Pinsedag 365 dager i året

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Å samarbeide med Den hellige ånd er avgjørende når jeg formidler de gode nyhetene i samtale med folk. Det er umulig å være en effektiv og glad formidler av evangeliet om Jesus uten Den hellige ånd. Samarbeidet med Ånden avgjør om vi når inn til folks hjerter.

For disiplene ble pinsedagen et «før og etter». Nå fikk de en helt ny erfaring av å forkynne evangeliet i ord og handling, med tegn, under og mirakler. Før hadde de opplevd at Ånden kom over dem, og de kunne erfare Guds kraft av og til. Nå hadde Ånden fylt dem og utrustet dem med den samme kraften som var i Jesus (Apg 10,38).

Lytt til Alvorspraten: #74 – «Er det så farlig da?» og minneord i begravelsen (Kjartan, Jon og Miriam)

Apostlenes gjerninger er egentlig Åndens gjerninger, utført av disipler som var blitt døpt i Den hellige ånd. De fikk oppleve en dåp der de ble fylt, utrustet og sendt ut. Pinsedag ble kort og godt en ny start for disiplene. De fortsatte Jesu gjerninger. Nå hadde Jesus dratt tilbake til sin Far, og stafettpinnen var gitt videre til dem. 

Samme gjerninger, ja til og med større

Det er mange uttrykk i apostlenes gjerninger som beskriver hva Den hellige ånd gjør gjennom disiplene. Han leder, kommer over, hindrer, åpner og faller. Den hellige ånd gav dem de rette ordene, helbredet, styrket og utførte tegn og under.

 Disiplene levde hver dag i realiteten av det som skjedde på pinsedag

På pinsedag demonstrerer Den hellige ånd at han er Evangelisten med stor E. I Apostlenes gjerninger kapittel 2 leser vi om hvordan han først skaper en anledning; «alle hørte om Guds godhet bli forkynt på sitt eget språk». Folket hørte og stod derfor i undring over hva som skjedde. Peter skjønte at dette var en anledning fra Gud, og grep derfor anledningen til å forkynne evangeliet.

Når ordet blir forkynt, virker Den hellige ånd, og overbeviser dem om synd og skyld. Vi kan lese videre: «Da de hørte dette stakk det dem i hjertet».  De ble overbevist om at de var syndere, og de så at Jesus er herre og frelser og brøt ut: «Hva skal vi gjøre?». Peter svarte «Vend om, bli fylt av Den hellige ånd og bli lagt til kroppen til Jesus». Tusener ble født på ny og lagt til menigheten. Det var et samarbeid mellom Den hellige ånd og disiplene, og sånn er det også i dag.

Les nyeste Tre-Enig: Evangelisering: slik ble jeg mer avslappet og frimodig (Julianne, Milka og Trygve)

Apostlenes gjerninger beskriver dette samarbeidet på mange ulike måter og i flere ulike situasjoner. Nøkkelen er at disiplene levde hver dag i realiteten av det som skjedde på pinsedag. De hadde lært å drikke av Ånden hver dag og leve i lydighet. De var mer og mer fortrolige i å fungere i Åndens gaver. De hadde fått en helt ny identitet som gjorde at i møte med mennesker, formidlet de Jesu liv og ikke egen usikkerhet. «Sølv eller gull har vi ikke, men det vi har det gir vi deg, I Jesu Nasareerens navn, vær helbredet». Kilden de øste av var Ånden, og ikke egen fornuft og kraft.

Det er ikke annerledes for Jesu disipler i dag. Fra Guds side er det ingenting som er endret. Apostlenes gjerninger 1,8 sier «Den hellige ånd skal komme over dere, og dere (vi) skal være mine vitner». Uten å leve fylt av Åndens kraft, kan vi ikke være hans vitner fullt ut.

Ånden vil stadfeste det vi forkynner og viser i handling

Vi kan snakke, vi kan hjelpe, vi kan legge hendene på, vi kan tjene – men uten Åndens kraft og overbevisning blir ingen født på ny.

Vi er vitner når vi følger etter Jesus. Når vi følger ham, er det noe som følger oss.

Ånden vil stadfeste det vi forkynner og viser i handling. Da vil Guds kraft virke slik at mennesker blir overbevist om at Jesus lever.

Lytt til Bibelkvarteret: Kva er misjon? (Erling Thu)

Hverdagsvandringen

Når jeg er i situasjoner hvor jeg får dele evangeliet med mennesker, er det noen sannheter jeg minner meg selv om. Det er sannheter som er til god hjelp, ja faktisk er de ofte helt avgjørende. 

Misjonsbefalingen

Misjonsbefalingen er ikke min ide, men Jesu befaling. Når han sier at han er med meg hver dag, betyr det at han er med meg akkurat nå, mens jeg deler. Dette hjelper meg og gir meg tro i samtalen. Jeg minner meg selv på at det starter hos Gud og ikke med meg.

Evangelisten Den hellige ånd

Jeg vet at Den hellige ånd ikke bare er i meg, men at han også vil nå ut gjennom meg. Han er Evangelisten med stor E og det er bare han som kan overbevise om synd. Det er bare han som kan skape tro på Jesus som Frelser og Herre. Han er i meg og med meg!

Ikke bruk deres taletid til å tenke ut hva du skal si

Vær sensitiv

Ikke fortell Den hellige ånd hva han skal gjøre, men han vil fortelle deg hva han vil du skal gjøre. Ikke stress med å høre stemmen, vær sensitiv for innskytelser og tanker du får. Se og lytt til dem du deler med. Husk at du er Guds kjærlighet i praksis for menneskene du snakker med. 

Slå av mobilen!

Måten du samtaler med folk på er avgjørende. Hold fokus, og unngå forstyrrelser. Ikke la blikket flakke rundt omkring, men fokuser på de du snakker med. Jeg pleier å si til meg selv: «Arne, husk at du må vinne retten til å dele evangeliet med dem.» 

Lytte

Tren deg på å «lytte til det de ikke sier». Ofte vil Den hellige Ånd vise deg ting mens de snakker, ting som er til hjelp i samtalen videre. En tanke, opplevelse, et ord, noe du ser. Stol på han. Hvis du føler du skal dele dette med den du snakker med, unngå å si: «Så sier Herren». Det er like mye kraft i det du formidler når du deler det på din naturlige måte. Ikke bruk deres taletid til å tenke ut hva du skal si. 

Ikke se dem som objekter, men som kommende disipler

Snakk språket deres

Ikke bruk «møtespråket» eller «menighetsspråket». Ånden hjelper deg til å være deg selv, og det holder. Det er alltid den beste metoden – «Vær deg selv metoden». 

Åndskamp

Husk at det er en åndskamp når du deler evangeliet. Ikke bli overrasket når uventede ting skjer, bare slapp av. Om noe skjer, bringer jeg dem bare «tilbake» til der vi ble forstyrret og fortsetter samtalen. Styr samtalen, men ikke skap press. Husk: Målet er ikke å lande dealen, eller vinne en konkurranse. Målet er å lede dem til Jesus og bygge vennskap. Ikke se dem som objekter, men som kommende disipler som tjener Jesus sammen med søsken i et levende fellesskap.

Språket alle forstår

Kjærlighet er et språk alle forstår. Når vi ber for mennesker, får vi del i Guds hjertelag for dem, og vi erfarer at vi blir oppriktig glad i folk. Bibelen oppfordrer oss til å be for alle mennesker (1 Tim 2,1). Ut fra dette fellesskapet hos Gud, vil han bruke livene våre til å spre gode nyheter om Jesus til nye mennesker. 

Mer om evangelisering fra Arne Skagen: Bibelkvarterserien «Gjør det enkelt» – Del 1 

 

(Artikkelen ble opprinnelig publisert i FOLK 3-2017)