Syns du det er spennende å leve for Jesus, men at menighet virker kjedelig eller konfliktfylt? La deg utfordre ved å se denne videoen!

I denne videoen oppsummerer rektor Runar Gjertsen ved Bergen Bibelskole det viktigste du trenger å vite!

«Det er gjennom fellesskapet med hverandre at vi lærer Gud å kjenne på best mulig måte.»
– Runar Gjertsen –

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Handler menighet om å møte opp på gudstjenester og møter?
  • Er det ikke nok at jeg tilhører den universelle kirken til Jesus? Må jeg tilhøre en lokal menighet?
  • Er det bruk for meg i en lokal menighet?
  • Hva slags bilder bruker Bibelen for å forklare hva menighet er?

Sitater fra Runar i denne episoden:

«Menighet er alle de som har tatt imot åpenbaringen av Kristus, og lar den ha reell påvirkning på livet sitt.»

«Menighet er en kropp der alle delene er avhengige av hverandre for å fungere optimalt.»

«Hver enkelt er viktig for Gud og for hverandre.»

«Jesus er grunnmuren for bygningen.»

«Vi er som levende steiner som bygges opp til et åndelig hus.»

«Det er viktig at du kommer og bidrar med den du er!»

«Gud tar det som en selvfølge at ditt liv med han innebærer et forpliktende forhold både til Han og til menigheten.»

Sentrale bibelvers i denne videoen

Matt 16,16-18

«Du er Messias, den levende Guds Sønn.» Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

1 Kor 12,12-14

Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange.

1 Pet 2,4-5

Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus!

Hebr 3,5-6

Moses var trofast som tjener i hele Guds hus, for å vitne om det som en gang skulle forkynnes. Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av.

Hebr 10,25

Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.