Myte: De vet jo at jeg er kristen, jeg trenger ikke å snakke om det

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Mange kjenner til sitatet: «Forkynn evangeliet. Om nødvendig med ord.» Men hva skjer om vi unngår å snakke om troen vår?

Jeg har ofte brukt sitatet tilskrevet Frans av Assisi for å understreke at det er viktig at mennesker rundt oss erfarer evangeliet gjennom kristne som tjener og velsigner. Kristne som ikke bare snakker om de gode nyhetene, men som er de gode nyhetene: i nabolaget, på arbeidsplassen, på skolen, i familien, osv.

Men vet du hva? De mest sentrale sannhetene i evangeliet kan faktisk bare formidles med ord.

En sann historie

Evangeliet er en historie om noe som faktisk har hendt. Det er en sann historie om at Jesus Kristus kom for å frelse alle mennesker gjennom at han døde og stod opp igjen.

Dette er ikke noe vi kan fortelle gjennom hvordan vi lever eller det vi gjør – det må forkynnes. Det må fortelles med ord, slik at mennesker kan høre og tro.

Den som hører det du sier, hører Jesus.

Handlingene våre – det at vi tjener og velsigner folk rundt oss – åpner opp og skaper anledninger for at vi kan forkynne evangeliet. Men vi må gjøre budskapet kjent, og det skjer med ord!

Gjennom vanlige folk

Heldigvis står det ikke noe i Bibelen om at vi må være fantastiske predikanter for at folk skal tro på det vi forkynner. Bare se hva Jesus, Høstens Herre, sier til oss:

Den som hører dere [deg og meg] hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. (Luk 10,16)

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres [dine og mine] ord kommer til tro på meg. (Joh 17,20)

«Den som hører dere, hører meg.»

Jesus snakker om oss.

Den som hører det du sier, hører Jesus.

Det betyr at du slipper å bruke en spesiell stemme, ha et «åndelig ansiktsuttrykk» eller skape en bestemt stemning for at folk skal høre. 

Gud visste hva han gjorde da han valgte å bruke vanlige mennesker – med hans Ånd på innsiden – til å dele evangeliet. Vi bærer Guds rike med oss.

Den hellige ånd vitner om at  vår forkynnelse er sann.

Hvordan kom du selv til tro på Jesus? Hvem fortalte deg evangeliet? Hvem var det Gud brukte? Jeg gjetter at svaret er vanlige mennesker – akkurat som deg.

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn  og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.  (Matt 28,18–20)

I misjonsbefalingen har Jesus gitt oss et stort og nærmest umulig oppdrag. Men u-en i “umulig” forsvinner når utgangspunktet for at vi kan lykkes er at «han har fått all makt i himmel og på jord.» Det handler ikke om oss, men om han. Derfor kan vi gå, fordi «han er med oss alle dager inntil verdens ende.»

Evangelisering trenger ikke å være komplisert: Gjør det enkelt (Arne Skagen)

Forkynn

Forkynnelsen av evangeliet har en avgjørende plass i oppdraget fra Jesus. I Apostlenes gjerninger står det at vi skal få kraft når Den hellige Ånd kommer over oss (Apg 1,8). Når vi lever fylt med denne kraften vil livene våre vitne om at det vi forkynner er troverdig og sant.

I samtale med mennesker ber jeg alltid om at Den hellige ånd må lede dem til et punkt hvor de slapper av og føler tillit. Det skaper en god anledning til å snakke om Guds kjærlighet med dem. Livene våre vil åpne hjertene slik at vi kan formidle de gode nyhetene, slik at folk kan tro på Jesus og følge ham.

Ha tro på at det du har, vil mange ha.

Paulus gjorde dette veldig tydelig i brevet til romerne:

Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! (Rom 10,13–15)

Jeg ønsker å oppmuntre deg til å innta nye områder rundt det å dele evangeliet med mennesker som Gud elsker. Det er utfordrende. Men husk at kamper og utfordringer du personlig går igjennom på dette området, kan føre til at andre mennesker blir frelst. Vi kjemper altså for andres frelse. For meg er det en stor hjelp å fokusere på Jesus og på de han gav livet sitt for.

Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. (2 Kor 4,7)

Ikke fokuser på leirkaret (deg selv) men på skatten (Den hellige ånd) som Gud har plassert i deg! Ha tro på at det du har, vil mange ha. Ha tro på at du kan lede mennesker til Jesus. 

Kickstart evangeliseringen: Sju steg til action (Rune Ørnes)

Vær deg selv

Prøv deg frem for å finne en måte å forkynne evangeliet på hvor du kan være deg selv.

Tenk igjennom hvordan du vil formidle evangeliet på en naturlig måte.

Bestem deg for å innta dette landet.

Inkluder andre, forkynn og tren sammen på å dele troen med dine egne ord.

Ikke la menneskefrykt fortelle deg hva du skal gjøre, men stå på. Ikke gi deg!

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. (Joh 17,20)

Hvordan jeg deler evangeliet varierer fra situasjon til situasjon. Noen ganger deler jeg vitnesbyrdet mitt og fletter evangeliet inn i det. Når jeg snakker om synd og fortapelse bruker jeg ofte meg selv som eksempel. Da kan jeg være ærlig, og de som lytter vil forstå hva jeg snakker om. Når jeg snakker om Guds kjærlighet snakker jeg alltid om dem. Følg med. Lytt. Still enkle spørsmål.

Gud vil bruke deg der du er i dag

Når jeg møter mennesker ber jeg Den hellige ånd om at de må oppleve Guds kjærlighet gjennom meg. Målet mitt er ikke å forkynne evangeliet, be frelsesbønnen eller se noen løfte hånden på et møte. Hvis det er målet kan mange føle seg som et objekt, og vår interesse for dem dabber av etter at de har gjort det som var vårt mål. 

Les også: Mer verdt enn hele verden (Andreas Nordli)

Gud vil at vi skal elske mennesker, og vandre med dem, være venner med dem, lede dem til Jesus og se at de blir etterfølgere av han. 

La meg oppmuntre deg til å dele evangeliet med ord, siden det er nødvendig. Gjør det enkelt. Vær deg selv. Husk:

  • Gud vil bruke deg der du er i dag – ikke der du skulle ønske at du var.
  • Gud vil bruke deg slik du er i dag – ikke slik du skulle ønske at du var.

(Teksten ble opprinnelig publisert i FOLK 3-2014)