Av og til oppdager man et kall fordi man bare begynner å jobbe med noe

Av og til oppdager man et kall fordi man bare begynner å jobbe med noe