Fire sider ved å leve i lyset horisontal
I å dø på korset, vant Jesus over døden og herredømmet i himmel og på jord ble gitt til ham.

Evangeliet om Jesus skapte en tsunami av reaksjoner i samfunnet og verden som vi fortsatt kjenner effekten av i dag. Men hva er evangeliet, og hva slags betydning har det for våre liv?

Lytt til Rebekka Seles forklaring i denne episoden av Bibelkvarteret!

Del 1: Evangelium – Godt budskap eller seiersbudskap – En ny sannhet å leve etter

Når vi leser historien om Jesus og hører apostlene og disiplene omtale den, så bruker de ordet evangelium. Det er et ord som jeg kun har i språket mitt når jeg snakker om Jesus, Guds ord eller andre “kristne ting”. Jeg har hørt nok bibelundervisning til at jeg vet at det kommer fra gresk og betyr godt budskap. Det ble for eksempel brukt når en konge hadde vunnet seier i krig. Da ble det sendt ut et evangelium om at det nå var fred, seieren var vunnet og virkeligheten slik vi kjente den var endret. Så jeg kan ordet. Har kunnet det lenge. Men har du noen gang opplevd at Gud tar noe du kan og så gjør han noe nytt med det? Akkurat det gjorde han med ordet evangelium for meg. Jeg skal gjøre et ærlig forsøk på å forklare det til dere også. Jeg tror nemlig at Gud gir oss åpenbaring for at vi skal dele det. Fordi du også har bruk for det.

Evangelium er sannheter som er så store at de endrer måten du oppfatter virkeligheten på. Da Norge 8. mai 1945 mottok nyheten; evangeliet om at krigen var vunnet og at tyskerne ikke lenger hadde makten, så endret dette virkeligheten deres. Istedenfor å være en okkupert nasjon, var vi fri. Det forandret alt. Tyskernes autoritet var borte og det var igjen norske myndigheter som satt ved makta. Å leve som om tyskerne styrte Norge ville være helt rart. Den gamle virkeligheten ble erstattet av den nye. Denne virkeligheten startet fra det øyeblikket evangeliet om frihet kom. Tyskerne hadde ikke rukket å komme seg ut av Norge, men man trengte ikke lenger være redd en tysk soldat eller forholde seg til reglene de hadde satt. Det var nemlig ikke de som bestemte lenger.

Nå er det jo sånn at fysiske kriger og den fysiske virkelighet kan være lettere å forstå eller tro på enn den åndelige. Fysiske ting kan vi se, ta på og sanse, mens den åndelige virkeligheten er mer vag for våre fysiske sanser. Så da disiplene begynte å fortelle evangeliet om Jesu seier over døden, hans rettferdiggjøring av alle mennesker som tror på ham, viste det seg ikke i landegrenser og regjeringer som ble endret. Det viste seg på andre måter. Tegn og under fulgte disiplene der de forkynte Guds evangelium. Mennesker forandret seg, fra innsiden og ut. Det som før var sannheter de levde etter, ble byttet ut med nye sannheter. Og disse sannhetene var så kraftfulle at de forandret mennesker og omgivelser fra innsiden og ut. Dette evangeliet var såpass eksplosivt at de som satt med den fysiske makta ble bekymret for sin egen autoritet. Evangeliet om Jesus skapte en tsunami av reaksjoner i samfunnet og verden som vi fortsatt kjenner effekten av i dag. Et slikt evangelium kan det være verdt å finne ut av.

Hva er så Jesu evangelium?

Del 2 – Jesu evangelium – En ny konge

Etter Jesus startet sin gjerning ved å bli døpt av Johannes, ble han drevet av den Hellige Ånd ut i ødemarken. Etter å ha stått gjennom fristelser og prøvelser av Satan, kom han tilbake til sivilisasjonen. Og vel tilbake dit, gikk han rundt og forkynte at Guds rike var kommet og helbredet de som var syke og plaget av onde ånder. Da han var i synagogen i Nasaret, der han var vokst opp, sa han noe spesielt:

Herrens Ånd er over meg,
For han har salvet meg
Til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg
For å rope ut
At fanger skal få frihet
Og blinde skal få synet igjen,
For å sette undertrykte fri
Og rope ut et nådens år
Fra Herren.
(Luk.4,18-19)

Dette visste alle jødene hvor kom fra. Det var Jesaja som hadde skrevet dette. Da han rulla sammen bokrullen, sa han: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Altså sa Jesus at nå var han kommet, nå var det et nådens år, nå skulle fanger få frihet, blinde få se og undertrykte bli fri. Menneskene som hørte på da Jesus sa dette, ble ganske fornærma. Dette var jo sønnen til Maria og Josef som de kjente godt. Han hadde jo gått rundt i gatene deres og vokst opp blant dem. Hvem var han til å si sånt? Hadde de ikke merket det om det var noe spesielt med ham? Det endte med at de ikke tok imot evangeliet Jesus kom med den dagen. Det ble for heftig kost. For dette er essensen i evangeliet til Jesus. En som har autoritet til å skape endring er kommet. Det er kommet en ny konge.

Hvordan forholder du deg til det Jesus sier her? Er det for mektig kost? Har du ikke merket noe til friheten han lover? Det er ganske konfronterende å høre om frihet når man ikke er fri. Men vi trenger å forholde oss til det Jesus sier her. Han er mektig til å sette fanger fri. Han roper ut et nådens år, gode nyheter for fattige. Og det er Gud selv, ved den Hellige Ånd som gir Jesus sin autoritet på jorden. Det er Gud som backer opp det Jesus sier med kraft til å helbrede syke, reise opp døde og drive ut onde ånder. Rett og slett vise at han er over lovene og kreftene som vi er underlagt. At han er den han sier at han er, og at vi trenger å forholde oss til ham.

Del 3 – Jesu disipler – Slik Far har sendt meg, sender jeg dere

Mens Jesus var her på jorden, viste han oss hvem Far i himmelen er. Han viste oss at autoriteten hans kom direkte fra Gud ved de tegnene og undrene han gjorde, og han fortalte om Guds rike som var utrolig annerledes enn det menneskene hadde forventet seg. Vi ser stadig at menneskene trodde Jesus fordi han talte med autoritet, ikke slik lederne deres snakket til vanlig (Luk.4,31). Jesus utfordra til og med fariseerne på at om ordene han talte ikke skapte tro i dem, så måtte de i alle fall tro at tegnene han gjorde vitnet om hvem han var:

«Hvis jeg ikke gjør min Fars gjerninger, så tro ikke på meg. Men hvis jeg gjør dem, så tro i det minste gjerningene, om dere ikke tror meg. Da skal dere skjønne og innse at Far er i meg og jeg i Far.» (Joh.10,37-38)

Vi ser hvordan Jesus med ord og gjerning viste oss hvem Far i himmelen er. Og ved å dø på korset, gjorde han det mulig for oss også å bli del av fellesskapet han hadde med Pappa i himmelen. Her ble Jesu evangelium fullført. I å dø på korset, vant Jesus over døden og herredømmet i himmel og på jord ble gitt til ham. Derfor er Jesu evangelium at han er Herre over alt. Ingenting er utelukket. Jesu autoritet, hans herredømme strekker seg over alle ting. Og hans makt er uten ende. Han er den nye kongen. Jorda har til nå vært under død, synd og fortapelse. Men Jesus vant over jordas konge og er nå blitt den nye kongen. Evangeliet var fullkomment.

Så da Jesus hadde stått opp fra de døde, sa han noe spesielt til disiplene sine: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» (Joh.20,21) Dette er sterke ord. Når du har Jesus sitt liv, hans autoritet og hans forhold til Pappa i Himmelen som bakteppe, er dette store sko å gå i. Men Jesus gjør nettopp det; han sender oss. Hvordan i all verden kan han gjøre det? Stole på oss med et slikt oppdrag? Og det er her det blir tydelig at Jesus levde livet sitt også for at vi skulle ha et eksempel. Et eksempel på hvordan et liv under hans autoritet kan se ut. Hva det betyr å ha Guds Hellige Ånd i seg og hva det setter oss i stand til.

Det betyr at vi kan si:

Herrens Ånd er over meg,
For han har salvet meg
Til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg
For å rope ut
At fanger skal få frihet
Og blinde skal få synet igjen,
For å sette undertrykte fri
Og rope ut et nådens år
Fra Herren.
(Luk.4,18-19)

Dette er sterk kost for meg. Jeg har jo verken utført under, føler meg ikke særlig oppesen og har ikke gjort noen ting som som ligner delvis på det jeg ser i Bibelen en gang… Bare det å tenke slike ting kan gi meg komplekser… Det er ingenting i meg som tilsier at dette er noe jeg skal kunne gjøre eller leve ut… Husk at jødene i Nasaret stod overfor samme dilemma, virkeligheten de hadde å forholde seg til stemte ikke overens med de store ordene Jesus kom med. Men Jesus kom med sannheten, en sannhet som er mektigere enn alle våre erfaringer. Han sa det så sterkt:

«Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri.» (Joh.8,31)

Legg merke til at det første som må skje er at vi trenger å bli i hans ord. Det må få bli stående, så vil vi få kjennskap til sannheten som er mektig til å sette oss fri. Fri til å leve på hans måte, til å følge han istedenfor menneskefrykt, til å forvente det han kan gjør og ikke bare det som går an. Men vi må velge å tro at det Jesus sier trumfer våre erfaringer og det livet vårt har fortalt oss. Så skal sannheten sette oss virkelig fri. Fri til å gå i Jesu fotspor på Jesu måte.

Del 4 – Og sannheten skal gjøre dere fri

Jeg har mange erfaringer. Noen erfaringer forteller om seier, at Jesus er allmektig og at han hører bønnene mine. Andre forteller meg at jeg ikke har noen autoritet, at jeg ikke vet hva jeg holder på med og at Gud ikke hører på meg. Det tror jeg du også har. Her kommer dette med Jesu evangelium inn. Det Gud viste meg på en ny måte. Jeg kan se alle dagene i mitt liv i lys av Jesu evangelium. Fordi Jesus døde og banet vei for meg å ha en relasjon til Pappa i Himmelen igjen, kan jeg leve hver dag etter Guds rikes ordninger, regler og prinsipper. Fordi Jesus er konge over hele universet, kan jeg stole på ham. Uansett hvordan hverdagen min ser ut. Sannheten skal få lov til å trumfe mine erfaringer. Jeg trenger ikke høre på anklagen om at det ikke skjedde noe da jeg ba. Jeg trenger ikke stå til ansvar for at jeg ikke har sett dette i livet mitt til nå, jeg kan bare få lov til å la Jesu ord om hvem han er og hva han kan få det siste ordet. Alltid! Så er Jesu ord så ufattelig mektige at de begynner å forandre meg, de setter meg fri. Fri til å tro ting jeg ikke før har klart å tro. Fri til å stole på at Gud er for meg og har sendt meg. Fri til å gjøre hans gjerninger. Men det er alltid sannheten som må få bli stående. Det er den som har makt til å endre oss til å være noe vi ikke har erfart før.

Så la Jesu evangelium få forandre hvordan du ser din hverdag. Tør å bli i ubehaget over at du ikke ser at Jesu liv og ditt liv ikke ligner. For han har makt til å forandre deg. Hans evangelium er at du er fri til å følge den nye kongen, til å la ham sette deg virkelig fri. Så vil erfaringene dine sakte men sikkert følge etter.