Hvis jeg tilgir noen, sier jeg da at det de gjorde var greit? Kan jeg egentlig tilgi noen hvis det de gjorde var galt, tankeløst og egoistisk?

Denne videosnutten ved Kirsti Wågø forklarer det viktigste du må vite om tilgivelse.

 

«Tilgivelse er et valg, ikke en følelse»
– Kirsti Wågø –

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Misforståelser om tilgivelse
  • Å bli fri fra bitterhet, sårede følelser osv.
  • Hva er tilgivelse, og hva er det ikke?
  • Anerkjenne våre egne følelser

Sitater fra Kirsti i denne episoden:

«Det greske ordet for tilgivelse betyr frigjøring. Det betyr at det ikke har med andre å gjøre, men med oss selv. Vi blir fri selv.»

«Tilgivelse er ikke å kreve at personen skal forandre seg før vi tilgir.»

«Tilgivelse er å være ærlig med det onde som har hendt, og anerkjenne følelsene vi bærer på.»

«Tilgivelse er å sette fri den personen som har gjort oss urett, fra det vi mener vedkommende fortjener.»

«Vi må tilgi selv om personen ikke ber om tilgivelse, eller erkjenner å ha gjort noe galt. Det betyr å legge personen i Guds hender. Da overlater vi konsekvensene til ham som er fullkomment rettferdig.»

Sentrale bibelvers i denne videoen

Matt 6,14
For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.

Kol 3,12-13
Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.

1 Joh 1,9
Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

Luk 17,3-4
Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham. Ja, om han synder mot deg sju ganger på samme dag og sju ganger kommer til deg og sier: ‘Jeg angrer’, så skal du tilgi ham.

Ef 4,32
Være gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.