Sanser som senser Gud

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Kroppen vår er en interessant greie. Jeg fascineres stadig vekk av hva den er i stand til å gjøre. Ikke bare sånne ekstreme ting, men helt hverdagslige ting som å lytte, se føle, smake og lukte.

Gud har skapt oss i sitt bilde, for at vi skal ligne på Han. Han har skapt oss med en kropp som er utstyrt med ulike sanser for å erfare verden rundt oss. Men visste du at alle sansene våre kan brukes til å kommunisere med Gud? Jeg tror nemlig det.

I tillegg til at vi har egne kropper, sammenligner Bibelen menigheten med en kropp. Også denne kroppen har sanser og gjennom disse kan vi erfare vi hvem Gud er.

Vi har fått Den hellige ånd som en slags «sjette sans»

Hørsel

Vi kan lytte til Gud. Dette skjer hovedsakelig gjennom Bibelen, men også gjennom forkynnelse eller samtaler med søsken. Den hellige ånd taler også til oss, og Bibelen oppfordrer oss til å lytte til det Gud sier. Når vi lytter er det viktig at det vi hører er i tråd med Bibelen. Bibelen må alltid være ledesnoren når vi skal høre fra Gud. Noen har sagt at det er en grunn til at vi er skapt med to ører og en munn. Kanskje skal vi bruke mer tid til å lytte og mindre tid til å avbryte.

Herren Gud har gitt meg disiplers tunge så jeg kan styrke den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis. (Jes 50,4)

SitatBilder-til-sanserSomSenserGuda

Syn

Vi kan se. Vi har fått fysiske øyne som kan se det vakre ved skaperverket og takke Gud for det. I tillegg snakker Bibelen om “vårt hjertes øyne”. Om at vi skal feste blikket vårt på Jesus (Hebr 12,2). Vi kan bruke øynene våre til å se de menneskene vi har rundt oss, men vi kan også bruke vårt “indre blikk” til å fokusere på Jesus de tingene Han viser oss.

Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. (Ef 1,18)

Føle

Vi kan kjenne og ta på Guds skaperverk! Vi kan føle på varmen fra venner og familie. Vi kan også “holde fast” på Guds ord og sannheter som vi leser i Bibelen (Joh 14,23). Ved hjelp av Den hellige ånd og sunne, trygge fellesskap, kan man også føle Guds nærhet, varme, ransakelse og tilgivelse.

Bibelen snakker om å legge hendene på hverandre for å formidle helbredelse, kraft og gaver fra Han. Gud ble menneske i kjøtt og blod og Jesus tok barna opp på fanget. Vi har godt av å klemme hverandre og kjenne på fysisk nærhet og hjelp.

La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg! (2 Tim 1,6)

Smake

Måltidet er virkelig et sted der vi kan erfare Guds godhet. Det er en ypperlig anledning til å samle venner for å takke Gud og nyte ulike smaker. Nattverden er også et slikt måltid der vi kan erfare og ta imot på Guds nåde og tilgivelse. Vi får dele brød og vin og på en konkret og fysisk måte erfare åndelige sannheter.

Smak og se at Herren er god! (Sal 34,5)

Lukt

Jeg kan lukte gode lukter fra mat og natur, og på den måten ta imot skaperverkets vitnesbyrd om en kreativ og god Gud. Hele skaperverket forkynner Guds storhet!

I de norske folkeeventyrene sier trollene; “Her lukter det kristenmannsblod…” Kan mennesker lukte at jeg er kristen? Jeg er litt usikker, men i Andre Korinterbrev står det at vi som er Guds barn sprer “…duften om kunnskapen om han overalt”, at vi er “…Kristi vellukt for Gud”(2 Kor 2,15-16).

Lytt til Alvorspraten #12: Kropp (Kjartan Ørnes og Reza Mohammadi)

Dette blir for meg en oppfordring til å spre en vellukt og en duft som gir Gud ære der jeg går i hverdagen min. Å bli fylt med Jesu ord og ånd gjør at jeg vil spre glede og fred rundt meg, kanskje uten at jeg merker det selv.

For vi er Kristi vellukt for Gud (2 Kor 2,15)

En “sjette sans”

I tillegg til disse fem sansene som Gud har gitt oss, har vi fått Den hellige ånd som en slags “sjette sans”. Ved hjelp av Den hellige ånd blåses det et nytt åndelig liv inn i kroppene våre slik at vi kan erfare Gud (Rom 8,11).

Da kjenner vi han ikke bare på menneskelig vis, men også på en åndelig måte (2 Kor 5,16). Skjer det, vil både vår individuelle kropp og menighetskroppen bli mer og mer slik Gud tenkte da han skapte oss. Da kan det bli fart i sakene.

Les også: 12 sannheter om hvem du er i Jesus (Kjartan Ørnes)