Vil du bli oppfattet som intelligent og opplyst, bør du helst være avvisende til alt som lukter av åndelighet. Enten det er snakk om folketro eller bibelhistorier. Men Guds ord gjør det umulig å være avvisende til usynlige realiteter.

Tvert imot, vil jeg si. Bibelen formidler en verden skapt av Gud, hvor det synlige og det usynlige eksisterer side ved side (Hebr 11,1-3). Når vi blir født av Gud blir vi født ovenfra (Joh 3,3), slik at verden sett fra Guds perspektiv åpner seg for oss. Det gjør at engler og demoner ikke bare blir science fiction, men åndelige realiteter mange kan bevitne.

Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. (Ef 6,11)

Menigheten er viktig

I dette bildet har menigheten en viktig rolle. Paulus skriver at Gud vil bruke menigheten som et redskap til å forkynne for makter og myndigheter i den usynlige verden (Ef 3,10). Guds ord åpner øynene våre for åndelige realiteter ut over hva vi ser og forstår. Da forstår vi at menigheten er noe mye mer enn et fysisk samlingssted for kristne. Bønn og Guds ord er viktig fordi vi deltar i en åndelig kamp på Guds side. (Apg 2,42; 3,1; Ef 6,10ff)

Faste er å gå inn i en åndelig kamp.

Paulus underviser at det vi gjør når vi kommer sammen som kristne er uatskillelig fra betydningen det har i det usynlige – overfor Gud og engleverdenen. Det er mer enn symbolske og ytre handlinger. menighet del 6 - sitatbilde Brødsbrytelse eller nattverd er noe mer enn at noen spiser brød og drikker vin. Det forkynner enhet og Jesu seier over synd, ondskap og død på en slik måte at det påvirker oss (1 Kor 11,23-30). Når vi ber blir det å leve i forsoning noe mer enn å ha gode relasjoner. Det har å gjøre med å ikke gi den onde rom (Ef 4,27; 1 Tim 2,8). Vi profeterer det Gud viser oss, og arbeider trofast i bønn slik at det Gud har vist oss blir virkeliggjort (1 Tim 1,18). Faste er å gå inn i en åndelig kamp der de naturlige behovene nedprioriteres for å se gjennombrudd for Guds rike (Matt 6,16-18; 17,20-21). Det Bibelen lærer om hodedekke er ikke et likestillingsspørsmål, men et spørsmål om å innta sin plass i en åndelig virkelighet hvor Gud vil forkynne sin seier for alle makter og myndigheter (1 Kor 11,2-10).

Les også: Menigheten er en familie (Terje Dahle).

Å leve motstrøms

Guds ord lærer oss at livet ikke verdsettes med antall likes eller timer brukt på Netflix, men at vi har et oppdrag fra Jesus i å utbre hans rike. Det betyr å akseptere forandring, leve motstøms og i et daglig spenningsforhold i kampen mot mørkets krefter. Da ofrer vi frivillig privilegier og komfort for noe større: Å se mennesker få nytt håp, nytt liv og ny selvrespekt fra Gud.

Les også: Menigheten er en brud (Terje Dahle).

Er ikke denne drømmen noe har da? Vi må huske på at det Gud gjør, vil Satan ødelegge. Vi ser det helt fra starten hvor slangen lurte Adam og Eva (1 Mos 3,1ff). Og da Jesus ble født prøvde Satan å drepe ham (Matt 2,16-19). Etter at Jesus ble døpt, anerkjent av Gud og fylt av Den hellige ånd, kom Satan for å friste og ødelegge (Luk 4,1-13). Alt som er født av Gud vil den onde drepe og ødelegge (Joh 10,10).

Vår bønn er ikke at Jesus skal evakuere oss bort fra denne verden.

Det gir oss forklaringen på hvorfor vi bør bruke tid i bønn for andre mennesker. Og i tilfeller av demonisk undertrykkelse, har vi fått makt til å løse mennesker fra Satans makt (Luk 4,18-19).

Vår bønn er ikke at Jesus skal evakuere oss bort fra denne verden, men at hans rike skal komme hit (Matt 6,10). Vi må stå den onde imot når han frister eller ødelegge relasjoner. Enten ved sladder, å plante mistenksomhet og motløshet eller når han vil vi skal godta situasjoner som strir mot Guds løfter. La oss holde fast på Guds løfter i bønn når det krever tro og utholdenhet i å se gjennombrudd (Ef 6,18; Heb 6,12).

La oss sammen holde oss nær til Gud.

Bibelens forståelse av virkeligheten gjør at vi kan nyte de situasjonene der livet smiler til oss og vi opplever medgang. Samtidig bør vi verken bli overrasket og motløs når vi merker kampen og vi må stå i motvind. La oss sammen holde oss nær til Gud og møte pilene fra fienden med troen på Jesu seier (Ef 6,16), og feste blikket på Jesus slik at vi holder ut (Hebr 12,1-3). Slik at vi blir stående og vinner seier til slutt (Ef 6,13).

Terje Dahle (leder for Kristent Nettverk) har skrevet seks artikler om Kjennetegnene på Guds menighet – hovedtema i Efeserbrevet til Sennep.net denne vinteren:

  1. Menigheten er livet sammen med Jesus (07.01.2019)
  2. Menigheten er borgere av et nytt rike (10.01.2019)
  3. Menigheten er en kropp (23.01.2019)
  4. Menigheten er en familie (31.01.2019)
  5. Menigheten er en brud (06.02.2019)
  6. Menigheten er en kriger (12.02.2019).