Menigheten – et møte mellom himmel og jord

Arne_Olav_Roe_portrettbilde
Kristne verden over kommer til gudstjenester med forventning. Mye av årsaken til det har sitt opprinnelige utgangspunkt i en fortelling i Første Mosebok. 
I Første Mosebok kapittel 28 leser vi om Jakob som flyktet fra Esau. På vei til Karan la Jakob seg ned for å sove. Da fikk han en drøm. 

Lytt til Senneppodden #77: Katastrofetanker, selvmedlidenhet og selvmedfølelse – livsmestring med Kjellaug Andresen (Siri Schnell Juvik)

I drømmen så han en stige fra jorden til himmelen, og engler som steg opp og ned på den. Herren talte til ham i drømmen og gjentok løftene som han tidligere hadde gitt Abraham:

Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og din ætt skal alle slekter på jorden velsignes. (1 Mos 28,14)

I Galaterbrevet forteller Paulus at «din ætt» er Kristus. Det er i ham alle slekter på jorden skal velsignes (Gal 3,14-16) . Denne slekten er alle dem som tar imot Jesus som Herre og frelser – Guds folk. Disse skal bli tallrike som støvet på jorden og bre seg ut i alle himmelretninger. Dette folket – menigheten – skal være velsignet og bringe Guds velsignelse til alle mennesker. 

Guds hus nevnt for første gang

Når Jakob våkner sier han: 

«Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke!» Da ble han grepet av frykt og sa: «Hvor skremmende dette stedet er! Her er Guds hus, her er himmelens port.» (1 Mos 28,16-17)

I bibelfortolkning er det et anerkjent prinsipp at første gang et emne nevnes i Bibelen er særskilt viktig. Det vil ofte gi oss en grunnleggende åpenbaring av de helt sentrale sannhetene om dette emnet. Når emnet senere omtales vil det oftest være en utvidelse av denne første åpenbaringen. 

Historien om Jakobs drøm er første gang “Guds hus” nevnes i Bibelen

Her i historien om Jakobs drøm er første gang “Guds hus” nevnes i Bibelen. Det nye testamentet viser oss at det er menigheten som er Guds hus (1 Kor 3,16; Ef 2,21-22). Jakobs drøm gir oss altså del i viktig åpenbaring om menigheten. La oss se på noen sider av denne åpenbaringen.

Velsignelse fra Gud 

Som nevnt taler Herren til Jakob i drømmen om at hans plan er å velsigne alle jordens familier. Denne planen er bakteppet for det Jakobs drøm viser oss om Guds hus: Strømmen av velsignelse går fra himmelen, gjennom menigheten og ut til alle folkeslag.

Les også: Etterlysning: Åndelige mødre og fedre (Astrid Elin Lønning)

Menigheten er avgjørende i å formidle velsignelsen i livet fra Gud. Menigheten er ikke en lagerplass for kristne i påvente av himmelen! Retningen på velsignelsen i drømmen er fra himmelen og ned: Englene sendes på oppdrag fra Guds nærvær med velsignelse til hele jorden. Det betyr at menigheten er definert av et oppdrag: La velsignelse komme til alle jordens slekter!

Hva er denne velsignelsen? Først og fremst at vi ved troen blir Guds barn (Gal 3,26). Og som hans barn har vi del i all Åndens velsignelse i himmelen (Ef 1,3). Jesus lovet disiplene velsignelse både i tiden som er nå og i den kommende verden (Mark 10,29-30). 

Menigheten er ikke en lagerplass for kristne i påvente av himmelen!

Guds engler 

I oppdraget med å bringe velsignelse ut er Guds engler aktive. Engler stiger opp og stiger ned over Guds hus. Det er en åpen himmel over menigheten, der englene bringer himmelrikets velsignelser ned på jorden og mennesker bringes inn i himmelriket. 

Vi finner en referanse til dette i historien der Jesus ser Natanael i et syn under fikentreet. Natanael blir overveldet av dette og bekjenner at Jesus er Guds Sønn:

«Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.» (Joh 1,50-51)

Jesus viser oss at det er en sammenheng mellom en større gjerninger og engler som stiger opp og ned. I denne sammenhengen er det større enn den ene, overnaturlige tingen Natanael nettopp hadde opplevd. Dagen etter gjorde Jesus vann til vin – definitivt en «større ting». 

Mer om menighet: Jesus, her er jeg. Send meg på scenen, please. (Sunniva Ørnes Puvanendran)

Jesu liv var fylt med mirakler, helbredelser, tegn og under. Himmelen var åpen og Guds engler steg opp og ned over ham. Jakobs drøm forteller oss at engler som stiger opp og ned kjennetegner Guds hus. 

Guds nærvær

Det første Jakob sa da han våknet fra drømmen var: «Herren er på dette sted». Menigheten er først og fremst kjennetegnet av Guds nærvær! Hvis ikke Gud er i blant oss og kan erfares mellom oss, har vi ingenting. 

Verden er full av religiøse ritualer, filosofi og morallære. Rett forståelse er viktig, men det er ikke rett lære alene som gjør oss til Guds hus. 

Hvis ikke Gud er i blant oss og kan erfares mellom oss, har vi ingenting.

Et hus er en bolig – et sted der noen bor. Menigheten er altså en bolig for Gud i Ånden (Ef 2,22). Hvis ikke Gud ved Ånden fyller sitt hus, kan det vanskelig kalles hans bolig. 

Derfor er dåp i Den hellige ånd en del av grunnvollen i Guds hus. Gud hadde latt Johannes døperen få vite at den han så Ånden komme ned over og bli over, han er det som døper med Den hellige ånd og ild (Joh 1,33). Jesus, han som bygger sin menighet, fyller sitt hus med sitt nærvær!

Himmelens port

«Her er Guds hus, her er himmelens port!» utbrøt Jakob når han våknet fra søvnen. Menigheten er himmelens port. Gjennom menighetens forkynnelse av evangeliet kan mennesker komme inn i himmelriket. Men som vi har sett allerede, er retningen i Jakobs drøm velsignelse fra himmelen og til jorden. 

Mer innhold fra Per Arne Gjerde: Hva menes med helliggjørelse?

Menigheten er et møtested mellom himmel og jord. Der kan Guds himmelske nærvær erfares. Menigheten er en port fordi det er en åpen himmel over den, og Guds engler stiger opp og ned med velsignelse. Den er et treffpunkt for de større gjerningene som Jesus lovet Natanael. 

Akkurat som Jesus kunne si at Guds rike er iblant dere (Luk 17,20-21), kan vi som Guds barn si det samme. Vi er bærere av himmelriket. Sammen er vi en port til berøring av himmelsk liv og velsignelse for mennesker rundt oss. 

Gjennom Guds folk blir evangeliet forkynt i ord og gjerning. Syndere finner frelse og evig liv, syke blir helbredet. Folk som er bundet av onde ånder settes fri. Mennesker får hjelp til å løftes ut av fattigdom, ekteskap som er i ferd med å gå i oppløsning helbredes. Jesus kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger (1 Joh 3,8), og det gjør han fremdeles gjennom sin menighet. 

Vi er bærere av himmelriket.

Som støvet på jorden

Løftet Herren ga Jakob var at hans ætt skulle utbre seg og bli tallrike som støvet på jorden. Vi har allerede sett at arvingen til dette løftet er Jesus – det er hans etterkommere som skal bli tallrike. Dette er et sterkt løfte om framgang for Guds rike. 

Framgangen vil komme gjennom Guds menighet. Vi er kalt til å være en port som himmelens liv og kraft skal flyte gjennom, ut til en verden som skal bli velsignet. Herren er nær!

(Teksten ble opprinnelig publisert i FOLK 2-2012).