Gud lengter etter mennesker som vil koble seg på det han gjør gjennom bønn. Gud vil at våre bønner bidrar til å rydde vei for at Guds vilje kan skje.

Salme 25,14 sier at Gud har fortrolig samfunn med de som frykter Ham, Han vil lære dem Sin pakt å kjenne. Jesus kom ikke for å starte en ny religion. Han kom for å ta oss inn en relasjon.

Bønn er ment å være et fellesskap med Gud, en samtale som går begge veier. I Johannesevangeliet 15,15 sier Jesus at Han kaller oss ikke lenger slaver, men venner.

Les også: Jeg finner min identitet og verdi i å være hans barn (Conny Bagaas)

Guds lengsel er at vi skal kjenne Ham på en slik måte at vi kan dele våre innerste tanker med Ham, og på samme måte ønsker Han å dele sitt hjerte med oss. I Guds nærvær blir vi forandret.

Gud ønsker å vise oss Hans perspektiv.

Bibelen sier at når vi ser Jesus begynner vi å ligne på Ham (2 Kor 3,18). I Guds nærvær begynner Den hellige ånd å forvandle oss fra innsiden og ut, slik at vi blir opptatt av det som betyr noe for Ham. Jesus inviterer oss inn i fellesskap med Ham. I vennskapet med Jesus får vi del i Hans hjerte, og Ånden hjelper oss til å se ting fra Guds perspektiv, slik at vi kan se omstendigheter og mennesker med Hans blikk.

modig bønn - sitatbilde

I profeten Esekiel kapittel 37 beskrives et syn profeten får fra Gud. Gud viser ham en dal full av døde ben. Ved første øyekast så det håpløst ut, men Gud spurte Esekiel om bena kunne bli levende igjen. Esekiel svarte; Herre det vet bare du. Det Esekiel fikk se, så ganske dystert ut ved første blikk.

Men Gud visste hva Han gjorde, og ba Esekiel snakke til bena. Mens han talte til dem, begynte det å komme liv i de døde bena. Bena ble dekket av sener, kjøtt og tilslutt hud. Esekiel talte til dem enda en gang, og Gud blåste liv i bena, så de endte som en hær av oppreiste mennesker.

Les også: Vinn venner ved Vær deg selv-metoden (Arne Skagen)

Av og til kan ting se håpløst ut dersom vi ser det med menneskelige øyne, men Gud ønsker å vise oss Hans perspektiv. Når vi tar imot Jesus blir vi satt med Ham i det himmelske (Ef 2,10).

Bønn er et stort privilegium!

Som Guds barn har vi rett til å leve fra himmelens perspektiv. Der vi ser vanskelige situasjoner, ser Gud muligheter. Når vi er sammen utfordrer Jesus måten vi tenker på, så våre tanker blir mer lik Hans. I fellesskapet med Jesus vil Gud vise oss hva Han har tenkt å gjøre, slik at vi blir fylt med tro fra Gud. Da kan vi be med overbevisning om at gode ting er i ferd med å skje.

I mars 2019 var vi en gjeng fra ulike menigheter som sto på stand under alternativmessen i Bergen. Før messen ble vi enige om å faste og be om at mennesker skulle få møte Jesus. Vi visste det var andre krefter som ikke var fra Gud på messen. Derfor trengte vi å høre fra Gud, og bane vei for det Han skulle gjøre gjennom bønn.

Les også: Er du klar for gateevangelisering? (Rune Ørnes)

Noen dager før spurte jeg Jesus om Han ville vise meg Sin plan for messen. Idet jeg lukket øynene fikk jeg et syn av demoner som satt bundet med lenker på hender og føtter. I synet hadde demonene skrekkslagne øynene som stirret på at Jesus møtte mennesker med Sin kjærlighet. De onde åndene var ikke i stand til å hindre det Gud ville gjøre, vi er på lag med den sterkeste.

Gud oppfordrer meg og deg til å være modig i bønn!

Før vi dro viste Gud oss Sin plan for messen. Vi kunne dra inn med forventning fordi vi visste at Gud hadde gode planer. Da vi kom til alternativmessen ble vi flyttet til en av de beste plassene, fordi noen av healerne syntes det var vanskelig å fungere med oss i nærheten. Mørket må vike når Jesus kommer. I løpet av messen demonstrerte Jesus at Han er den sterkeste, og vi hadde fantastiske dager der mange ble helbredet og flere mennesker kom til tro på Jesus.

Bønn er et stort privilegium! Tenk at vi har åpen adgang til Kongenes Konge! I Salme 2,8 sier Gud:

Be meg, så gir Jeg deg folkene til arv, og hele jorden til eie.

Gud oppfordrer meg og deg til å være modig i bønn! Han har store planer for menneskene rundt oss, og lengter etter folk som vil koble seg på det Gud gjør gjennom bønn. Gud har invitert meg og deg inn i et samarbeid, der vår bønn er med å rydde vei for at Guds vilje kan skje.

Lytt til: Medisin mot motløshet (Rune Ørnes)

Vi er invitert til å kjenne Jesus så nært at Han kan dele Sitt hjerte med oss, og vi vårt med Ham. Ut fra dette vennskapet kan vi komme til Gud med tro, og visshet om at Gud hører og virker på vegne av våre bønner! Fra lønnkammeret kan du og jeg være med å se mennesker, nabolag og nasjoner komme til Jesus som et resultat av bønn!