Sennep.net er en ressursside for alle som ønsker å leve som disipler av Jesus på 2000-tallet. Med livsnære historier og rotfestet bibelundervisning ønsker vi å inspirere til etterfølgelse av Jesus i hverdagen.

Hvorfor akkurat sennep?

Fordi fargen er sterk og smaken er skarp. Akkurat som Bibelen: Den setter smak på tilværelsen og skaper en forskjell i menneskers liv. Jesus fortalte om sennepsfrøet: Et bittelite frø som vokser til et digert tre. To tusen år etter begynner vi å ane hva han snakket om: Frøene han sådde har vokst til et verdensomspennende tre. Sennep.net vil formidle det Jesus sa og gjorde, og utforske hva det kan bety i en tid med et virvar av ulike religiøse og sekulære stemmer.

Hva tror vi på?

I likhet med de fleste konservative kirkesamfunn og bevegelser verden over, slutter vi oss til den apostoliske trosbekjennelsen og Lausannepakten. Det betyr at vi tror at Bibelen er Guds ord. Dermed er det ikke sagt at vi ukritisk godtar alt som alle kristne påstår og mener. Bibelen må tolkes, det kommer vi ikke utenom.

Vi tror at Bibelen – Det gamle testamentet inkludert – handler om Jesus. Snekkersønnen fra Nasaret er bokens kjerne og stjerne. Vi tror at Jesus er Guds sønn, og at hans liv, død og oppstandelse er historiske realiteter. Disse hendelsene er selve vendepunktene i Guds plan for å redde og forandre verden.

Vi tror at Jesus gir mennesker en ny start og et nytt liv, og setter oss fri fra synd, undertrykkelse og ødeleggelse. Vi tror at Jesus gir seg til kjenne for enkeltmennesker gjennom Den hellige ånd. Den samme ånd gir oss kraft til å leve et nytt liv i Guds kjærlighet, som etterfølgere av Jesus.

Dette er sennepsfrøet. Det blir sådd i hjertet til enkeltmennesker, det vokser videre inn i familier, vennekretser, arbeidsplasser, lokalsamfunn og nasjoner, før det til slutt blir det digre treet som fyller og forandrer verden.

Hvem står bak Sennep.net?

Sennep.net eies og drives av Kristent Nettverk, en misjonsstiftelse som springer ut fra Kristent Fellesskap-bevegelsen i Norge. En fast redaksjon lager undervisnings- og inspirasjonsressursene til siden, sammen med frivillige bidragsytere. I tillegg publiserer vi håndplukket innhold fra Kristent Nettverks rikholdige arkiv. Stoffet er gratis å bruke, takket være støtte fra Kristent Fellesskap-menigheter rundt i Norge.