Hva vil muslimer argumentere med når de vil overbevise kristne om å bli muslimer? Og hvordan kan vi svare på dette? Her er svar på tre vanlige innvendinger.

Du har kanskje møtt dem på Grønland i Oslo eller andre steder? Muslimske evangelister som forkynner budskapet om islam og argumenterer for at islam er den sanne religionen. Akkurat som vi kristne driver misjon og evangelisering, så arbeider muslimer aktivt for at ikke-muslimer skal bli muslimer. Det kalles dawah, som betyr å invitere.

sitatbilde-Muslimer

Det er viktig at vi anerkjenner muslimers rett til å drive dawah. Det bygger på den samme grunnleggende menneskeretten som vi kristne henviser til når vi forsvarer vår rett til å gjøre det samme. Menneskerettighetserklæringen §18 gir rett til å tro det man vil, men også «offentlig eller privat, gi uttrykk for sin religion eller tro».

Det er viktig at vi anerkjenner muslimers rett til å drive dawah.

Spørsmålet vi skal ta for oss her er hva muslimer ofte argumenterer med når de skal forsøke å overbevise kristne om å bli muslimer?

Det vil selvfølgelig variere fra samtale til samtale, men her følger tre argumenter som ofte går igjen og med noen elementer til svar:   

1. Kristendommens innhold er blitt forvrengt

Koranen gir selv uttrykk for at Bibelen er «Guds ord» og «Guds bok». Muhammed blir faktisk bedt om å gå til Skriften for å få bekreftet sannheten i sitt eget budskap (Sure 10,94). 

Les også: Er evangeliene forfalsket i ettertid? (Børge Bentsen)

Ifølge muslimer er problemet at Bibelens innhold er blitt forvrengt. Det Koranen refererer til, er Bibelen slik den opprinnelig var. Ikke den vi har nå. Muslimer har derfor er hellig bok de kan stole på, den ble åpenbart direkte til Muhammed fra Allah, mens Bibelen er en upålitelig kilde til Guds Ord. Uansett vil Koranen overgå Bibelen som kilde til Guds Ord fordi den kommer etter Bibelen og er fullkommen i sitt vesen.

Det er lurt å kunne noen bibelvers som viser Jesu guddom.

Noen tips til denne problemstillingen:

 • Spør gjerne hvordan de vet dette. På hvilken måte, og når ble Bibelen forandret? Finnes det noen historiske dokumenter som viser det?
 • Muslimer som har satt seg inn i det vet at det er uenigheter om tekstgrunnlaget for enkeltvers i Bibelen. Det dreier i hovedsak om små forskjeller i innhold og får ikke konsekvenser for innholdet i kristen teologi. De fleste bibelutgaver er helt åpne om dette og har alternative versjoner i fotnotene. Det finnes derimot ingen historiske kilder som forteller om en slik forvrenging av Bibelens innhold i den skala som det hevdes fra muslimsk hold. Tvert imot. Det er forsket mye på dette og det kunnskapen er god om hva som er skjedd og ikke skjedd.
 • Islamske kilder forteller at det fantes flere ulike versjoner av Koranen i årene etter Muhammeds død som ble brukt av ulike grupper. Den tredje kalifen, Uthman, autoriserte en versjon og brente andre versjoner.

2. Treenigheten er ulogisk og blasfemisk

For noen år siden var jeg i et land i Midtøsten og skulle undervise en skoleklasse i engelsk. Det første kommentaren jeg fikk var: «Det er komplett ulogisk at Gud kan være tre og én samtidig.»

Gutten har forsåvidt rett. Det er ulogisk å være tre og en samtidig. Når du prater med muslimer om tro så vil du ofte komme opp i en samtale om treenigheten. Mange muslimer er opptatt av at islam er en rasjonell og logisk religion.

Videre er monoteismen (troen på èn Gud) absolutt grunnleggende i islam. Når kristne hevder at Gud er treenig så oppfattes det ofte ikke bare totalt ulogisk, men også blasfemisk. 

Les også: Gjør som Jesus: Bruk argumenter (Børge Bentsen)

For norske kristne er treenigheten sjeldent et stort problem. Det er også heller sjeldent at man har tenkt så mye over selve konseptet. Mange slår seg til ro med at det er et mysterium. Det fungerer som regel dårlig som svar til en muslim. Da er det lurt å sette seg mer inn i problematikken. Her er noen tips:

 • Det er mulig å bli enig om følgende tanke: Siden Gud kan gjøre hva han vil, kan han også være tre og en samtidig. Hva vi mennesker tenker om logikk kan se annerledes ut for Gud.
 • Det er viktig å påpeke at kristendommen også er en monoteistisk religion. Vi tror ikke på tre guder. Gud er èn i sin natur, i sitt vesen, men likevel tre personer. Dessuten er det fullt logisk mulig (men likevel komplisert) å si at Gud er ett vesen, men samtidig tre personer.
 • Det er lurt å kunne noen bibelvers som viser Jesu guddom og/eller treenigheten. (f.eks. Matt 28,19, Joh 1,1 og Joh 8,58).
 • Metaforer kan hjelpe et stykke på vei. For eksempel solen (Faderen), solstrålene (Sønnen) og varmen (Ånden).
 • Matematisk sett kan tre være en hvis vi sier at Gud ikke er 1+1+1=3, men 1x1x1=1³

Les også: Sto Jesus opp fra grava? (Arne Olav Røe)

3. Kristendommen står sammen med vestlig imperialisme og undertrykker den muslimske delen av verden

Denne innvendingen finnes i ulike varianter. En del muslimer tenker at Vesten og kristendom er en og samme sak. Land i Vesten har en historie med imperialisme i den muslimske verden og det har skapt en mistro mot både Vesten og kristendommen hos mange muslimer. Dette er et stort tema, men her noen punkter å bringe inn i samtalen.

 • Vestlige land har helt klart begått mange overgrep, både i den muslimske verden og andre steder. Det er det bare å erkjenne.
 • Samtidig er det viktig å skille mellom kristendommen som religion og hva de vestlige statene gjør. I mange muslimske land er religion og stat veldig nært knyttet opp mot hverandre, men de i Vesten i langt større grad holdes adskilt. Derfor er ikke kristendommen ansvarlig for hva politiske ledere i Vesten gjør.
 • Landene i Vesten er i veldig stor grad sekularisert. En del av det som går under begrepet «vestlige verdier» er ikke kristne verdier. Det kan være i synet på seksualitet, oppløsningen av familien, sterk vekt på individualisme osv. Her kan kristne finne mye felles tankegods med muslimer.
 • Mange muslimske land har selv en historie med mye imperialisme og høy grad av slavehold. Islam ble spredt ved hjelp av erobringer og imperialisme.  
Muhammed blir bedt om å gå til Skriften for å få bekreftet sitt eget budskap.

Det som er så fint med å prate om tro med muslimer er at man ofte kan snakke om teologiske temaer. I motsetning til mange sekulære nordmenn har muslimer en grunnleggende forståelse av hva Gud, synd, himmel og en rekke andre religiøse begreper som er mer fjerne for sekulære nordmenn. 

Prøv det ut! 

(NB! Artikkelforfatteren er anonymisert, redaksjonen kjenner vedkommendes identitet.)

Les også: Evolusjonslæren forandret ingenting (Arne Olav Røe)