Når enden er god…

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Har du vært med på volleyball noen gang? Det spilles fem sett, og det er om å gjøre å vinne minst tre av dem. Det ville vært lite motiverende å spille videre hvis motstanderen allerede hadde vunnet. Uansett hvor bra man spilte, så kunne man likevel aldri vinne kampen.

Jeg følte at jeg som en kristen ble satt inn på banen på det tapende laget. Verden lå jo i det onde, og det så svart ut. Synd florerte, og verre skulle det bli, hadde jeg hørt. Det beste vi hadde å håpe på var at Jesus snart skulle komme og redde oss ut av all elendigheten før kampen var ferdig.

Lytt til Bibelkvarteret: Høsten er moden (Elise Monclair Litleskaret)

Alt skulle visst gå nedenom

Jeg hadde nemlig hørt utlegninger om Israel i endetiden, tusenårsriket, Dyret, frafallet, og ”når pengene blir verdiløse”. I Brüssel var det en farlig datamaskin, tredje verdenskrig var
like om hjørnet, og den store kristendomsforfølgelsen i Vesten brøt snart ut. Muslimer, Jehovas vitner, mormonere og andre mistenkelige folk holdt kontinuerlig på med sammensvergelser for å overta verdensherredømmet.

Det var i det hele tatt mye å bekymre seg for i disse siste tider!

Alt understreket for meg den samme følelsen av at verden gikk ubønnhørlig mot avgrunnen. Det eneste vi hadde å se fram til her på jorden var sammenbrudd, kaos, mørke og djevelskap. Lysten til å forbedre verden fikk ikke særlig støtte fra denne logikken. Hva er vitsen med å investere i nytt bad når hele huset uansett skal rives hvert øyeblikk?

Innsats for et bedre samfunn fremsto som bortkastet tid og penger. Eneste logiske konsekvens var å berge sjeler for himmelen før lyset slukkes.

Hva er vitsen med å investere i nytt bad når hele huset uansett skal rives hvert øyeblikk?

Jeg syntes alltid det var noe frustrerende med dette endetidssynet – noe rimte slett ikke. Hva med det at Jesus hadde fått all makt i himmel og på jord? Dessuten ba vi jo i Fadervår: “La din vilje skje på jorden som i himmelen!”

Kristne endringsagenter

Flere ting skurret med denne måten å tenke på. Jeg leste om kvinner og menn som opp gjennom historien var foregangsfolk på en rekke områder for å hjelpe andre og forbedre verden – motivert av Guds kjærlighet, gode verdier og kloke ordninger. Innenfor helse, utdanning,
forskning og næringsliv har troende mennesker vært ildsjeler for fremskritt og forbedring.

Guds evangelium har også inspirert undertrykte folk over hele verden i sin kamp for rettferdighet. Evangeliet har vært en drivkraft til mer rettferdighet og frihet i store deler av verden.

Mer om endetid: Endetidsprofetier og krigen i Ukraina (Erling Thu)

Hva var det som fikk Florence Nightingale til å forlate sitt overklasseliv i England for å gi seg til kampen for å bedre forholdene for syke og sårede? Hun sa: “Himlenes rike er
inni dere, men vi må også etterstreve det i det ytre.” Gjennom sin innsats regnes hun i dag som den moderne sykepleiens mor.

Hva var det som fikk en annen engelsk troende, William Wilberforce, til å risikere sin anseelse og politiske karriere i sin utrettelige kamp mot slaveriet?

Og hva drev bonden Hans Nielsen Hauge til å starte industrireisning over store deler av dette landet – ved siden av forkynnelsen av evangeliet?

Hvis jorden tilhører Gud, er den naturlige konsekvensen at den ikke er overlatt til forfall..

Bakgrunnen for deres innsats var en grunnleggende tro på at verden tilhører Gud, og at mennesket har fått sin grunnleggende verdi fra ham. Hvis jorden tilhører Gud, er den naturlige konsekvensen at den ikke er overlatt til forfall, men skal forvaltes og foredles slik Gud vil. Det er et sted hvor Guds vilje skal skje.

Jeg følte at det var mer naturlig for en kristen å samarbeide med Gud for å gjøre verden til et bedre sted på alle områder, heller enn å bare resignere og ønske seg vekk.

Bibelen viser et positivt målbilde

Heldigvis fikk jeg etter hvert en bedre undervisning om hva Bibelen sier om endetiden, og de spekulative elementene ble tonet kraftig ned. Guds plan for jorden står fast, og har alltid gjort det. Jorden tilhører Gud, ikke Satan.

Det opprinnelige oppdraget om å fylle jorden med Guds herlighet og gode styre – skal fullføres i Kristus! Jesus har landet i en fiendeokkupert verden, og nå er det tid for å erobre menneskene tilbake til Gud, person for person, gjennom sannhet, nåde, kjærlighet og kraft.

Endetiden er den fasen der alle opprør mot Guds plan og ordninger spiller endelig fallitt, og hvor Kristus triumferer over alle sine motstandere. Guds plan gjelder derfor ikke bare et landområde i Midt-Østen, den gjelder hele jorden. Alle folkeslag, ja – hele universet tilhører ham.

Jesu gjenkomst er en bryllupsfeiring, ikke en nødevakuering.

Jesu gjenkomst er en bryllupsfeiring, ikke en nødevakuering. Bruden han møter skal være vel forberedt, imponerende vakker og pyntet til fest – ikke luske frem fra sitt skjulested som en forkommen flyktning.

Menigheten har nådd sin full vekst og fått hele Kristi fylde, og er ikke lenger umoden og splittet. Guds hus av levende steiner står ferdig til fullendelse. Bare toppsteinen Kristus mangler (Sak 4,7). Han kommer ikke til en kaotisk røys av uorganiserte og halvferdige steiner.

Har du hørt? Alvorspraten #43 Pride og sinnemestring

Veene, verdens nød og uro, ender med at barnet, Guds rike, blir født – ikke med at mor dør i barselseng. Alle folkeslag skal ha hørt evangeliet, alle ting skal gjenreises slik profetene har sagt, og alle Jesu fiender skal legges som en skammel for hans føtter. Den siste fienden er døden. Så skal enden komme.

Det er hva jeg kaller en inspirerende endetid! La oss forandre verden! Ingen god gjerning er bortkastet! La oss gi alt for Jesus Kristus, seierherren! Han har vunnet volleyballkampen allerede, så gjelder det bare å fullføre siste sett, så er seieren vår!

(Teksten ble opprinnelig publisert i FOLK 2-2009).