Se mulighetene småbarnsfasen gir

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Småbarnsfasen er ikke lik for noen. Men den innebærer store endringer i livet. Hvordan kan vi leve nært Gud og tjene ham i en livsfase som kan oppleves både kaotisk og altoppslukende?

Barn og familie er en gave fra Gud. Likevel kan det kjennes som en fase hvor klesvask, leggerutiner og søskenkrangling suger alt en måtte ha av energi. At man skal få til noe mer enn å komme gjennom det med en slags tro i behold føles av og til, eller kanskje ofte, utopisk. 

Lytt til Bibelkvarteret: Fem trospraksiser for neste generasjon kristne (Arne Olav Røe)

Men alt som følger med det å stifte familie og få barn kommer ikke overraskende på Gud. Han vet hva det innebærer av praktiske gjøremål og emosjonelle topper og lavpunkt, og han er ikke stresset over det. 

Midt i alt sammen inviterer han oss til å komme nær ham, og til å tjene ham. 

Alt som følger med det å stifte familie og få barn kommer ikke overraskende på Gud

Antagelig vil det ikke se ut som det gjorde før vi fikk barn, men det er fullt mulig. I vår familie har vi tre barn som nå alle går på skolen. Når vi ser tilbake på årene som har gått, er det noen ting vi tenker har vært ekstra viktige for å holde oss nær til Gud og å oppleve at ikke alt han har talt til oss om ble satt på en kjempelang pause. 

Juster forventningene

Ikke til at Gud er med og vil bruke dere, men til hvordan det kan se ut. Ikke prøv å fortsette alt dere har gjort før i tillegg til det som er nå. Ikke sammenlign deg med folk som er i andre faser av livet. 

Lag rutiner som passer inn i livet slik det er. Gode rutiner for fellesskapet med Gud og andre troende er viktige i alle faser i livet.

Les også: Kjære Gud – gi meg barn som smeller med døra (Håvard Kjøllesdal)

Det vil se ulikt ut til ulike tider, men hold fast på de viktige elementene, som Bibel, bønn og fellesskap. La livet i Gud være en del av hverdagen som barna ser. Be sammen for det som skjer, smått og stort, skap rom for Gud til å vise seg for barna, og finn måter til å la Guds Ord bli viktig i familien på.

Bli inspirert av andre, prøv dere fram og finn noe som fungerer for deres familie. Her er alle familier forskjellige. 

Herre, jeg setter min lit til deg; jeg sier: «Du er min Gud.» Mine tider er i din hånd. (Sal 31,15-16)

Omfavn den fasen som er nå, med alt den har

Se mulighetene småbarnsfasen gir. Dette er antakelig den mest naturlige fasen i livet å få nye bekjentskaper. Gjennom barna, deres venner, barnehage og skole treffer dere mange mennesker dere ikke hadde truffet ellers, både barn og voksne. Spør Gud hva han vil med disse relasjonene. 

La livet i Gud være en del av hverdagen som barna ser.

Det er en tid hvor du har barna hjemme rundt deg hver dag. Ikke undervurder verdien av å disippelgjøre dem. De er like viktige som alle andre personer du kunne ha fulgt opp. Med små barn blir ofte radiusen i livet mindre og man er plutselig mye hjemme. 

Istedenfor å stresse med alt du kunne gjort et annet sted, se muligheter i naboer, lokalsamfunn og barna. Senk skuldrene og vær til stede!

Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den! (Sal 118,24)

Vær en del av fellesskapet

Hold fast på fellesskapet med andre troende, og la det være en naturlig del av livet fra barna er små. Det er ikke lettere å begynne med menighetsliv igjen når barna blir eldre. 

Det er en stor verdi i at barna får være en del av menighetsfamilien, får ha andre kristne barn rundt seg, og flere voksne som ser dem, investerer i dem og er gode forbilder. 

Det er ikke lettere å begynne med menighetsliv igjen når barna blir eldre.

For oss som foreldre har det vært viktig å ha kristne venner tett på, noen å holde fokus sammen med, noen å samtale om livets utfordringer med, noen som har gått foran å lære av og noen å tjene Gud sammen med også i denne fasen av livet. 

Og så kan det være både sunt og forfriskende å løfte blikket litt fra egen hverdag og bidra inn i en større sammenheng.

Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. (Hebr 10,25)

Ta med barna i det Gud har kalt dere til

Ikke slutt med det dere brenner for fordi dere har fått barn. Ta barna med inn i oppdraget og det Gud har for dere. De kan naturligvis ikke være med på absolutt alt, men se etter muligheter til å ta barna med, enten det er å hjelpe en nabo, lede lovsang, be for byen, dra på misjonstur eller skrive et oppmuntrende kort.

Noen ganger krever det litt ekstra å legge til rette for at barna kan være med. Men de lærer av det, og det Gud gjør gjennom dem er uvurderlig. 

Fått med deg siste Tre:Enig? – Er kunstig intelligens egentlig så farlig?

La barna se hva Gud har gitt dere og hvordan dere tjener ham. Vår erfaring er at når vi har tatt barna med på noe som er viktig for oss, så får de også et eierskap til det, og det blir lettere å snakke om det etterpå, også de gangene de ikke har mulighet til å være med. 

Å tjene Gud kan være god familietid! 

Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. (Rom 12,4)