Som kristne er vi ikke bare opptatt av at penger skal bli til mer penger, men at penger skal gi frelse til mennesker.

Vi flytta inn i nytt nabolag og fikk en eldre kvinne som nærmeste nabo. Helsen og kreftene hennes var ikke lenger som før, så jeg tilbød meg å hjelpe henne med utendørs oppgaver jeg så hun ikke kunne klare selv lenger. Men hun var den typen som alltid hadde greid seg selv, noe hun hadde tenkt å fortsette med. Dessuten hadde hun funnet ut at vi var så travle at vi hadde mer enn nok å drive med om ikke hun også skulle være til bryderi. Jeg forklarte at som kristne var det et privilegium og en måte å tjene Gud på, at vi får hjelpe de som har behov. Men hun holdt på sitt.

Hver gang såkornet får ny form, øker verdien.

Årene gjorde henne verken yngre eller bedre, og etterhvert innså hun at det var rene galskapen å stå i stige og klippe hekken oppe på muren. Hun bad om hjelp. Jeg hentet klipperen, rullet ut skjøteledningen og klippet halve hekken før hun hadde rukket å lese ferdig betingelsene: Hun skulle betale! Jeg mente ikke å gjøre henne frustrert, men avviste betalingsforslaget på det tydeligste. Etterpå kom hun flere ganger med lommeboken, men jeg stod på mitt. “Nå er du åttifem år”, sa jeg i en spøkefull tone, “og du har ennå ikke lært å ta imot noe. Du har jo bare lært å gi! Vi kan aldri betale for Guds nåde uansett”. Hun var en troende og skjønte hva jeg mente.

Motivert av evige vennskap - sitatbilde

En dag banket det på døra. Der stod hun med en pengesum i hendene. Hun gråt. Jeg spurte hva som var galt. Problemet var at hun hadde mottatt så mye hjelp uten å få lov å betale. Jeg syntes synd på henne og kom med et forslag: “Vi holder på med en innsamling i menigheten for å kjøpe bibler til kinesiske ledere og forkynnere. Er det OK for deg at du gir det du har lyst å gi til denne innsamlingen som betaling for hjelpen?” Forslaget falt i smak og jeg fikk ordnet med kvittering for beløpet.

Guds kjærlige og givende natur er i oss.

Litt senere fullførte vi målet for innsamlingen. Da jeg satte meg ned i stolen etter å ha gitt min gave gav Gud meg et syn. Jeg så den ene kinesiske forkynneren etter den andre komme fram som foran et kamera. I hånden holdt hver av dem en bibel. Da de steg fram pekte de bak seg, der flokker av mennesker stod. De sa: “Dette er de jeg fikk vunnet for Gud på grunn av den Bibelen dere ga meg”.

Les også: Penger – brukes eller forvaltes (Norleif Askeland)

Mange av disse misjonærene fikk sin bibel fra kvinnen i nabolaget. Nå er hun hjemme hos Herren. Vennene hennes kommer etterhvert. Da kan de takke henne for gaven.

Guds velsignelser løses ut når vi søker hans rike.

Guds kjærlige og givende natur er i oss (Joh 3,16). Når vi gir skapes verdier. En forsvinnende liten innsats fra min side er en kjempeverdi for en gammel dame med dårlig helse. Verdier genererer nye verdier. Litt fritid og noen kalorier blir til kroner, kroner til bibler, bibler til utrustning for arbeidere som høster inn for Guds rike. Hver gang såkornet får ny form, øker verdien.

Les også: Trofasthet i små ting (Norleif Askeland)

Penger knytter lett til seg uærlighet og urett. Derfor vil vi ikke gjøre ting med baktanker om egen vinning (1 Tess 2,5), men i kjærlighet og til ære for Gud (Kol 3,17; 1 Kor 16,14). Tanken på å dele evigheten med mennesker er den sterkeste motivasjonen til å så våre såkorn, enten såkornet er penger eller andre verdier.

Les også: Hva sier Bibelen om penger? (Terje Dahle)

Det vi trenger selv er også viktig. Men Guds velsignelser løses ut når vi søker hans rike og hans rettferdighet først (Matt 6,33).

Vi må være kloke forvaltere. Ikke la verdiene forsvinne i forbrukets sluk, men la dem vokse for å brukes til å skaffe venner som kan ta imot oss i evigheten, slik Jesus selv sier:

Jeg sier dere: Skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige Mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. (Luk 16,9)