 400 Asjera-profeter ble tatt, og landet ble renset. Likevel gikk Elia bort i motløshet. Truet av den onde Jesabel satte Elia seg ned og sa til Gud: «Nå er det nok, Herre! Ta mitt liv! For jeg er ikke bedre enn fedrene mine!» Heldigvis sovnet han og en engel fra Gud kom for å styrke han.

Denne historien illustrerer tre vanlige grunner til motløshet. For det første var det kommet frykt inn i livet til Elia. Da Elia regnet med at jobben var gjort, dukket plutselig trusselen fra Jesabel opp, og han ble redd. Dernest ser vi at Elia hadde rettet blikket mot seg selv. Gud kunne like godt ta livet hans, for han var ikke bedre enn sine fedre. Til sist ser vi at Elia var sliten. Han var utslitt, trett og svært sulten. Heldigvis var Guds engel der og gav han hvile, mat og drikke. Men ut fra denne historien kan vi se at Elia erfarte både frykt, selvfokus og slitenhet. Og nettopp disse tre; Frykt, selvfokus og slitenhet er ofte utgangspunktet for motløshet.

Frykt

Frykt er som en pil som borer seg inn i hjertet. Også i vår tid og i vår del av verden kan frykten komme snikende. Frykten for framtiden, med tanke på helse, arbeid og økonomi. Eller menneskefrykt som hindrer initiativ og fører til et forsiktig liv der vi unngår å by på oss selv. Angst i forskjellige varianter demper sunn livsutfoldelse og dette er allerede et stort samfunnsproblem i vår tid.

Jeg regner med at du husker historien om David og Goliat. Da Israelsfolket stod foran fillisterhæren, hadde frykten tatt overhånd. En diger mann med spyd, rustning og spottende ord var det som skulle til. Hele hæren var parkert. Førti dager gikk uten at noen turte gå ut mot kjempen. Første Samuelsbok sier det enkelt:

Da Saul og alle israelittene hørte hva filisteren sa, ble de svært redde og mistet motet. (1 Sam 17,11).

Frykt tar motet fra mennesker. Men David hadde viktige erfaringer fra tjenesten som gjeter. Gud hadde flere ganger berget han fra ville dyr, så synet av Goliat skapte faktisk ingen frykt. Full av tillit til Gud gikk han imot kjempen med en liten slynge og fem glatte steiner. Verbale piler med trusler, hån og spott fortsatte å komme fra Goliat. Da svarte David med en enkel proklamasjon, den leser vi i Første Samuelsbok, kapittel 17.

Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over hærskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt. I dag vil Herren gi deg i min hånd. (1 Sam 17,45)

Slutten kjenner vi godt. Goliat felles, og filisterhæren jages på flukt. Tillit til Gud overvinner frykten. Vendepunktet er et faktum, og seieren er innen rekkevidde.

Dersom du kjenner på frykt i en eller annen form, er det viktig at du tar tak i det. Ikke la frykten ta overhånd og på den måten røve livsgnist og livsutfoldelse fra deg. Frykten kommer fra løgntanker og Guds sannheter er den beste medisin. Gud har gode ting for deg! Han har skapt deg med en klar hensikt og du kan leve i trygg tillit til at Gud vil være med deg. Da Jesus sendte disiplene ut sa han enkelt: “Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende”.

Selvfokus

Historien om Jona, om den store fisken og om Ninive er en spesiell historie. Jona fikk et spesielt oppdrag fra Gud (Jona 1,2). Etter en mislykket flukt endte han til slutt i Ninive, der han brakte fram domsordet fra Herren. Men Jona fikk rett i sine bange anelser. Hele byen vendte om til Herren, og Gud angret sine planer. Ødeleggelsen av byen ble avlyst. Jona var rasende! Nå hadde han virkelig tapt ansikt. Her hadde han ruslet rundt i Ninive i flere dager med en spådom som aldri ble oppfylt. Men Gud hadde omsorg for Jona, og lot en ricinus-busk vokse opp over hodet hans for å fri han fra mismotet. Men gleden var kortvarig. Gud brukte anledningen til å rette på perspektivene. En hel by full av mennesker og dyr var viktigere enn Jonas ønske om suksess.

Når mennesker fristes til å rette blikket på seg selv i stedet for på Gud og hans planer, er det fare på ferde. «Min tjeneste», «min mening» og «mine ideer» er små snubletråder som kan føre den største troshelt inn i motløshet og store utfordringer.

Dersom dette kan gjelde deg, må du stoppe opp litt. Husk at Jesus lærte oss å be “La din vilje skje. La ditt rike komme!” De fleste Guds tjenere har kjempet med akkurat dette og det har jeg også! Når Gud på forskjellig vis napper bort våre kjepphester, kan motløsheten komme snikende. Men skal vi bære frukt, må vi bøye oss for hans planer og hans veier.

Slitenhet

Samson var en stor helt. En voldsom styrke fra Herren var over han, noe som gjorde at han vant mange slag mot filisterne og virket som dommer i Israel i tjue år. Hemmeligheten bak styrken sin voktet han vel. Så lenge ingen visste hemmeligheten, var han uimotståelig i kamp. Men utfordringen kom fra uventet hold. Dalila, en kvinne Samson var blitt glad i, ble overtalt av filisterne til å lokke hemmeligheten ut av Samson. Etter mange forsøk og mye mas, var Samson så sliten og lei at han helst ville dø. Da falt det ut av han. Hemmeligheten ble avslørt, og det var bare et tidsspørsmål før slaget var tapt. Dalilas mas gjorde Samson sårbar og motløs. Resultatet ble dessverre også deretter, og Samson måtte bøte med livet.

Da Gud hadde skapt hele universet, valgte han å hvile den sjuende dagen og han innstiftet dagen som en hviledag for oss mennesker. Mennesket trenger hvile. Vi trenger god søvn, avkobling, frisk luft og mulighet til å stresse ned. Uansett hva som sliter på deg, må du selv forvalte tid og krefter på en rett måte. Lar du behov styre deg, er du på farlig grunn og slitenhet kan føre deg bort fra en frisk og trosfylt relasjon til Gud. En relasjon som vil fylle deg med mot, guts og glede.
Hvis du kjenner mosløtheten komme snikende, er det tid for å tenke skikkelig etter. Hva er kilden? Har frykt og bekymring fått rom? Trenger jeg mer tid til hvile? Eller har jeg kanskje satt meg selv i sentrum, og trenger å vende om? Frykt, selvfokus og slitenhet er ting vi alle kan bli utsatt for. Som kristne står vi midt i en kamp, der fienden bruker alle midler for å ta fra oss motet. Kampen er helt reell. Det nytter ikke lukke øynene og håpe at ting bare går forbi. For å sørge for at motløsheten holder seg langt borte, må vi innta en proaktiv holdning, og ta problemet ved rota.

Dersom vi lever i frykt, må vi stå sterkere sammen med søsken og med Herren, og finne tilbake til tilliten i Gud. Om vi er selvfokusert, trenger vi å vende om og legge av ambisjoner og egen agenda. Og dersom vi er slitne, trenger vi å ta oss tid til hvile. La Guds nåde hvile over livet, der vi sover ut, spiser godt og gjør noe hyggelig. Uansett hva som er motløshetens rot, kan vi gå til Gud med det og få hjelp.

Dette gjøres først og fremst gjennom å holde relasjonen til Jesus varm og nær. Kroppen vår er et tempel for Den hellige ånd, og må skjøttes deretter. Vi trenger det daglige brødet, både fysisk og åndelig. Hver dag må inneholde skjermet tid der vi fyller oss med Guds ord og nyter hans nærvær i bønn og lovprisning. Vi kan se hvordan Jesus sto i en voldsom kamp, der Satan fristet han på ulike måter. Jesus møtte hvert angrep med proklamasjoner av Guds sannheter. Jesus kjente Ordet, og han kunne anvende det. Djevelen forlot han, og englene kom for å tjene han. Etter dette startet Jesus sin tjeneste, full av ånd og kraft. Og gjennom hele sin tjeneste og helt til det siste, trakk Jesus seg stadig tilbake for å styrkes i nærværet av Far. Bibel og bønn er kammertonen for enhver kristen. Tanker og følelser justeres slik at livet blir som et nystemt instrument, en ren og klar lovsang til Gud.

På samme måte som Jesus kan vi også møte enhver situasjon med et rent hjerte og proklamasjoner av Guds sannheter. Slik vil også vi være i stand til å reise oss i Den hellige ånds kraft, og se at motløsheten vendes til seier.

(Teksten ble opprinnelig publisert i FOLK 1/2016).