Bibelen er relevant til alle tider og i alle kulturer. Hvorfor det egentlig?

I denne videoen oppsummerer bibellærer Jarle Solheim fra Bergen Bibelskole det viktigste du trenger å vite!

«Guds ord er evige ord.»
– Jarle Solheim –

Emner i denne episoden:

  • Hvorfor er Bibelen relevant for oss idag?
  • Hvordan forholder vi oss til at Bibelen er skrevet i en annen kultur enn vi lever i nå?
  • Hvordan henger det Bibelen sier om Den hellige ånd sammen med dette?

Sitater fra Jarle i denne episoden:

«Bibelen er eit levande ord frå Gud.»

«Bibelen er sann for alle menneske uavhengig av kva for kultur vi kjem frå.»

«Den same heilage and som inspirerte forfattarane av Bibelen bor i oss som er kristne.»

Sentrale bibelvers i denne videoen

2 Tim 3,16-17

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

2 Pet 1,21

For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.

Rom 15,4

Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.

Sal 119,160a

Summen av ditt ord er sannhet.