Endrer Gud mening når samfunnet forandrer seg?

Endrer Gud mening når samfunnet forandrer seg? Photo by Siarhei Plashchynski